LGBT Danmarks skrivelse den 16. februar 2016 til Rigspolitiet om registrering af hadforbrydelser.

Vist 121 gange.
LGBT Danmark sendte den 16. februar 2016 en skrivelse til Rigspolitiet i anledning af, at Justitsministeriet havde besluttet, at Rigspolitiet havde overtaget det overordnede ansvar for omr√•det vedr√łrende hadforbrydelser fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).
Det skal bemærkes, at PET også er en afdeling under Rigspolitiet, så det er en anden afdeling under Rigspolitiet, som har overtaget ansvaret.
I skrivelsen anf√łrte LGBT Danmark sine √łnsker om registrering af hadforbrydelser, herunder en selvst√¶ndig registrering af hadforbrydelser mod transpersoner, og anmodede om et m√łde derom.

Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter inviterede LGBT Danmark til et m√łde den 25. februar 2016 om registering og bek√¶mpelse af hadforbrydelser.
Fra LGBT Danmark deltog S√łren Laursen og Linda Thor Pedersen, der begge efterf√łlgende oplyste, at der bvar stor forst√•relse for foreningens √łnsker.

Skrivelsen til Rigspolitiet gengives herunder.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Tirsdag den 16. februar 2016.

Rigspolitiet
politiafd@politi.dk

Vedr.: Rigspolitiets monitoreringsordning af hadforbrydelser og diaglogm√łder
1. Moniteringens gruppering og disses betegnelser
2. Registrering af anvendelsen straffelovens § 81, nr. 6 (strafskærpelsesbestemmelsen)
3. Anmodning om at blive indkaldt til diaglogm√łderne om hadforbrydelser

Foranlediget af oplysninger fra Folketingets Retsudvalgs åbne samråd torsdag den 11. februar 2016 om hadforbrydelser og i fortsættelse af:
LGBT Danmarks skrivelse til Rigspolitiet den 18. september 2015,
– Rigspolitiets svar den 21. september 2015 og
LGBT Danmarks supplerende skrivelse den 29. september 2015
frems√¶tter LGBT Danmark f√łlgende bem√¶rkninger og √łnsker.

1. Moniteringens gruppering og disses betegnelser
Vi må forstå, at Rigspolitiet næsten er færdig med udarbejdelsen af moniteringsordningen og har lavet en vejledning til politikredsene om registrering af hadforbrydelser.

LGBT Danmark anmoder derfor om at få tilsendt kopi af beskrivelsen af moniteringsordningen og af vejledningen til politikredsene.

LGBT Danmark noterede sig, at justitsminister, S√łren Pind under det √•bne samr√•d oplyste, at der i moniteringsordningen vil v√¶re f√łlgende hoved- og undergrupper
 1. Racistisk motiveret med fire undergrupper.
 2. Religi√łst motiveret med seks undergrupper.
 3. Seksuelt orienteret med f√łlgende tre undergrupper:
  1. Homoseksualitet
  2. Transvestisme
  3. Seksualitet i √łvrigt

LGBT Danmark er meget skuffede over betegnelsen af hovedgruppe 3 og betegnelserne af de tre underpunkter.

LGBT Danmark gjorde især i sin skrivelse til Rigspolitiet den 29. september 2015 meget ud af at beskrive og forklare om de korrekte ord og begreber.

LGBT Danmark m√• derfor p√• det st√¶rkeste henstille, at betegnelsen af hovedgruppe 3 og de tre undergrupper √¶ndres. Da den f√łrste rapport endnu ikke er udf√¶rdiget, m√• det v√¶re ret nemt at rette betegnelserne, s√• de bliver korrekte og ikke virker st√łdende eller diskriminerende over for de personer, som gruppebetegnelserne omhandler.

Det korrekte vil v√¶re f√łlgende:
 1. Seksuel orientering
  Justitsministeren betegnede det som ‚ÄĚSeksuelt orienteret‚ÄĚ. I og med, at straffeloven og andre love bruger betegnelsen ‚ÄĚSeksuel orientering‚ÄĚ, s√• b√łr det ogs√• v√¶re den betegnelse, som anvendes i moniteringen og i rapporten.
  1. Homoseksuel
  2. Biseksuel
  3. Andet

Moniteringen af og dermed registrering af hadforbrydelser mod biseksuelle ses at v√¶re ‚ÄĚglemt‚ÄĚ. Det ser LGBT Danmark som en alvorlig mangel og m√• insistere p√•, at det indf√łres som et underpunkt.

Betegnelsen, som justitsministeren n√¶vnte for hovedpunkt 3, underpunkt 2 ‚ÄĚTransvestisme‚ÄĚ, er helt uacceptabel.
Transvestisme betegner alene transvestitter og omfatter ikke andre personer, hvis k√łnsidentitet og/eller k√łnsudtryk ikke svarer til det, der normalt forbindes med det ved f√łdslen tildelte k√łn.
Det er derfor tvingende n√łdvendigt, at betegnelsen ‚ÄĚTransvestisme‚ÄĚ √¶ndres til ‚ÄĚK√łnsidentitet, k√łnsudtryk‚ÄĚ, s√•ledes at alle tilt√¶nkte bliver omfattet og ingen st√łdes over det anvendte sprogbrug i moniteringen og i rapporten.

Som LGBT Danmark har forklaret, s√• er der forskel p√• seksuel orientering og p√• k√łnsidentitet og k√łnsudtryk.
Selv om underbetegnelsen ‚ÄĚTransvestisme‚ÄĚ √¶ndres til ‚ÄĚK√łnsidentitet, k√łnsudtryk, s√• er det faktuelt forkert, st√łdende og diskriminerende at placere dette punkt under ‚ÄĚSeksuel orientering‚ÄĚ (af justitsministeren betegnet ‚ÄĚSeksuelt orienteret‚ÄĚ). Det b√łr have sin egen hovedgruppe:
 1. K√łnsidentitet, k√łnsudtryk

LGBT Danmark g√łr opm√¶rksom p√•, at det er n√łdvendigt, at b√•de ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ og ‚ÄĚk√łnsudtryk‚ÄĚ er n√¶vnt og medtages i registreringen, idet 1) en hadforbrydelse kan v√¶re begrundet i offerets k√łnsudtryk (alts√• udseende mv.), og 2) hvor en hadforbrydelse alene er begrundet i offerets k√łnsidentitet (alene d√©t, at offeret er transk√łnnet).

LGBT Danmark vil ogs√• anf√łre, at der foreligger en dom om forskelsbehandling af en transk√łnnet p√• grund af dennes k√łnsidentitet og k√łnsudtryk. Det er ikke en dom om en hadforbrydelse, men viser, at domstolen anerkender, at transk√łnnede nyder en s√¶rlig beskyttelse. Ogs√• derfor b√łr der v√¶re en s√¶rskilt registrering af hadforbrydelser beg√•et p√• grundlag af offerets k√łnsidentitet og k√łnsudtryk.
Det drejer sig om dommen afsagt den 9. juni 2015 af Retten i Aarhus, 72. afdeling i sag nr. BS 72-45/2014.
Omtale af dommen:
https://www.transviden.dk/retten-aarhus-bs-72-45-2014/

Dommen i sin helhed:
https://www.transviden.dk/artikler/Michellesagen_20150609_Dombog.pdf

S√•fremt det ikke er muligt at tilf√łje en fjerde hovedgruppe, vil LGBT Danmark n√łdtvunget stille sig tilfreds med, at hovedpunkt 3 med underpunkter formuleres s√•ledes:
 1. Seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk
  1. Homoseksualitet
  2. Biseksualitet
  3. K√łnsidentitet, k√łnsudtryk
  4. Andet

* * *
2. Registrering af anvendelsen straffelovens § 81, nr. 6 (strafskærpelsesbestemmelsen)
LGBT Danmark noterede sig, at under samrådet blev der spurgt til og af justitsministeren svaret på registreringen af tiltalerejsning med anvendelse af straffelovens § 81 nr. 6 (strafskærpelsesbestemmelsen) og domme, hvor denne bestemmelse har været anvendt ved udmålingen af straffen.
Justitsministeren oplyste, at der for nogen tid tilbage havde v√¶ret fors√łgt en s√•dan ordning, men at Rigsadvokaten havde besluttet at stoppe registreringen.

LGBT Danmark anbefaler, at moniteringsordningen kommer til at omfatte de tilfælde, hvor anklagemyndigheden rejser tiltale med anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6, og domme, hvor denne bestemmelse har været anvendt ved udmålingen af straffen.

Begrundelsen om, at det var et lille antal eller en usikker registrering, g√łr i sig selv, at det er vigtigt for registrering af hadforbrydelser, at vi ogs√• f√•r klarhed over i hvor stor udstr√¶kning anklagemyndigheden p√•ber√•ber sig straffelovens ¬ß 81, nr. 6 anvendt, og i hvilken udstr√¶kning dommerne anvender bestemmelsen ved strafudm√•lingen.

Det er vigtigt at f√• s√• godt et overblik som muligt over antallet af registrerede hadforbrydelser, men f√łlges det ikke op med en registrering af anklagemyndighedens og dommernes anvendelse af strafsk√¶rpelsesbestemmelsen, s√• lider registreringen og dermed det totale kendskab til omfanget af hadforbrydelser af en alvorlig mangel.

LGBT Danmark finder at i og med, at Rigspolitiet overtager moniteringen og udgivelse af rapporter om hadforbrydelser, s√• er det et godt tidspunkt at indf√łre en registrering af anklagemyndighedens og dommernes anvendelse af strafsk√¶rpelsesbestemmelsen.
Det må også anses for at være en lille ting, at anklagerne ved udfærdigelse af et anklageskrift også laver en markering i systemet, hvis strafskærpelsesbestemmelsen er anvendt.

Med hensyn til dommernes anvendelse af strafsk√¶rpelsesbestemmelsen, m√• det v√¶re muligt at lave en henstilling eller direkte p√•l√¶gge dommerne, at de klart og tydeligt i dommene anf√łrer, hvis de g√łr brug af strafsk√¶rpelsesbestemmelsen ved udm√•ling af straffen.
Hvis det anses for uhensigtsmæssigt, at dommerne skal lave indberetning til moniteringsordningen om anvendelse af strafskærpelsesbestemmelsen, så kan det overlades til anklagerne, der jo får dommene tilsendt. Det vil derfor være en lille ting for anklagerne at lave en registrering i systemet i de tilfælde, hvor det af dommene fremgår, at strafskærpelsesbestemmelsen er anvendt ved strafudmålingen.
På denne måde vil der blive fremskaffet et endnu bedre overblik over omfanget af hadforbrydelser.

* * *
3. Anmodning om at blive indkaldt til diaglogm√łderne om hadforbrydelser
LGBT Danmark er bekendt med, at Rigspolitiet p√•t√¶nker eller allerede er p√•begynd at afholde en r√¶kke m√łder med interessenter med s√¶rlig interesse i hadforbrydelser.

LGBT Danmark anmoder om at blive indkaldt til disse m√łder.

Med venlig hilsen.

S√łren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
Ask Ulrich Petersen
Talsperson vedr. hadforbrydelser

* * *
Skrivelsen i pdf-format.