LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 12. juli 2018 om forslag til “EU forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og v√¶rdier”.

Vist 90 gange.
LGBT Danmark sendte den 28. juli 2018 sin h√łringsskrivelse af 12. juli 2018 om forslag til “Europa-Parlamentets og R√•dets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og v√¶rdier” til Justitsministeriet, der den 2. juli 2018 sendte udkastene i h√łring.
Der blev sendt kopi sendt til Ligestillingsministeren.

LGBT Danmarks h√łringsskrivelse gengives herunder.

* * *

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Justitsministeriet
statsogmenneskeretskontoret@jm.dk
Kopi: Ligestillingsministeren, um@um.dk

Vedr.: H√łringsskrivelse til j.nr. 2018-619-0075 – forslag til “Europa-Parlamentets og R√•dets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og v√¶rdier”

Den 12. juli 2018

LGBT Danmark kan overordnet tilslutte sig det fremlagte forslag til “Europa-Parlamentets og R√•dets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og v√¶rdier”.

LGBT Danmark henstiller dog, at der p√• side 24 “Artikel 3 – Indsatsomr√•det for ligestilling og rettigheder” pkt. (a) – mellem “alder” og “eller” inds√¶ttes “k√łnsidentitet, k√łnsudtryk“, s√•ledes at punktet f√•r f√łlgende formulering:

(a) forebygge og bek√¶mpe ulighed og forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller seksuel orientering og st√łtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem k√łnnene og bek√¶mpelse af forskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bek√¶mpelse af racisme og alle former for intolerance

LGBT Danmark begrunder henstillingen med,

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Peder Svendsen
Forperson
S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.

* * *
H√łringen med bilag p√• H√łringsportalen.
Forslaget p√• H√łringsportalen i pdf-format.