LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 12. juli 2018 om udkast til √¶ndring af eksamensbekendtg√łrelserne.

Vist 130 gange.
LGBT Danmark sendte 28. juli 2018 sin h√łringsskrivelse af 12. juli 2018 om udkast til √¶ndring af eksamensbekendtg√łrelserne til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der den 4. juli 2018 sendte udkastene i h√łring.

LGBT Danmarks h√łringsskrivelse gengives herunder.

* * *

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
hoering@ufm.dk

Vedr.: H√łringsskrivelse til ref. nr. 18/022367 – √¶ndring af eksamensbekendtg√łrelserne
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61903

Den 12. juli 2018

LGBT Danmark ser med tilfredshed, at der i forslagene til alle fire bekendtg√łrelser er anf√łrt en bestemmelse om, at personer, der har f√•et juridisk k√łnsskifte har krav p√• at f√• genudstedt deres eksamensbeviser med angivelse af deres nye CPR-nummer og eventuelle nye navn.

LGBT Danmark har f√łlgende bem√¶rkninger, som alene vedr√łrer de tre stykker om genudstedelse af eksamensbeviser.

 1. Vedr. √¶ndring af bekendtg√łrelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtg√łrelsen), som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 1503 af 28. november 2017.
  https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/1b760908-7385-430b-8228-
  0eba3c1a8d5b/%C3%86ndringer%20p%C3%A5%20universitetsomr%C3%A5det.pdf

  LGBT Danmark bem√¶rker til ¬ß 1, nr. 2, at der i ¬ß 33, stk. 2 alene anf√łres, at institutionen udsteder “nyt eksamensbevis”, og i stk. 4, at institutionen udsteder “ny dokumentation”, men ikke noget om hvad der skal rettes.
  I stk. 3 anf√łres, at det skal v√¶re “med det nye CPR-nummer“.

  LGBT Danmark henstiller, at der i alle tre stykker anf√łres “med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn” – i stk. 3 alene tilf√łjes og eventuelle nye navn”, s√•ledes at formuleringen bliver:
  Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der freml√¶gger dokumentation for et juridisk k√łnsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn, jf. ¬ß 31, stk. 1 – 7 og stk. 9. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
  Stk. 3. S√•fremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for best√•ede fag eller gennemf√łrt uddannelse med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn.
  Stk. 4. S√•fremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemf√łrt denne, udsteder institutionen, jf. ¬ß 31, stk. 8, ny dokumentation for best√•ede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn.

  LGBT Danmark begrunder √¶ndringsforslaget med, at stk. 2 og 4 i √¶ndringsforslaget ikke indeholder noget om, at udstedelsen sker med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn, og stk. 3 alene anf√łrer CPR-nummeret.
  I forbindelse med juridisk k√łnsskifte skal personen skifte fornavn til et fornavn, der k√łnsm√¶ssigt svarer til det nye k√łn, s√•fremt personen ikke i forvejen har et k√łnsneutralt fornavn, ligesom det ogs√• er muligt at skifte til et k√łnsbestemt efternavn.
  Det er vigtigt, at det klart fremgår, at udstedelsen skal ske med angivelse af det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn.

 2. Vedr. √¶ndring af bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse nr. 1500 af 2. december 2016 om pr√łver i erhvervsrettede videreg√•ende uddannelser, som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 1502 af 28. november 2017.
  https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/1b760908-7385-430b-8228-
  0eba3c1a8d5b/%C3%86ndringer%20p%C3%A5%20de%20erhvervsrettede%20videreg
  %C3%A5ende%20uddannelser.pdf

  LGBT Danmark henstiller, at der i ¬ß 1 nr. 11 vedr. ¬ß 38 i alle tre stykker (stk. 4 – 6) anf√łres “med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn” som anf√łrt under pkt. 1.

 3. Vedr. √¶ndring af bekendtg√łrelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videreg√•ende kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 1502 af 28. november 2017.
  https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/1b760908-7385-430b-8228-
  0eba3c1a8d5b/%C3%86ndringer%20p%C3%A5%20de%20videreg%C3%A5ende
  %20kunstneriske%20uddannelser.pdf

  LGBT Danmark henstiller, at der i ¬ß 1 nr. 7 vedr. ¬ß 40 i alle tre stykker (stk. 2 – 4) anf√łres “med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn” som anf√łrt under pkt. 1.

  LGBT Danmark bem√¶rker, at der i stk. 3 ikke er nogen henvisning til om studerende, der forlader uddannelsen uden at have fuldf√łrt den.
  LGBT Danmark henstiller, at der tilf√łjes “jf. ¬ß 39, stk. 8”, s√• teksten bliver:
  Stk. 3. S√•fremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemf√łrt denne, udsteder institutionen jf. ¬ß 39, stk. 8, ligeledes ny dokumentation for best√•ede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

 4. Vedr. √¶ndring af bekendtg√łrelse nr. 1584 af 13. december 2016 om pr√łver i de maritime uddannelser, som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 1505 af 28. november 2017
  https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/1b760908-7385-430b-8228-
  0eba3c1a8d5b/%C3%86ndringer%20p%C3%A5%20de%20maritime%20uddannelser.pdf

  LGBT Danmark henstiller, at der i ¬ß 1 nr. 2 vedr. ¬ß 34 i alle tre stykker (stk. 2 – 4) anf√łres “med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn” som anf√łrt under pkt. 1.

  LGBT Danmark bem√¶rker, at der fejlagtigt i indledningen som bekendtg√łrelsesnummer st√•r skrevet “nr. 1584”, medens der korrekt i overskriften er skrevet “nr. 1585”.

  LGBT Danmark bemærker, at der i § 1 nr. 2 vedr. § 34 stk. 2 ikke er nogen henvisning, som i de andre ændringsforslag.
  LGBT Danmark henstiller, at der tilf√łjes “jf. ¬ß 31, stk. 1 – 7”, s√• teksten bliver:
  Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der freml√¶gger dokumentation for et juridisk k√łnsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn, jf. ¬ß 31, stk. 1 – 7. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.

  LGBT Danmark bemærker, at der i stk. 3 i henvisningen mangler et paragrafnummer.
  LGBT Danmark henstiller, at der tilf√łjes “¬ß 31,”, s√•ledes at teksten bliver:
  Stk. 3. S√•fremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemf√łrt denne, udsteder institutionen, jf. ¬ß 31, stk. 8, ligeledes ny dokumentation for best√•ede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point med det nye CPR-nummer og eventuelle nye navn.

 5. Styrelsen for Forskning og Uddannelses notat af 1. juni 2018:
  “Notat om √¶ndringerne i eksamensbekendtg√łrelsen p√• universitetsomr√•det”

  LGBT Danmark bemærker, at den afsluttende tekst til § 33 lyder:
  √Ündringen f√łlger af en udenretlig forpligtelse, hvorefter der skal gives personer, der f√•r k√łnsskifte og heraf f√łlgende juridisk k√łnsskifte, et retskrav p√• at f√• udstedt nyt eksamensbevis. Der henvises til vedlagte bilag 3.
  https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/1b760908-7385-430b-8228-
  0eba3c1a8d5b/Notat%20om%20%C3%A6ndringerne%20i%20eksamensbekendtg
  %C3%B8relsen%20p%C3%A5%20universitetsomr%C3%A5det.pdf

  LGBT Danmark g√łr opm√¶rksom p√•, at teksten “der f√•r k√łnsskifte og heraf f√łlgende juridisk k√łnsskifte” er uheldig og ikke d√¶kkende for de faktiske forhold. Teksten giver indtryk af, at juridisk k√łnsskifte sker som f√łlge af et kirurgisk k√łnsskifte, men det er ikke tilf√¶ldet. Juridisk k√łnsskifte sker efter en ans√łgning, som skal bekr√¶ftes efter seks m√•neder eller efter nedre k√łnsmodificerende operation.

  LGBT Danmark henstiller, at der udsendes en pr√¶cisering af, at juridisk k√łnsskifte sker efter ans√łgning og ikke kr√¶ver kirurgisk eller medicinsk behandling.

 6. Styrelsen for Forskning og Uddannelses notat af 1. juni 2018
  “Notat om √¶ndringerne i eksamensbekendtg√łrelsen for de erhvervsrettede videreg√•ende uddannelser”

  LGBT Danmark bem√¶rker, at der p√• side 3 nederst under ¬ß 38 anf√łres:
  √Ündringerne i stk. 4 – 6 f√łlger af en udenretlig forpligtelse, hvorefter der skal gives personer, der f√•r k√łnsskifte og heraf f√łlgende juridisk k√łnsskifte, et retskrav p√• at f√• udstedt nyt eksamensbevis.
  https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/1b760908-7385-430b-8228-
  0eba3c1a8d5b/Notat%20om%20%C3%A6ndringerne%20i%20eksamensbekendtg
  %C3%B8relsen%20for%20de%20erhvervsrettede%20videreg%C3%A5ende%20uddannelser.pdf

  LGBT Danmark henviser til bem√¶rkningerne og henstillingen under pkt. 5, idet det samme g√łr sig g√¶ldende med denne tekst.

 7. Vedr√łrende alle fire √¶ndringsforslag
  R√¶kkef√łlgen p√• de tre stykker b√łr v√¶re ens i alle fire bekendtg√łrelser.
  De to sidste stykker til √¶ndring af bekendtg√łrelse nr. 1062 er anf√łrt i modsatte r√¶kkef√łlge i forhold til bekendtg√łrelserne nr. 1500 af 2. december 2016, nr. 1526 af 16. december 2013 og nr. 1585 af 13. december 2016.

  LGBT Danmark finder det hensigtsm√¶ssigt, at r√¶kkef√łlgen g√łres ens i alle fire bekendtg√łrelser.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Peder Svendsen
Forperson
S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.