LGBT Danmark får fra 2019 til 2022 i alt 6,9 mio kr., og derefter et varigt årligt driftstilskud på 1,5 mio kr. af satspuljemidlerne.

Vist 146 gange.
Aftale om satspuljen p√• b√łrne- og socialomr√•det 2019-2022
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 1. november 2018 indg√•et aftale om udm√łntning af satspuljen for 2019 p√• b√łrne- og socialomr√•det.
[…]

TEMA: Initiativer mod udsathed og mistrivsel

Forebyggelse af udsathed og mistrivsel blandt LGBTI-personer – driftstilskud til LGBT Danmark mv.
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at forebygge udsathed og mistrivsel blandt LGBTI-personer (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede) ved at styrke og fremme en b√¶redygtig indsats i civilsamfundet. Der afs√¶ttes derfor et varigt √•rligt driftstilskud til LGBT Danmark. Dette skal bidrage til, at homoseksuelle, biseksuelle og transk√łnnede modtager m√•lrettet og kvalificeret r√•dgivning, st√łtte og netv√¶rksmuligheder. LGBT Danmark forpligtes samtidig til at underst√łtte samarbejde og udvikling p√• tv√¶rs af organisationerne p√• LGBTI-omr√•det. Der afs√¶ttes desuden midler til at videref√łre og styrke projektet vedr. r√•dgivning og oplysning til minoritetsetniske LGBT-personer samt deres p√•r√łrende under handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer frem til og med 2022. Der afs√¶ttes 6,9 mio. kr. i perioden 2019-2022, og herefter afs√¶ttes 1,5 mio. kr. √•rligt permanent til LGBT Danmark.
[…]

Opf√łlgning p√• aftalen
Den samlede aftale har til form√•l at styrke indsatsen p√• socialomr√•det. En v√¶sentlig foruds√¶tning for dette er, at resultaterne fra enkelte initiativer opsamles og systematiseres med henblik p√•, at gode og effektfulde indsatser kan implementeres i praksis. Satspuljeordf√łrerne vil forud for de √•rlige satspuljeforhandlinger blive orienteret om status for fremdriften af de enkelte projekter, ligesom der vil ske en l√łbende orientering af satspuljeordf√łrerne, s√•fremt der sker v√¶sentlige √¶ndringer i de enkelte projekter.

Aftalen i sin helhed hos Regeringen i pdf-format.

* * *
Oversigt over aftale om satspuljen p√• b√łrne- og socialomr√•det 2019-2022

Initiativer mod udsathed og mistrivsel
14 Forebyggelse af udsathed og mistrivsel blandt LGBTI-personer – Driftsst√łtte til LGBT Danmark
2019 2020 2021 2022 I alt
1,5 1,5 1,9 2,0 6,9

Omtale af aftalen hos Regeringen.

* * *
Fordelingen af godt 1,1 milliard kroner til b√łrn og socialt udsatte grupper er p√• plads
Partierne bag satspuljen har indg√•et en aftale om fordelingen af satspuljemidler p√• det sociale omr√•de for perioden 2019-2022. Der er bl.a. afsat penge til indsatser for anbragte b√łrn, mennesker ramt af senf√łlger efter seksuelle overgreb, udsatte b√łrn, unge og familier samt et nyt familieretligt system.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en aftale om satspuljen for 2019-2022 på socialområdet.

Aftale om satspuljen p√• b√łrne- og socialomr√•det 2019-2022 hos Regeringrn i pdf-format.