Skr. af 22. december 2010 fra LGBT Danmark til Region Hovedstadens Psykiatri om beslutningskonferencer på Sexologisk Klinik. Svar 18. januar 2011.

Vist 162 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Dateret den 22. december 2010 har Vibe Grevsen p√• vegne af LGBT Danmark skrevet til Region Hovedstadens Psykiatri om muligheden for, at transk√łnnede medinddrages i beslutningskonferencen p√• Sexologisk Klinik, hvor deres egen sag dr√łftes.

Henvendelsen fra LGBT Danmark og derefter svaret fra Region Hovedstadens Psykiatri
Vibe Grevsen
Wed, Dec 22, 2010 at 11:01 AM
To: Helle Hartmann Madsen
Cc: Inge Bondo Hune

Kære Helle Hartmann-Madsen,

LGBT Danmark takker for den dialog Region Hovedstaden har formidlet imellem os og Sexologisk Klinik. Vi er glade for, at klinikken har bakket op om at forbedre forholdene for transk√łnnede med hensyn til lettere adgang til navneskift, √¶ndring af passet og √¶ndring af cpr nummer. Denne tilkendegivelse er en vigtig brik i landsforeningens videre arbejde p√• omr√•det og vi skal naturligvis nok orientere jer om, hvis der skabes politisk mulighed for gennemf√łrelse af disse √łnsker.

Vi skriver denne gang til jer i h√•b om, at de transk√łnnede kan opn√• st√łrre medinddagelse i beslutningerne vedr√łrende deres egen behandling.
Forl√łbet forud for k√łnskorrigerende kirurgi indeholder i reglen tre beslutningskonferencer, der har afg√łrende betydning for den transk√łnnedes behandling og videre liv. Ved den f√łrste konference dr√łftes det om den transk√łnnede overhovedet f√•r mulighed for at indg√• i et forl√łb p√• klinikken. Ved den anden konference dr√łftes det, om klinikken vil henvise den transk√łnnede til behandling med hormoner fra det k√łn personen f√łler at tilh√łre. Ved den tredje konference dr√łftes det, om klinikken vil im√łdeg√• et √łnske om kirurgisk k√łnskorrektion. Beslutningerne p√• disse tre konferencer er s√•ledes af fundamental vigtighed for den transk√łnnedes videre liv. Som det ser ud pt. tr√¶ffes beslutningerneimidlertid p√• medarbejderkonferencer med tilstedev√¶relse af behandlere, der har haft kontakt med p√•g√¶ldende s√•vel som behandlere, der ikke har det, men uden at personen selv er til stede og har mulighed for at indg√• i disse helt centrale dr√łftelser eller opklare eventuelle sp√łrgsm√•l.

Beslutningen p√• sidstn√¶vnte konference l√¶gges til grund for en erkl√¶ring fra klinikkens side, som indg√•r i Retsl√¶ger√•dets behandling af en ans√łgning om kirurgisk k√łnskorrektion. Heller ikke her er p√•g√¶ldende selv involveret idet personen f√łrst partsh√łres af Sundhedsstyrelsen efter at Sexologisk Klinik og Retsl√¶ger√•det har udtalt sig i sagen. I forbindelse med de f√łrste to konferencer i forl√łbet har den transk√łnnede endda slet ingen mulighed for at indg√• i dr√łftelserne vedr√łrende sin egen sag og mange mennesker oplever reelt, at deres sag bliver afvist af Sexologisk Klinik uden, at de kan g√łre ret meget ved det. De er helt afh√¶ngige af, hvilket indtryk den samtalepartner de blev tildelt pr√¶senterer p√• konferencerne.
Til trods for, at beslutningerne er afg√łrende for den transk√łnnede er p√•g√¶ldende s√•ledes meget langt v√¶k fra, hvor de tr√¶ffes og ikke sj√¶ldent m√łder LGBT Danmark mennesker, som f√łler at der er handlet henover hovedet p√• dem uden at de er blevet h√łrt i forhold vedr√łrende deres eget liv.

Udover at det er √łnskeligt, at de transk√łnnede f√•r lov at deltage i dr√łftelserne vedr√łrende deres egen behandling kender landsforeningen til tilf√¶lde, hvor konferencenotater i journalen har indeholdt bem√¶rkninger, som har v√¶ret uforst√•elige for den transk√łnnede og hvor vedkommende siden ikke har kunnet f√• tilstr√¶kkelig klar besked om √•rsagen til dem. Fordi det var en konferencebeslutning var det heller ikke muligt at f√• pr√¶cist svar p√• hvem, der havde fremsat bem√¶rkningerne s√• den transk√łnnede kunne s√łge n√¶rmere uddybning af dem.

I Joint Commission International’s Internationale standarder for hospitaler, som Sexologisk Klinik er certificeret under fremg√•r:

RE.2.1, ME4 s. 70: “Patienter og p√•r√łrende forst√•r deres ret til at deltage i beslutninger om behandlingen i den udstr√¶kning de √łnsker det.”, og videre

BE.2.4 s. 112: Patienter og de p√•r√łrende informeres om resultatet af behandlingen, herunder uforudsete resultater.
“Behandlingsforl√łbet er en kontinuerlig proces af vurderinger og revurderinger, planl√¶gning og udf√łrelse af behandlingen samt vurdering af resultatet. Patienterne og deres p√•r√łrende informeres om resultaterne af vurderinger og den planlagte behandling og involveres i beslutninger herom.”

I Den Danske Kvalitetsmodel fremgår: [1]
standard 2.1.2: “Institutionen inddrager patienten i behandlingen, i det omfang patienten √łnsker dette.” og

standard 2.1.3: “Institutionen informerer og inddrager p√•r√łrende i behandlingen, i det omfang patienten √łnsker dette.”

Endelig skrives f√łlgende p√• s. 56 i rapporten Patientens m√łde med sundhedsv√¶senet, som delvist er financieret af indenrigs- og sundhedsministeriet: “Patientens selvbestemmelse indeb√¶rer en fundamental ret til at tr√¶ffe beslutninger vedr√łrende egen behandling…. Lovgivningen s√¶tter en ramme for patientens medinddragelse i beslutninger vedr√łrende behandling. Som en del af kvaliteten i de mellemmeneskelige relationer r√¶kker begrebet videre end til opfyldelse af de juridiske rammer. Medinddragelse kan s√•ledes ogs√• v√¶re en del af relationen, som sikrer, at patientens individualitet respekteres, og at patienten har en oplevelse af at have indflydelse og kan mestre sin egen livssituation.”

I betragtning af hvor stor indflydelse beslutningerne p√• de tre konferencer har for den transk√łnnedes videre liv finder LGBT Danmark det v√¶sentligt, at den transk√łnnede selv og – i det omfang personen m√•tte √łnske det – dennes p√•r√łrende, gives mulighed for at deltage i den del af konferencerne, hvor p√•g√¶ldendes sag dr√łftes. Dette synes at v√¶re i overensstemmelse med anbefalingerne i kvalitetslitteraturen og vil samtidig l√łse problemet med bem√¶rkninger, som p√•g√¶ldende ikke kender baggrunden for eller har mulighed for at dr√łfte med de personer, der reelt fremsatte dem.

Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Transpolitisk Udvalg
LGBT Danmark

Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format.

Svar af 18. januar 2011 fra Region Hovedstadens Psykiatri, Helle Hartmann-Madsen

Fra: Helle Hartmann-Madsen [Helle.Hartmann-Madsen@regionh.dk]
Dato: 18. jan 2011 18.18.27 GMT+01:00
Til: Vibe Grevsen [grevsen@gmail.com]
Cc: Ellids Kristensen [Ellids.Kristensen@regionh.dk]
Emne: SV: Medinddragelse på Sexologisk Klinik, Rigshospitalet

Kære Vibe Grevsen

Tak for din henvendelse d. 22. december 2010 vedr. deltagelse i behandlingskonferencer.

En v√¶sentlig del af forl√łbet vedr. evt. kirurgisk k√łnskorrektion best√•r af samtaler mellem patient og behandler p√• Sexologisk Klinik i l√łbet af den tid, processen varer. Et vigtig form√•l med samtalerne er netop at sikre, at patienten bliver h√łrt, har mulighed for at tilkendegive egne √łnsker og dr√łfte sagen med den p√•g√¶ldende behandler.

Konferencerne p√• Sexologisk Klinik afvikles for, at behandlerne kan foretage en faglig vurdering af den konkrete sag, bl.a. p√• baggrund af samtalerne med patienten. Via konferencerne kan Sexologisk Klinik l√łse de opgaver, som Sundhedsstyrelsen har tildelt klinikken i forhold til at varetage det h√łjt specialiserede omr√•de vedr. vurderinger i forbindelse med k√łnsskifteoperationer.

Det vurderes, at LGBT‘s √łnske om medinddragelse allerede er im√łdekommet i form af samtaleforl√łbet mellem patient og behandler, idet den faglige dr√łftelse p√• konferencen bl.a. tager afs√¶t i det forl√łb.

Mange hilsner
Helle Hartmann
Specialkonsulent
Region Hovedstadens Psykiatri
Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen

* * *
Den 18. januar 2011 har LGBT Danmark p√•ny skrevet til Region Hovedstadens Psykiatri, da besvarelsen ikke fandtes fyldestg√łrende.

* * *
Skrivelsen fra LGBT Danmark i pdf-format.

Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Den Danske Kvalitetsmodel
  Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 1, version, 2. udgave. (2012-2015)
  Standarden er nyere end skrivelsen, men standarderne revideres med mellemrum.
  2.1.2 – Side 90.
  2.1.3 – Side 92.
  2.1.4 – Side 94.
  Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område hos IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet område i pdf-format.