LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 26. marts 2014 til forslag om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk k√łnsskifte m.v.

Vist 218 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder

Chefkonsulent Grete Kongstad
gk@cpr.dk
Kopi til: cpr@cpr.dk

26. marts 2014

Vedr.: Forslag til lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister ‚Äď juridisk k√łnsskifte

LGBT Danmark, Landsforeningen for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner er glade for det fremsatte forslag til √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister, der muligg√łr juridisk k√łnsskifte uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden form for behandling,
f.eks. hormonbehandling.

Landsforeningen finder det meget tilfredsstillende, at regeringen har valgt den model, der i videst mulige grad anerkender det enkelte individs egen opfattelse og beslutning.

Landsforeningen har f√łlgende bem√¶rkninger til lovforslaget.

Undtagelse
Landsforeningen henstiller, at der inds√¶ttes en bestemmelse, s√•ledes at der g√łres
undtagelse fra refleksionsreglen for personer, der ved lovens ikrafttrædelse efter
nug√¶ldende lovgivning har ans√łgt om tilladelse til:
  1. fornavns√¶ndring til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, og/eller
  2. X som k√łnsbetegnelse i deres pas, og/eller
  3. operativt k√łnsskifte,

s√•ledes at disse personer kan f√• det juridiske k√łnsskiftet straks efter indgivelse af ans√łgning derom eller senest seks m√•neder efter tidspunktet for deres ans√łgning, idet disse personer allerede har haft eller er p√•begyndt en refleksionsperiode.
Det er ikke meningsfuldt, at de skal have yderligere en refleksionsperiode.

Misbrug
Landsforeningen anser det ikke for sandsynligt, at der vil ske misbrug af muligheden for juridisk k√łnsskifte.

De af den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe anf√łrte begrundelser for misbrug “s√• som et √łnske om at skifte k√łn ‚ÄĚfor sjov‚ÄĚ, som led i en aktion for st√łrre ligestilling mellem m√¶nd og kvinder mv., i et fors√łg p√• at sl√łre sin identitet eller for at opn√• k√łnsrelaterede fordele”, m√• mere betegnes som teoretiske end reelle.

Som den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe ogs√• anf√łrte i sin rapport, s√• vil urigtige oplysninger i den afgivne erkl√¶ring om begrundelsen for ans√łgningen om k√łnsskifte efter omst√¶ndighederne kunne straffes efter straffelovens ¬ß 163.

Strafmuligheden (b√łde eller f√¶ngsel indtil 4 m√•neder) vil helt givet medvirke til at forhindre misbrug af ordningen. Det vil nok blive betragtet som en for h√łj “pris” at betale, hvis √łnsket om juridisk k√łnsskifte ikke er reelt.

Refleksionsperiode vil foruden at sikre mod en impulsiv beslutning, som anf√łrt i den tv√¶rministerielle arbejdsgruppes rapport, ogs√• g√łre et misbrug til en s√• langvarig proces, at det m√• anses for udelukket.

Strafmuligheden og refleksionsperiode vil derfor både hver for sig og tilsammen sikre mod misbrug.

Unge under 18 år og umyndige
Landsforeningen noterer sig med beklagelse, at hverken rapporten fra den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe eller selve lovudkastet indeholder forslag eller bestemmelser om juridisk k√łnsskifte for unge under 18 √•r og henstiller, at der efter behandlingen af indev√¶rende lovforslag tages initiativ til, at unge under 18 √•r og ikkemyndige med samtykke fra for√¶ldremyndighedsindehaver/ v√¶rge f√•r mulighed for juridisk k√łnsskifte.

Anbefaling
Landsforeningen anbefaler med disse bemærkninger lovforslaget til vedtagelse.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.