LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 28. marts 2014 til forslag om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion – juridisk k√łnsskifte m.v.

Vist 184 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder

Anna Skat Nielsen
ani@sum.dk

28. marts 2014

Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
(√Ündrede kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.)

LGBT Danmark, Landsforeningen for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner er glade for det fremsatte forslag til √¶ndring af lov om sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion.

Med forslaget g√łres bestemmelserne i sundhedsloven tidssvarende, og det er endvidere tilfredsstillende, at forslaget skaber en mere inkluderende sprogbrug, ogs√• i forhold til lov om assisteret reproduktion.

Landsforeningen har f√łlgende bem√¶rkninger til lovforslaget.

Begrebet k√łnsskifte ‚Äď juridisk k√łnsskifte og operativt k√łnsskifte
§ 1, punkt 18
Landsforeningen foreslår, at teksten:
  “En person kan f√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgeren er transseksuel, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.”
ændres til:
  ‚ÄĚEn person kan f√• tilladelse til kastration med henblik p√• operativt k√łnsskifte, hvis ans√łgeren er transseksuel, har et vedholdende √łnske derom, og kan overskue konsekvenserne heraf.‚ÄĚ

I bem√¶rkningerne til √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister anvendes begrebet “juridisk k√łnsskifte“.

I dette lovforslag anvendes begrebet “k√łnsskifte” ‚Äď “kastration med henblik p√• k√łnsskifte“.
Der er imidlertid tale om to meget forskellige forhold i de to lovforslag.

Ved i lovforslaget om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister at anvende begrebet “juridisk k√łnsskifte” tilkendegives, at der er forskel p√• “k√łnsskifte” og “juridisk k√łnsskifte“.
Derfor vil det v√¶re naturligt, at det i sundhedsloven pr√¶ciseres, hvilken form for k√łnsskifte, der er tale om.

Dermed bliver der ogs√• sproglig overensstemmelse og system i anvendelsen af begreberne i to lovforslag med et overordnet begreb “k√łnsskifte” og under dette to begreber “juridisk k√łnsskifte” og “operativt k√łnsskifte“.

Landsforeningen skal bem√¶rke, at det er vores opfattelse, at adgang til operativt k√łnsskifte ikke skal betinges af diagnosticering som transseksuel. Vi √łnsker diagnosen afskaffet og behandlinger henf√łrt til andre afsnit i klassifikationen. Vi skal derfor henstille til, at regeringen tager skridt til at gennemf√łre dette, enten ved at revidere bem√¶rkningerne til lovforslaget, eller gennem et selvst√¶ndigt initiativ.

§ 1, punkt 19
Landsforeningen hilser forslaget om nedsættelse af aldersgrænsen velkomment.

Unge under 18 år og umyndige
Landsforeningen noterer sig med beklagelse, at hverken rapporten fra den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe eller selve lovudkastet indeholder forslag om operativt k√łnsskifte for unge under 18 √•r og henstiller, at der efter behandlingen af indev√¶rende lovforslag tages initiativ til at give unge under 18 √•r og ikke-myndige mulighed for operativt k√łnsskifte med samtykke fra for√¶ldremyndighedsindehaver/v√¶rge.

§ 3, stk. 2
Landsforeningen er bekymret for formuleringen af overgangsbestemmelsen:
  Stk. 2. De hidtil g√¶ldende regler om kastration efter sundhedslovens ¬ß 115 finder fortsat anvendelse for ans√łgninger om kastration, der er indsendt f√łr lovens ikrafttr√¶den.

Landsforeningen finder formuleringen uheldig, idet den stiller personer d√•rligere, som inden lovens ikrafttr√¶den havde indsendt ans√łgning om operativt k√łnsskifte (kastration) end personer, som f√łrst indsender ans√łgning derom efter lovens ikrafttr√¶delse.

Sundhedslovens nugældende § 115, stk. 3 lyder:
  Kastration af personer under 21 √•r m√• ikke tillades, medmindre ganske s√¶rlige grunde taler derfor.

Formuleringen af overgangsbestemmelsen medf√łrer, at personer, som er fyldt 18 √•r, men ikke er fyldt 21 √•r, skal vente til de er fyldt 21 √•r, f√łr de kan f√• tilladelse til operativt k√łnsskifte (kastration), hvis de allerede har ans√łgt om tilladelse dertil.

Landsforeningen finder, at det er en urimelig forskelsbehandling af disse unge personer.

Landsforeningen foreslår derfor, at § 3, stk. 2 bliver slettet.
Alternativt foreslår landsforeningen, at ordlyden ændres til:
  Stk. 2. De hidtil g√¶ldende regler om kastration efter sundhedslovens ¬ß 115 finder fortsat anvendelse for ans√łgninger om kastration, der er indsendt f√łr lovens ikrafttr√¶den, medmindre der indgives en fornyet ans√łgning efter lovens ikrafttr√¶den.

Foreningens navn
Landsforeningen har bem√¶rket, at s√•vel i lovforslagets bem√¶rkninger som i den tv√¶rministerielle arbejdsgruppes rapport er foreningens navn anf√łrt som ‚ÄĚLandsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT)‚ÄĚ og som ‚ÄĚLGBT‚ÄĚ. Vi anmoder venligst om, at foreningens navn skrives korrekt ‚ÄĚLGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner‚ÄĚ eller i kort form ‚ÄĚLGBT Danmark‚ÄĚ.

Anbefaling
Landsforeningen anbefaler med disse bemærkninger lovforslaget til vedtagelse.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.