Pressemeddelelse af 29. juli 2015 fra LGBT Danmark: Michelle var udsat for diskrimination som transkvinde.

Vist 321 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark udsendte den 29. juli 2015 en pressemeddelelse vedr√łrende Retten i Aarhus’ dom den 9. juni 2015 om, at Michelle Holst-Fischer havde v√¶ret udsat for diskrimination, da hun blev fyret ‚Äď eller mere korrekt betegnet, da jobpr√łvningen blev bragt til oph√łr.

Pressemeddelelsen gengives herunder.

Michelle Holst-Fischer
Michelle Holst-Fischer
Michelle var udsat for diskrimination som transkvinde
Nu har hun vundet den f√łrste retssag herhjemme om diskrimination p√• grund af k√łnsudtryk og k√łnsidentitet

I for√•ret 2012 besluttede Aarhus kommunens jobcenter, at Michelle skulle i arbejdspr√łvning. Michelle er uddannet bager. Hun arbejdede p√• en br√łdfabrik i mange √•r, men fik slidskader. Siden arbejdede hun blandt andet en √•rr√¶kke som truckf√łrer, men den seneste tid havde hun v√¶ret ledig. Michelle var glad for muligheden og m√łdte en tidlig morgen op hos Jysk Mandskabsservice hos en af deres kunder, hvor hun skulle lave lagerarbejde. Michelle er transkvinde og m√łdte op og arbejdede i sit eget t√łj: En p√¶n r√łd frakke, lange benkl√¶der, en bluse og sorte st√łvler med 5 cm kraftig h√¶l. Hun havde ogs√• en smule makeup p√•.

Michelle syntes selv, det gik godt, og arbejdsgiveren var ogs√• tilfreds. Da Michelle senere p√• dagen kontaktede Jobcentret, fik hun at vide, at arbejdsgiveren var tilfreds, men √łnskede, at hun ‘skruede ned for sin femininitet’. Efter en snak med arbejdsgiver aftaltes, at hun skulle komme igen n√¶ste dag. Hun m√łdte op, nu med mindre makeup, med et h√•rb√•nd, og med nye sikkerhedssko, som Jobcentret havde bevilget. Arbejdet gik igen fint, men senere p√• dagen, efter hun var kommet hjem, blev hun ringet op af Jobcentret, som forklarede, at Jysk Mandskabsservices kunde ikke √łnskede, at s√•dan en som hende skulle arbejde hos dem. Det var, blev det fortalt, besluttet ‘h√łjere oppe’. Jysk Mandskabsservice kunne ikke opretholde aftalen, hvis ikke kunden ville have hende, s√• dermed oph√łrte forl√łbet.

Michelle var ked af det og f√łlte sig voldsomt diskrimineret. Hun kontaktede LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, og det blev starten p√• en √•relang kamp for retf√¶rdighed.

Landsforeningen fik overblik over Michelles oplevelser og var overbevist om, at der var en “god” sag. Foreningen anbefalede at inddrage hendes fagforening, 3F. 3F gik velvilligt ind i sagen og indbragte den f√łrst for Ligebehandlingsn√¶vnet og siden for retten. Landsforeningen har samarbejdet t√¶t med 3F gennem hele forl√łbet og har bidraget med en meget detaljeret viden om transforhold, herunder retlige forhold, ligesom foreningen har vejledt Michelle i forbindelse med de til tider omfattende dokumenter.

I f√łrste omgang blev det besluttet at f√łre sagen for Ligebehandlingsn√¶vnet. Da den skulle sendes i h√łring hos de involverede parter, tog sagsforl√łbet en rum tid, og n√¶vnets beslutning kom i september 2013. Den var ikke s√• anvendelig, idet n√¶vnet besluttede, at det ikke kunne tr√¶ffe afg√łrelse i sagen, fordi dette ville kr√¶ve vidneafh√łring, og det har n√¶vnet ikke mandat til. Det er ogs√• set i andre sager, s√• det var ikke den helt store overraskelse. Heldigvis √łnskede Michelle, at sagen skulle g√• videre, og 3F var ogs√• indstillet p√• at indbringe den for retten.

B√•de Dansk Mandskabsservice og deres kunde blev indklaget. De indklagede blev repr√¶senteret ved Dansk Erhverv, som blandt andet fors√łgte at s√• tvivl om, hvorvidt transpersoner overhovedet er beskyttet af dansk lovgivning, n√¶rmere bestemt om der findes en beskyttelse mod diskrimination p√• grund af k√łnsudtryk og/eller k√łnsidentitet.

Retshandlingen fandt sted i maj i år. Det er værd at notere sig, at Jobcentret fastholdt oplysningerne om, hvem der havde sagt hvad. Dette blev dokumenteret i retten af et referat udarbejdet af Jobcentret straks efter samtalerne i foråret 2013.

Dommen blev afsagt i begyndelsen af juni: Jysk Mandskabsservice blev d√łmt, mens deres kunde blev frikendt, da dommeren ikke mente der var tilstr√¶kkeligt bevis for, at de havde udtalt sig som p√•st√•et.

Afg√łrelsen er vigtig p√• flere m√•der. For det f√łrste er det den f√łrste dom i Danmark i en transdiskriminationssag. For det andet er dommen detaljeret i sin beskrivelse af diskriminationsbeskyttelsen. Det fremg√•r s√•ledes, at “forskelsbehandlingen af sags√łgeren [er] omfattet af s√•vel ligebehandlings– som forskelsbehandlingsloven,” at afbrydelsen af arbejdsforholdet er “sket alene p√• grund af sags√łgerens p√•kl√¶dning og udseende,” samt at den forskelsbehandling, Michelle blev udsat for, berettiger “til samme godtg√łrelse uanset, om sags√łgeren p√• dav√¶rende tidspunkt m√•tte betegnes som transseksuel eller transvestit“.

Nu har vi alts√• rettens ord for, at b√•de k√łnsidentitet og k√łnsudtryk er beskyttet under dansk ligebehandlings- og ikke-diskriminationslovgivning, desuagtet hverken disse begreber eller transpersoner er omtalt i lovgivningen. Ankefristen er nu udl√łbet, s√• afg√łrelsen er endelig.

Michelle blev tilkendt en godtg√łrelse p√• 30.000 kroner, og 3F har gjort en flot indsats for at sikre, at hun f√•r pengene. Godt tre √•r skulle der g√•, fra Michelle oplevede uretf√¶rdig behandling, til hun fik medhold i, at der var tale om diskrimination. Dette er en vigtig afg√łrelse, ikke bare for Michelle selv, men ogs√• for alle andre transpersoner, som nu har sikkerhed for, at lovens beskyttelse omfatter k√łnsidentitet og k√łnsudtryk.

S√łren Laursen om sagen
Som forperson for LGBT Danmark gl√¶der jeg mig over afg√łrelsen i Michelles sag. Jeg var selv involveret gennem hele forl√łbet og har derfor p√• n√¶rt hold oplevet frustrationen, ventetiden, usikkerheden og til sidst gl√¶den ved at f√• ret. Jeg gl√¶der mig p√• Michelles vegne over succesen, og jeg er glad for, at hun har haft overskud og vilje til at st√• igennem sagen, for kun p√• den m√•de bringer vi loven i anvendelse og skaber afklaring om, hvor langt dens beskyttelse r√¶kker.

Jeg er også tilfreds med den virkelig gode indsats 3F har ydet. Det er selvsagt vigtigt for os, at fagforeningerne lever op til deres ansvar også i situationer med diskrimination på vores område. Og det er til fulde sket her.

Resultatet er, at vi nu har en dansk retsafg√łrelse om transdiskrimination. Det har v√¶ret vigtigt for os, at den blev s√• pr√¶cis som muligt, og det er den blevet. Dansk ligebehandlings- og ikke-diskriminationslovgivning er meget mangelfuld: Den omtaler slet ikke k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk. Mange andre lande har justeret deres lovgivning, s√• disse omr√•der er specifikt n√¶vnt, men der har ikke v√¶ret politisk vilje til at g√łre noget tilsvarende i Danmark. Nu har vi til geng√¶ld rettens fortolkning af den eksisterende lovgivning, og den fortolkning siger, at usaglig forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet og k√łnsudtryk √©r diskrimination i lovens forstand.

Yderligere information:
Sagen er omtalt i Vidensbanken om k√łnsidentitet, hvor der er link til b√•de Ligebehandlingsn√¶vnets og Retten i Aarhus’ behandling af sagen:
https://www.transviden.dk/retten-aarhus-bs-72-45-2014/

Direkte link til Ligebehandlingsnævnets behandling af sagen:
http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/naevnsdatabase/afgoerelse.aspx?aid=1247&type=Afgoerelse

Direkte link til Retten i Aarhus’ dom i sagen:
https://www.transviden.dk/artikler/Michellesagen_20150609_Dombog.pdf

Sagen er fra LGBT Danmarks side h√•ndteret af S√łren Laursen og Tina Thranesen og fra 3F’s side af Hans J√łrgen Kj√¶rsgaard, Transport, Logistik og Byg, √Örhus, og Rune Asmussen, advokat (H), Juridisk Sekretariat.

S√łren Laursen

* * *
Pressemeddelelsen i pdf-format.