LGBT Danmarks henvendelse 21. juni 2018 til LIU om √łkonomisk st√łtte og om LGBTI handlingsplanen – LIU bilag 108. LIU spgsm. 67 om henvendelsen. Svar 29. juni 2018.

Vist 194 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark sendte den 21. juni 2015 en e-mail med bilag til Ligestillingsudvalget med √łnske om dr√łftelser om √łkonomisk st√łtte og med betragtninger om regeringens LGBTI handlingsplan.
Ligestillingsudvalget har journaliseret henvendelsen som bilag 108 – Samling 2017-18.

Ligestillingsudvalget (LIU) bad den 22. juni 2018 med sp√łrgsm√•l 67 – Samling 2017-18 – ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (V) om at kommentere henvendelsen. Svar fra ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen den 29. juni 2018.

Indhold
E-mailen af 21. juni 2018
Vedhæftet udateret skrivelse
Vedh√¶ftet driftsst√łtteoversigt
Sp√łrgsm√•l 67 om at kommentere henvendelsen
Svar med kommentar til henvendelsen
Referencer

Herunder gengives:

[Til indhold] E-mail af 21. juni 2018
Fra: Peder Holk Svendsen
Sendt: 21. juni 2018 16:05
Emne: Vedr√łrende realiseringen af LGBTI handlingsplanen
Til Ligestillingsudvalget efter aftale med Karina Adsb√łl

I processen med at genneg√• og evaluere den nyligt lancerede LGBTI handlingsplan er vi i LGBT Danmark kommet frem til en r√¶kke punkter, som vi gerne vil adresserer overfor, i f√łrste omgang, Ligestillingsudvalget.

Det er vores opfattelse af scopet i handlingsplanens 42 punkter, at de enkelte dele, selvom de hver især kan have karakter af selvstændige punkter, vil lykkes bedst gennem en koordineret indsats.

Yderligere er det vores opfattelse at eksekveringen af handlingsplanens enkelte og koordinerede dele, med en h√łj grad af n√łdvendighed m√• henl√¶gges til s√•vel de st√łrre byomr√•der, men i s√¶rdeles h√łj grad ogs√• p√• tv√¶rs af landet og ud i regioner og kommuner.

Vi ser desuden, at en stor del af fokuset i handlingsplanen er af en social og borgern√¶r karakter, der bedst vil kunne l√łftes af civilsamfundsorganisationerne, da vi allerede er i besiddelse af s√•vel som ber√łringsfladerne med m√•lgruppen, som af en stor viden og kompetance p√• omr√•det.

LGBT Danmark har gennem de sidste √•rtier l√łftet en r√¶kke af disse opgaver med frivillige kr√¶fter og d√¶kket det mest akkutte behov, herunder r√•dgivning og store dele af det politiske udviklingsarbejde p√• LGBT omr√•det.

Vi ser det som sagt som en ganske naturlig opgave for os som organisation, at v√¶re en central medspiller i virkeligg√łrelsen af handlingsplanens m√•ls√¶tninger.

Med alt dette sagt er vi også kommet til den erkendelse af handlingsplanens omfang, at vores organisation ikke længere blot kan drives ad frivillighedens vej.

Vi er derfor af den klare holdning, at handlingsplanens virkeligg√łrelse n√łdvendigvis m√• kr√¶ve driftsst√łtte.

Igennem vores samarbejde med ILGA Europe har vi indsamlet en r√¶kke driftstal fra nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med i Danmark, og som i deres respektive lande udf√łrer en lang r√¶kke af de opgaver, der skitseres i handlingsplanen.

Vi vil gerne henstille til, at der derfor indledes samtaler med henblik p√• realiseringen af driftsst√łtte i en form, der muligg√łr den faktiske realisering af handlingsplanen.

Jeg ser frem til at h√łre fra udvalget og er selvf√łlgelig til fuld r√•dighed for sp√łrgsm√•l og uddybning af det ovenst√•ende.

På vegne af LGBT Danmark
Peder Holk Svendsen
________________________________________________
Venlig hilsen / Best regards
Peder Holk Svendsen
Forperson | Landsledelsen
LGBT Danmark
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations
www.lgbt.dkpeder@lgbt.dk / Phone: +45 28 69 41 66
Adresse: Nygade 7, 2. – 1164 K√łbenhavn K
Main Office Phone: +45 33 13 19 48

* * *
[Til indhold] Den vedhæftede udaterede skrivelse

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBTI handlingsplan og finansiering af LGBT Danmarks arbejde

I august 2017 lancerede den danske regering et fantastisk nyt initiativ ved oprettelsen af en koordinerende minister på LGBTI-området efterfulgt af arbejdet med en handlingsplan på området.

Det er et meget vigtigt tiltag og også en politisk sejr for os, at man på regeringsniveau har lanceret et sådant initiativ, der på den længere bane sikrer LGBTI-personer en politisk opmærksomhed, men forhåbentlig også en genvej til politiske og strukturelle forandringer i det danske samfund som helhed.
Ydermere vil handlingsplanen, med dens indt√¶nkte indsatser, kunne v√¶re med til atter at s√¶tte Danmark i den gule f√łretr√łje, og sikrer lige rettigheder og muligheder for LGBTI-personer. Den ambition st√łtte LGBT Danmark op om.

Den nye LGBTI handlingsplan rummer utroligt mange muligheder for at forbedre vilk√•r og rammer for LGBTI-personer i Danmark. I forbindelse med udm√łntningen af planen, er der lagt stor v√¶gt p√• inddragelse af civilsamfundet og ikke mindst NGO‚Äôer som LGBT Danmark.

LGBT Danmarks politiske, sociale og rådgivende arbejde er i meget stor grad baseret på aktivister, der bruger deres fritid på at arbejde på området.

Handlingsplanens fokus p√• civilsamfundet st√•r dog i kontrast til, at den udelukkende finansierer f√• projekter og dette i begr√¶nset grad. De fleste af de afsatte midler d√¶kker udelukkende interne ressourcer i den offentlige administration, men styrker ikke det civilsamfund, der er en af de prim√¶re akt√łrer i grundlaget for handlingsplanen og som skal v√¶re med til at sikre, at regeringens ambitioner med handlingsplanen bliver til virkelighed.

LGBT Danmark vokser meget i disse √•r, og vi har gang i vigtige projekter, som skal v√¶re med til at styrke LGBT-personers rettigheder og muligheder i Danmark s√•vel som i udlandet. Denne v√¶kst medf√łrer dog ogs√• et behov for finansiering, som kan skabe rammerne for en stabil organisation, med en central ledelse og administration. S√•ledes vil vores dygtige og engagerede aktivister kunne forts√¶tte deres arbejde, og fortsat opbygge og styrke den platform og vidensbank, der i 70 √•r har sat takten for udvikling af LGBT-rettigheder b√•de i Danmark og verden over.

Vi er utrolig positive over regeringens handlingsplan og ser frem til at arbejde aktivt med den.

Men vi m√• ogs√• understrege, at for at sikre en langsigtet succes bag regeringens ambition, skal der f√łlge penge, der kan hj√¶lpe civilsamfundet med at opbygge robuste organisationer og med det endnu bedre projekter og tiltag til fordel for LGBTI-personer.

Vores europæiske paraplyorganisation ILGA Europe lavede for et par år siden nedenfor viste sammenligning over hvordan organisationer der ligner LGBT Danmark finansieres via offentlige kanaler. Dette viser en markant forskel på grundfinancieringen af de viste organisationer.

Med hj√¶lp af lignende finansiering som de viste organisationer, vil vi i LGBT Danmark kunne sikre en mere robust organisation, som vil v√¶re i stand til at l√łfte de opgaver der ligger i handlingsplanen, som en koordinerende og samlende organisation for indsatsen i hele Danmarkog dermed realisere b√•de indholdet og intentionen i handlingsplanen.

  Norway Sweden The Netherlands Finland Denmark
Organisation LLH RFSL Seta COC LGBT Danmark
Core funding 4,5 mio NOK directly from the govern-ment. In addi-tion to this, the LLH has got international projects for around 14 mio
NOK
3,5 mio SEK from the government via the Youth Administration which gives out about 6 mio. SEK to LGBTI organisations. RFSL also receives money for projects 3,5 mio DKK from the national lottery. In addition to this a number of projects. 4,5 mio DKK directly from the govern-ment. In addition this, a number of national and international projects. 0 DKK
LGBT Denmark receives 270.000 DKK from the national lottery
Staff 19 28 9 22 0

* * *
[Til indhold] Vedh√¶ftet driftsst√łtteoversigt

Offentlig driftsst√łtte til Europ√¶iske LGBTI organisationer
  RFSL (SE) SETA (FI) LLH/FRI (NO) COC (NL) Stonewall (UK) LSVD (DE) Cavaria (Flanderen) LGBT Danmark
2013-2014 tal                
Core funding 3.5 millioner 3.5 millioner 4.5 millioner 4.5 millioner x x x 0
Projekter og internationalt x x 14 millioner x x x x 0
Ansatte 28 9 19 22 x x x 0
2017 tal og 2018 budget                
Core funding 5 millioner 8.98 millioner 4.33 millioner 15 millioner 5.6 millioner 1.86 millioner 16.4 millioner 0
Projekter og internationalt 12 millioner 5.35 millioner 16 millioner 51.5 millioner x x x 0
Ansatte 43 29,5 16 42 129 8 25 0

* De enkelte organisationer har oplyst deres offentlige core/drifts st√łtte, privat st√łttede projekter indg√•r umiddelbart ikke i bel√łbet.
** For de tre organisationer Stonewall, LSVD og Cavaria har vi ikke tal fra tidligere.
*** Markeringer med x d√¶kker over at det enten ikke er offentlige midler, eller at der ikke er blevet oplyst bel√łb for denne del.

Med undtagelse af Norge, hvor der er en reduktion i ansatte, er der en generel stigning i bel√łbsst√łrrelsen og antallet af ansatte i de enkelte organisationer.

OBS!
Den forrige opg√łrelse listede SETA som Nederlanden.de og COC som Finsk, dette er forkert, da det er omvendt.

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•l 67 om at kommentere henvendelsen
Ministerens bedes kommentere henvendelsen af 21. juni 2018 fra LGBT Danmark, jf. LIU alm. del – bilag 108, eventuelt med bidrag fra andre relevante ministre.

I handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer har partierne bag satspuljeaftalen 2018 blandt andet afsat midler til NGO‚Äôerne til konkrete projekter. Det drejer sig om projekttilskud til Sabaah p√• i alt 2,9 mio. kr. samt ans√łgningspuljen m√•lrettet NGO‚Äôerne til r√•dgivning, netv√¶rk og st√łtte samt bek√¶mpelse af fordomme p√• 7,0 mio. kr. Denne udm√łntes i august 2018. Derudover indeholder handlingsplanen en lang r√¶kke initiativer, der styrker bl.a. myndighedernes, arbejdsmarkedets, uddannelses- og sundhedssektorens samt idr√¶tsforeningernes fokus p√• LGBTI-personers tryghed, trivsel og lige muligheder. NGO‚Äôernes erfaringer og viden vil, hvor det er relevant, blive inddraget i udm√łntningen disse initiativer. Der er s√•ledes tale om en bred indsats, der g√•r p√• tv√¶rs af forskellige omr√•der, akt√łrer og interessenter.

Det er korrekt, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle af NGO’erne på LGBTI-området, der modtager fast statsligt driftstilskud. Sex & Samfund, Aids Fondet og Amnesty International modtager dog alle driftstilskud fra bl.a. Udenrigsministeriet og Sundhedsministeriet, men disse organisationer fokuserer ikke særkilt på LGBTI-gruppen.

LGBT Danmark modtog i 2017 et driftstilskud p√• ca. 400.000 kr. fra udlodningspuljen til landsd√¶kkende frivillige sociale organisationer, som udm√łntes af B√łrne- og Socialministeriet. Puljen skal s√łges √•rligt, og tilskuddets st√łrrelse afh√¶nger af midlerne til r√•dighed samt antallet af ans√łgere. Puljen kan s√łges af landsd√¶kkende frivillige sociale organisationer. Den frivillige aktivitet skal udg√łre en v√¶sentlig del af organisationens samlede indsats. Organisationerne skal herudover leve op til en r√¶kke kriterier for at modtage tilskud. Puljen for 2018 er endnu ikke udm√łntet.

Endelig modtager Sabaah i perioden 2015-2018 et driftstilskud fra K√łbenhavns Kommune p√• 600.000 √•rligt. Det vides ikke, om K√łbenhavns Kommune forl√¶nger tilskuddet.

Med venlig hilsen
Eva Kjer Hansen

* * *
[Til indhold] Referencer
Folketingets journal vedh√łrende henvendelsen fra Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark med bilag.
E-mailen fra Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Det vedhæftede brev fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Den vedh√¶ftede driftsst√łtteoversigt i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let til og svaret fra ministeren.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.