LGBT Danmarks skrivelse af 24. august 2014 til ministre og udvalg om procedure ved juridisk kønsskifte.

Vist 124 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark sendte den 24. august 2014 skrivelse til to ministre med kopi til CPR kontoret og to folketingsudvalg om proceduren ved juridisk kønsskifte, der endnu er uafklaret og efter lovteksten uheldig og besvÌrlig.

Retsudvalget har den 25. august 2014 registreret skrivelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 350.
Ligestillingsudvalget har den 25. august 2014 registreret skrivelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 64.

Skrivelsen gengives i sin helhed herunder.

Søndag den 24. august 2014.
Til:
Børne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Saren
Økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager

Kopi til:
CPR kontoret
Ligestillingsudvalget
Retsudvalget

Procedure ved juridisk kønsskifte – tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn – og samtidig ĂŚndring af fornavn

LGBT Danmark gør hermed opmÌrksom pü et ansøgningsmÌssigt og sagsbehandlingsmÌssigt uheldigt og besvÌrligt forhold i forbindelse med juridisk kønsskifte og samtidig Ìndring af fornavn, sü det er kønskorrekt i forhold til det nye køn.

Den 1. september 2014 trÌder Ìndringen af CPR loven om juridisk kønsskifte i kraft.
I bemĂŚrkningerne til lovforslaget anføres under “1. Indledning”:
  NĂĽr nyt personnummer er tildelt, vil den pĂĽgĂŚldende automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer. Det nye personnummer giver endvidere adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, kørekort og fødselsattest i overensstemmelse med det nye køn. Den pĂĽgĂŚldendes fornavn skal om nødvendigt ĂŚndres, sĂĽ det bliver kønskorrekt i forhold til det nye køn, jf. § 13, stk. 2, i navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 1. maj 2012 med senere ĂŚndringer.

Ansøgning om tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn (juridisk kønsskifte) skal ifølge CPR loven indgives til Økonomi- og Indenrigsministeriet – ifølge oplysning fra CPR kontoret skal ansøgningen i praksis indgives til CPR kontoret.

CPR kontoret oplyste pĂĽ sin hjemmeside den 12. juni 2014:
  CPR kontoret vil inden lĂŚnge pĂĽ hjemmesiden offentliggøre nĂŚrmere oplysninger om proceduren ved indgivelse af ansøgning, om den vejledning, CPR kontoret vil fremsende til ansøgere om konsekvenserne af tildeling af nyt personnummer, og om kravene til den erklĂŚring, der skal afgives.

De nÌvnte nÌrmere oplysninger er pü nuvÌrende tidspunkt, en uge før lovens ikrafttrÌdelse, endnu ikke offentliggjort.

Ansøgning om fornavneÌndring skal ifølge navneloven indgives til personregisterføreren i det sogn, hvor ansøgeren har bopÌl.

Tildeling af nyt personnummer og Ìndring af fornavn foretages altsü af to forskellige instanser til trods for, at det juridiske kønsskifte i nogle tilfÌlde medfører et krav om Ìndring af fornavn.

Da hverken navneloven, navnebekendtgørelsen eller navnevejledningen er Ìndret som følge af indførelse af det juridiske kønsskifte, betyder det en besvÌrlig ansøgningsprocedure og unødig administration, idet:
  1. Der indgives ansøgning om juridisk kønsskifte til CPR kontoret.
  2. Et kønskorrekt fornavn i forhold til det nye køn først kan tildeles, nĂĽr det juridisk kønsskifte – udstedelse af nyt sundhedskort – er gennemført.
  3. CPR kontoret vil vÌre nødt til at udstede et sundhedskort med et ikke-kønskorrekt fornavn, hvilket ikke er i overensstemmelse med navneloven.
  4. Der skal herefter indgives ansøgning om nyt kønskorrekt fornavn i forhold til det nye køn til personregisterføreren.
  5. CPR kontoret skal igen (for anden gang) udstede et nyt sundhedskort – denne gang med et kønskorrekt fornavn.

LGBT Danmark anbefaler derfor, at det i forbindelse med ansøgning om juridisk kønsskifte bliver muligt at anføre hvilket kønskorrekte fornavn, ansøgeren ønsker at skifte til i forbindelse med det juridiske kønsskifte, og at CPR kontoret koordinerer en eventuel navneÌndring med personregisterføreren.

Det vil betyde en let ansøgningsprocedure for ansøgeren og en forenklet sagsbehandling, idet CPR kontoret kun skal lave Ìndringer Ên gang og dermed heller ikke er nødsaget til i strid med navneloven at udskrive et sundhedskort med et ikke-kønskorrekt fornavn.

Det skal bemĂŚrkes, at bĂŚrer ansøgeren om juridisk kønsskifte et fornavn, der er godkendt til begge køn, eller er der allerede meddelt navneændring efter navnelovens§ 13 stk. 3, sĂĽ er fornavneskift selvfølgelig unødvendigt.

Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
Søren Laursen
Forperson

LGBT Danmark
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

* * *
Skrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende skrivelsen hos Retsudvalget – Alm. del 2013-14: Bilag 350.
Skrivelsen hos Folketinget – Retsudvalget i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende skrivelsen hos Ligestillingsudvalget – Alm. del 2013-14: Bilag 64.
Skrivelsen hos Folketinget – Ligestillingsudvalget i pdf-format.