LGBT Danmarks skrivelse af 24. august 2014 til ministre og udvalg om procedure ved juridisk k√łnsskifte.

Vist 91 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark sendte den 24. august 2014 skrivelse til to ministre med kopi til CPR kontoret og to folketingsudvalg om proceduren ved juridisk k√łnsskifte, der endnu er uafklaret og efter lovteksten uheldig og besv√¶rlig.

Retsudvalget har den 25. august 2014 registreret skrivelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 350.
Ligestillingsudvalget har den 25. august 2014 registreret skrivelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 64.

Skrivelsen gengives i sin helhed herunder.

S√łndag den 24. august 2014.
Til:
B√łrne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Saren
√ėkonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager

Kopi til:
CPR kontoret
Ligestillingsudvalget
Retsudvalget

Procedure ved juridisk k√łnsskifte – tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn – og samtidig √¶ndring af fornavn

LGBT Danmark g√łr hermed opm√¶rksom p√• et ans√łgningsm√¶ssigt og sagsbehandlingsm√¶ssigt uheldigt og besv√¶rligt forhold i forbindelse med juridisk k√łnsskifte og samtidig √¶ndring af fornavn, s√• det er k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn.

Den 1. september 2014 tr√¶der √¶ndringen af CPR loven om juridisk k√łnsskifte i kraft.
I bem√¶rkningerne til lovforslaget anf√łres under “1. Indledning”:
  N√•r nyt personnummer er tildelt, vil den p√•g√¶ldende automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer. Det nye personnummer giver endvidere adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, k√łrekort og f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye k√łn. Den p√•g√¶ldendes fornavn skal om n√łdvendigt √¶ndres, s√• det bliver k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn, jf. ¬ß 13, stk. 2, i navneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 392 af 1. maj 2012 med senere √¶ndringer.

Ans√łgning om tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn (juridisk k√łnsskifte) skal if√łlge CPR loven indgives til √ėkonomi- og Indenrigsministeriet – if√łlge oplysning fra CPR kontoret skal ans√łgningen i praksis indgives til CPR kontoret.

CPR kontoret oplyste på sin hjemmeside den 12. juni 2014:
  CPR kontoret vil inden l√¶nge p√• hjemmesiden offentligg√łre n√¶rmere oplysninger om proceduren ved indgivelse af ans√łgning, om den vejledning, CPR kontoret vil fremsende til ans√łgere om konsekvenserne af tildeling af nyt personnummer, og om kravene til den erkl√¶ring, der skal afgives.

De n√¶vnte n√¶rmere oplysninger er p√• nuv√¶rende tidspunkt, en uge f√łr lovens ikrafttr√¶delse, endnu ikke offentliggjort.

Ans√łgning om fornavne√¶ndring skal if√łlge navneloven indgives til personregisterf√łreren i det sogn, hvor ans√łgeren har bop√¶l.

Tildeling af nyt personnummer og √¶ndring af fornavn foretages alts√• af to forskellige instanser til trods for, at det juridiske k√łnsskifte i nogle tilf√¶lde medf√łrer et krav om √¶ndring af fornavn.

Da hverken navneloven, navnebekendtg√łrelsen eller navnevejledningen er √¶ndret som f√łlge af indf√łrelse af det juridiske k√łnsskifte, betyder det en besv√¶rlig ans√łgningsprocedure og un√łdig administration, idet:
  1. Der indgives ans√łgning om juridisk k√łnsskifte til CPR kontoret.
  2. Et k√łnskorrekt fornavn i forhold til det nye k√łn f√łrst kan tildeles, n√•r det juridisk k√łnsskifte – udstedelse af nyt sundhedskort – er gennemf√łrt.
  3. CPR kontoret vil v√¶re n√łdt til at udstede et sundhedskort med et ikke-k√łnskorrekt fornavn, hvilket ikke er i overensstemmelse med navneloven.
  4. Der skal herefter indgives ans√łgning om nyt k√łnskorrekt fornavn i forhold til det nye k√łn til personregisterf√łreren.
  5. CPR kontoret skal igen (for anden gang) udstede et nyt sundhedskort – denne gang med et k√łnskorrekt fornavn.

LGBT Danmark anbefaler derfor, at det i forbindelse med ans√łgning om juridisk k√łnsskifte bliver muligt at anf√łre hvilket k√łnskorrekte fornavn, ans√łgeren √łnsker at skifte til i forbindelse med det juridiske k√łnsskifte, og at CPR kontoret koordinerer en eventuel navne√¶ndring med personregisterf√łreren.

Det vil betyde en let ans√łgningsprocedure for ans√łgeren og en forenklet sagsbehandling, idet CPR kontoret kun skal lave √¶ndringer √©n gang og dermed heller ikke er n√łdsaget til i strid med navneloven at udskrive et sundhedskort med et ikke-k√łnskorrekt fornavn.

Det skal bem√¶rkes, at b√¶rer ans√łgeren om juridisk k√łnsskifte et fornavn, der er godkendt til begge k√łn, eller er der allerede meddelt navneændring efter navnelovens¬ß 13 stk. 3, s√• er fornavneskift selvf√łlgelig un√łdvendigt.

Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

* * *
Skrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen hos Retsudvalget – Alm. del 2013-14: Bilag 350.
Skrivelsen hos Folketinget – Retsudvalget i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen hos Ligestillingsudvalget – Alm. del 2013-14: Bilag 64.
Skrivelsen hos Folketinget – Ligestillingsudvalget i pdf-format.