LGBT Danmarks skrivelse af 1. maj 2011 til Familiestyrelsen om √¶ndring af brugen af k√łnsbetegnelser i vielsesattesten. Forel√łbigt svar 15. august 2011. Slut 8. januar 2012.

Vist 178 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Til:

Familiestyrelsen
familiestyrelsen@famstyr.dk

Den 1. maj 2011.

Vedr√łrende vielsesattestens k√łnsbetegnelser, der afsl√łrer, hvis en √¶gtef√¶lle har f√•et k√łnsskifte efter √¶gteskabets indg√•else

 1. Den √łstrigske forvaltningsdomstols dom af 29. november 2010, der fastslog, at det var ulovligt, at en vielsesattest, hvor den ene √¶gtef√¶lle har f√•et k√łnsskifte anvendte de k√łnsbestemte betegnelser “Mand” og “Kvinde”, og at “manden (den tidligere mand)” skulle anf√łres f√łrst, idet det derved af vielsesattesten kunne ses, at den ene √¶gtef√¶lle havde f√•et foretaget k√łnsskifte, og hvem af dem det var. [1]
 2. Danske vielsesattester [2] indeholder de k√łnsbetegnende ord “Kvinden” og “Manden” f√łr navnene p√• de to personer, der har indg√•et √¶gteskab.
 3. √Ügteskabsloven [3] taler om “√Ügtef√¶ller” og “Parterne” og henviser i sprogbrugen s√•ledes ikke til personernes k√łn.
 4. √Ügteskabsvejledningen [4] taler ligeledes om “√Ügtef√¶ller” og “Parterne”.
 5. Lovbekendtg√łrelse om √¶gteskabets retsvirkninger [5] omtaler i ¬ß¬ß 1 og 2 “mand og hustru” of ¬ß 11 “hustru”.
 6. Den 29. maj 2007 svarede dav√¶rende minister for familie- og forbrugeranliggender, Carina Christensen p√• sp√łrgsm√•l 1 af 3. maj 2007 under behandling af beslutningsforslag B 76 om en √¶gteskabslov, der ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle, at begrebet √¶gteskab ikke er defineret i den nug√¶ldende lovgivning, men at definitionen af √¶gteskab er en retlig forbindelse mellem en mand og en kvinde, der stiftes ved en offentlig akt, vielse. [6]
 7. Den 18. december 2007 svarede dav√¶rende justitsminister, Lene Espersen p√• sp√łrgsm√•l 26 af 30. november 2007 om dokumentation for, at √¶gteskab er en institution mellem en mand og en kvinde, med en henvisning til det ovenfor anf√łrte sp√łrgsm√•l og henviste endvidere til, at der i lov om √¶gteskabets retsvirkninger ¬ß¬ß 1, 2 og 11 n√¶vnes “manden og hustruen”. [7]
 8. √Ügteskabsvejledningens afsnit 2.8.2. K√łnsskifte [8], anf√łrer, at det anerkendes, at en person kan skifte k√łn og efter k√łnsskiftet betragtes som tilh√łrende det nye k√łn og kan indg√• √¶gteskab med en person af sit tidligere k√łn.
 9. Den 29. maj 2008 svarede dav√¶rende justitsminister, Lene Espersen p√• sp√łrgsm√•l 3 af 21. april 2008 under behandling af lovforslag L 67 om forslag til lov om √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn, at den ene √¶gtef√¶lles k√łnsskifte efter √¶gteskabsloven ikke er en skilsmissegrund og henviste til det af Justitsministeriet den 28. maj 2008 udarbejdede notat om opretholdelse af et √¶gteskab/registreret partnerskab, n√•r den ene √¶gtef√¶lle/partner har f√•et foretaget k√łnsskifte, hvoraf det ogs√• fremgik, at Familiestyrelsen i sin administrative praksis l√¶gger til grund, at det er de almindelige regler om opl√łsning af et √¶gteskab/registreret partnerskab, der finder anvendelse ogs√• i tilf√¶lde, hvor sp√łrgsm√•let om opl√łsning af √¶gteskabet/partnerskabet opst√•r efter, at den ene √¶gtef√¶lle/partner har f√•et foretaget k√łnsskifte. [9]

På baggrund af ovennævnte konstaterer foreningen,
 1. at et √¶gteskab historisk set anses for at best√• af en mand og en kvinde, selv om der i lovgivningen overordnet anvendes betegnelserne “√¶gtepar” og “√¶gtef√¶ller”,
 2. at der som betingelse for tilladelse til k√łnsskifte ikke kr√¶ves, at den p√•g√¶ldende er enlig, eller at et √¶gteskab/registreret partnerskab er opl√łst, og
 3. at det i en vielsesattest ikke alene kan ses, hvis den ene √¶gtef√¶lle efter √¶gteskabets indg√•else har f√•et foretaget et k√łnsskifte, men ogs√• hvem af √¶gtef√¶llerne, der har f√•et det foretaget.

Da en vielsesattest i mange sammenh√¶nge skal fremvises og/eller vedl√¶gges som bilag i ans√łgninger og i andre sammenh√¶nge bruges som dokumentation, afsl√łres det over for uvedkommende, at den ene √¶gtef√¶lle efter √¶gteskabets indg√•else har f√•et foretaget et k√łnsskifte, og hvem af √¶gtef√¶llerne, der har f√•et det foretaget.

Da Familiestyrelsen allerede har givet tilladelse til k√łnsskifte, uden forudg√•ende oph√¶velse af √¶gteskabet, m√• det endvidere konstateres, at problemet rent faktisk har v√¶ret til stede, selv om det m√•ske ikke har v√¶ret fremf√łrt af de p√•g√¶ldende.
Det må endvidere forventes, at der vil opstå flere tilfælde i de kommende år.

Med den √łstrigske dom finder foreningen derfor anledning til at p√•pege det uheldige i, at den danske vielsesattest indeholder k√łnsbetegnelserne “Kvinden” og “Manden” om de to parter, der indg√•r √¶gteskab.

De anvendte k√łnsbetegnelser indeb√¶rer, at k√łnsbetegnelsen p√• den ene √¶gtef√¶lle vil v√¶re forkert i de tilf√¶lde, hvor et √¶gtepar efter den enes k√łnsskifte f√•r udstedt en ny vielsesattest.

Hvis r√¶kkef√łlgen af √¶gtef√¶llerne i vielsesattesten efter en fjernelse af de n√¶vnte k√łnsbetegnelser forbliver u√¶ndret, vil det, hvis den ene √¶gtef√¶lle har f√•et foretaget k√łnsskifte, fortsat afsl√łres hvem af dem, der har f√•et det foretaget.

Foreningen henstiller derfor, at den danske vielsesattest ændres således,
 1. at k√łnsbetegnelserne “Kvinden” og “Manden” anvendes, s√• k√łnsbetegnelserne svarer til parternes faktuelle k√łn, eller
 2. at k√łnsbetegnelserne “Manden” og “Kvinden” helt udelades, s√• der i vielsesattesten kommer til at st√•: √Ügteskab er indg√•et [dato og sted] mellem [navne, personnummer, f√łdested] og [navne, personnummer, f√łdested] p√• samme m√•de, som i KL’s blanket “Aftale om vielse” [10], og
 3. at r√¶kkef√łlgen, parterne anf√łres i vielsesattesten, bestemmes alfabetisk eller efter deres alder.

Med de foresl√•ede √¶ndringer vil det, hvis den ene √¶gtef√¶lle i et √¶gteskab efter √¶gteskabets indg√•else f√•r foretaget et k√łnsskifte, ikke afsl√łres hvem af √¶gtef√¶llerne, der har f√•et foretaget k√łnsskiftet.
Det foruds√¶ttes, at alle √łvrige blanketter vedr√łrende vielse √¶ndres p√• tilsvarende vis.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson

Noter
 1. [Retur] Den √łstrigske forvaltningsdomstol – Der Verwaltungsgerichtshof – afsagde den 29. oktober 2010 dom.
  På tysk på EqualJus. [Siden findes ikke mere. 11. oktober 2017. Tina Thranesen.]
  Resume af dommen på engelsk på EqualJus. [Siden findes ikke mere. 11. oktober 2017. Tina Thranesen.]
 2. [Retur] KL’s blanket:
  VI 045 – Vielsesattest (04/06) [Siden findes ikke mere. 11. oktober 2017. Derimod findes en nyere version fra februar 2016: VI 045 – Vielsesattest (02/06). Tina Thranesen.]
  KL’s blanketoversigt vedr√łrende vielse
 3. [Retur] Ægteskabsloven på Retsinformation
 4. [Retur] Ægteskabsvejledningen på Retsinformation
 5. [Retur] Lovbekendtg√łrelse om √¶gteskabets retsvirkninger p√• Retsinformation
  ¬ß 1. Mand og hustru skal v√¶re hinanden til st√łtte og i f√¶llesskab varetage familiens tarv.
  ¬ß 2. Det p√•hviler mand og hustru gennem pengeydelse, gennem virksomhed i hjemmet eller p√• anden m√•de, at bidrage, hver efter sin evne, til at skaffe familien det underhold, som efter √¶gtef√¶llernes livsvilk√•r m√• anses for passende. Til underholdet henregnes, hvad der udkr√¶ves til husholdningen og b√łrnenes opdragelse s√•vel som til fyldestg√łrelse af hver √¶gtef√¶lles s√¶rlige behov.
  ¬ß 11. Under samlivet er hver af √¶gtef√¶llerne i forhold til tredjemand berettiget til p√• begges ansvar at indg√• s√•danne retshandler til fyldestg√łrelse af den daglige husholdnings eller b√łrnenes forn√łdenheder, som s√¶dvanlig foretages i dette √łjemed. Samme ret har hustruen med hensyn til s√¶dvanlige retshandler til fyldestg√łrelse af sit s√¶rlige behov. De her n√¶vnte retshandler anses for indg√•ede p√• begge √¶gtef√¶llers ansvar, hvis ikke andet fremg√•r af omst√¶ndighederne.
 6. [Retur] Sp√łrgsm√•l 1 og tilh√łrende svar under beslutningsforslag B 76 om at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle
  Folketingets journal
  Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format
 7. [Retur] Sp√łrgsm√•l 26 af 30. november 2007 om dokumentation for at √¶gteskab er en institution mellem en mand og en kvinde
  Folketingets journal
  Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format
 8. [Retur] √Ügteskabsvejledningen, afsnit 2.8.2. K√łnsskifte
  Det anerkendes, at en person kan skifte k√łn ved f.eks. at f√• foretaget kastration og k√łnsmodificerende indgreb.
  Efter k√łnsskifte betragtes den k√łnsskiftede som tilh√łrende det nye k√łn, bl.a. i relation til registrering i CPR, cpr-nummer, fornavn mv. Herefter kan den k√łnsskiftede indg√• √¶gteskab med en person af sit tidligere k√łn.
  Et k√łnsskifte foretaget i Danmark anerkendes af Sundhedsstyrelsen, der s√łrger for, at den k√łnsskiftede i CPR registreres med sit nye k√łn. Kommunen kan derfor som udgangspunkt l√¶gge oplysningerne i CPR om parternes k√łn til grund.
  Hvis et k√łnsskifte er foretaget i udlandet, er det ligeledes Sundhedsstyrelsen, der tager stilling til anerkendelse af det. Parterne skal freml√¶gge dokumentation for, at Sundhedsstyrelsen har anerkendt k√łnsskiftet. Til brug for Sundhedsstyrelsens vurdering af k√łnsskiftet skal parterne freml√¶gge f√łlgende:
  Erkl√¶ring fra den l√¶ge, der har gennemf√łrt indgrebet samt erkl√¶ring fra en dansk speciall√¶ge i gyn√¶kologi, som har foretaget en klinisk unders√łgelse af den p√•g√¶ldende, b√•de indvendigt og udvendigt.
  Ved k√łnsskifte fra mand til kvinde skal erkl√¶ringen indeholde f√łlgende oplysninger:
  – om k√łnskirtlerne er fjernet (orchidektomi),
  – om penis er fjernet (penektomi),
  – og om vaginoplastik og tildannelse af k√łnsl√¶ber er foretaget.
  Erkl√¶ringen b√łr endvidere indeholde oplysninger om den p√•g√¶ldendes hormonale status.
  Ved k√łnsskifte fra kvinde til mand stilles ikke specifikke krav til erkl√¶ringens indhold. Det er dog en foruds√¶tning for k√łnsskiftet, at b√•de livmoder og √¶ggestokke er fjernet. Der b√łr endvidere freml√¶gges oplysninger om den p√•g√¶ldendes hormonale status.
  Det bem√¶rkes, at kastration eller tilladelse til √¶ndring af fornavn ikke i sig selv er tilstr√¶kkelig til at anerkende et k√łnsskifte.
  Der henvises til Sundhedsstyrelsens ¬ĽVejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte¬ę, som findes p√• www.retsinfo.dk og www.familiestyrelsen.dk.
 9. [Retur] Sp√łrgsm√•l 3 og tilh√łrende svar under behandling af lovforslag L 67 om forslag til lov om √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn
  Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
  Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format.
  Justitsministeriets notat af 28. maj 2008 om opretholdelse af et √¶gteskab/registreret partnerskab, n√•r den ene √¶gtef√¶lle/partner har f√•et foretaget k√łnsskifte
 10. [Retur] KL’s blanket: VI 089 – Aftale om vielse (04/02)

* * *
Den 15. august 2011 svarede Familiestyrelsen således

Henvendelse om ændring af vielsesattest
Familiestyrelsen har modtaget jeres henvendelse af l. maj 2011 om muligheden for en ændring af udformningen af den nuværende vielsesattest.
Vi beklager, at I ikke har h√łrt fra os f√łr.
Vi vil nu overveje jeres henvendelse nærmere.

Med venlig hilsen
Familiestyrelsen
Merethe Johansen

Den 8. januar 2012 havde S√łren Laursen et m√łde om √¶gteskabslovgivningen med social- og integrationsminister Karen H√¶kkerup, hvor ogs√• Merethe Johansen fra Familiestyrelsen deltog.
Under m√łdet blev det tilkendegivet, at denne henvendelse og de deri rejste forhold omkring vielsesattestens sproglige formulering indgik i arbejdet med en ny √¶gteskabslov, hvorfor det ikke fandtes hensigtsm√¶ssigt at bruge tid p√• en selvst√¶ndig behandling af de anf√łrte problemer.
Det aftaltes derfor, at henvendelsen blev arkiveret.
I den sammenh√¶ng gjorde Merethe Johansen opm√¶rksom p√•, at Familiestyrelsen kun har at g√łre med den borgerlige vielsesattest – Kirkeministeriet har deres egne blanketter.

* * *

Skrivelsen af 1. maj 2011 til Familiestyrelsen i pdf-format.
Forel√łbigt svar af 15. august 2011 fra Familiestyrelsen i pdf-format.