LGBT Danmarks transpolitik af 3. marts 2013: Retten til at v√¶re den du er! Afl√łst den 23. september 2015 af en revideret transpolitik.

Vist 256 gange.
LGBT Danmark vedtog onsdag den 23. september 2015 en revideret transpolitik til afl√łsning af den herunder gengivne.

Retten til at være den du er!
Transpolitik

Kendskabet til transk√łnnede er mangelfuldt og bygger ofte p√• for√¶ldede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder, at transk√łnnede som gruppe er ringere stillet end andre borgere. Det ses b√•de i lovgivningen og i dagligdagen, hvor transk√łnnede uds√¶ttes for diskrimination – ja endog for kr√¶nkelse af element√¶re menneskerettigheder. Det m√• der g√łres op med, og det er n√łdvendigt med tiltag p√• mange niveauer.

I det f√łlgende pr√¶senteres LGBT Danmarks katalog over politikker til anerkendelse og inklusion af transk√łnnede og fremme af lige muligheder.
 1. Definitioner
  Der henvises til foreningens LGBT ordbog https://lgbt.dk/ordbog/ og til slutnoten med definition af udvalgte ord.
 2. Selvbestemmelse
  Den enkelte person er den bedste til at tr√¶ffe personlige beslutninger. Det g√¶lder ogs√• for transk√łnnede personer.
 3. Juridisk k√łnsskifte
  En myndig person har ret til et juridisk k√łnsskifte. For ikke-myndige kr√¶ves samtykke fra for√¶ldremyndighedsindehaver/v√¶rge.
 4. Transk√łnnethed er ikke en psykiatrisk lidelse
  En persons k√łnsidentitet er ikke i sig selv en medicinsk eller psykiatrisk tilstand og skal ikke behandles, helbredes eller undertrykkes. Transk√łnnethed (diagnosekoderne F64.x og F65.1) h√łrer derfor ikke hjemme i Sundhedsv√¶senets Klassifikations System og skal fjernes derfra. Der skal derfor heller ikke foretages en psykiatrisk udredning eller diagnosticering for transk√łnnethed som betingelse for eller som et led i k√łnskorrigerende behandling. Danske myndigheder skal arbejde aktivt for at F64.x og F65.1 fjernes fra WHO’s sygdomsklassifikation.
 5. R√•dgivning og st√łtte Transk√łnnede skal, efter √łnske, tilbydes kvalificeret r√•dgivning og st√łtte med henblik p√• udforskning og udlevelse af deres k√łnsidentitet s√•vel som de udfordringer, som dette medf√łrer. Denne r√•dgivning er ikke en betingelse for, og m√• ikke have indflydelse p√•, muligheden for at modtage k√łnskorrigerende behandling. R√•dgivning og st√łtte skal ligeledes tilbydes n√¶re p√•r√łrende.
 6. K√łnskorrektion
  1. Medicinsk og/eller kirurgisk ændring af kroppen kan f.eks. indebære behandling med hormoner, anti-hormoner, tildannelse eller fjernelse af bryster, feminiserende eller maskuliniserende kirurgi, hårtransplantation eller ændring af genitalier.
  2. Medicinsk og/eller kirurgisk √¶ndring af kroppen skal tilbydes p√• baggrund af informeret samtykke. F√łr indgreb, der indeb√¶rer fjernelse af ovarier eller testikler, er det en betingelse, at personen har modtaget minimum 6 m√•neders k√łnshormonbehandling.
  3. Kirurgisk behandling skal efter den enkeltes √łnske tilbydes foretaget p√• et specialiseret internationalt center.
  4. Forunders√łgelse og efterbehandling skal tilbydes foretaget i Danmark.
  5. Den enkelte transperson skal kunne f√• ordineret k√łnshormoner hos sin alment praktiserende l√¶ge, s√•fremt denne ikke vurderer, at der vil v√¶re sundhedsm√¶ssige indikationer for ikke at g√łre det.
  6. Mener den praktiserende l√¶ge ikke at have de forn√łdne kvalifikationer til at vurdere dette eller til at f√łlge op p√• ordinationen, skal l√¶gen henvise til en l√¶ge, der har kvalifikationerne.
 7. Andre behandlinger
  Andre behandlinger kan f.eks. v√¶re fjernelse af u√łnsket h√•rv√¶kst, stemmetr√¶ning, proteser, parykker.
 8. B√łrn og unge transk√łnnede
  B√łrn og unge, under myndighedsalderen, som giver udtryk for ubehag ved det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen, har krav p√• kvalificerede, r√•dgivende og st√łttende samtaler. Herunder informeres om muligheder for pubertetsbremsende medicinsk behandling, k√łnshormonbehandling og kirurgisk behandling.
  Der er behov for en s√¶rlig indsats p√• f√łlgende omr√•der:
  1. Sk√¶rpet opm√¶rksomhed helt fra f√łrskolealderen, om et barn udviser atypisk k√łnsadf√¶rd.
  2. Accept af det k√łn, som barnet giver udtryk for at tilh√łre.
  3. Accept af det fornavn, som barnet √łnsker.
  4. √ėvrig medicinsk og kirurgisk k√łnskorrektion skal tilbydes efter principperne i punkt 6, K√łnskorrektion – under hensyntagen til de i Sundhedsloven anf√łrte aldersgr√¶nser for informeret samtykke.
 9. Fornavn
  Navnelovens ¬ß 13 stk. 2 og 3 om k√łnsbestemte fornavne oph√¶ves s√• et navn kan v√¶lges uanset hvilket k√łn, det betegner.
 10. Personnummer
  1. Enhver skal have ret til at f√• udskiftet sit k√łnsbestemte personnummer med et personnummer med modsat k√łnsindikation.
  2. Reglerne √¶ndres s√•ledes, at der fremadrettet anvendes l√łbenumre uden hensyn til personens k√łn i stedet for et k√łnsbestemt endetal.
  3. Ved foresp√łrgsler i Det Centrale Personregister, m√• k√łnnet p√• en person kun oplyses, s√•fremt sp√łrgeren har et begrundet behov for at kende personens k√łn.
 11. X som k√łnsbetegnelse i pas
  Det b√łr v√¶re muligt at f√• et X som k√łnsbetegnelse i sit pas alene ved at frems√¶tte √łnske derom ved pasbestillingen.
 12. K√łnsbetegnelse i breve fra det offentlige/p√• valgkort
  Det offentlige b√łr oph√łre med at anf√łre k√łnsbetegnelse i form af Hr./Fru. i breve og p√• valgkort mv.
 13. Adgang til toilet, bade- og omklædningsfaciliteter
  1. Transk√łnnede skal have adgang til toilet, bade- og omkl√¶dningsfaciliteter svarende til det k√łn, de fremtr√¶der som.
  2. Om n√łdvendigt skal der i idr√¶tsanl√¶g, sv√łmmehaller og lignende stilles s√¶rskilte faciliteter til r√•dighed eller gives mulighed for at transk√łnnede kan bade og/eller omkl√¶de f√łr eller efter de √łvrige brugere.
 14. Ligebehandling, ikke-diskrimination og hadforbrydelser
  1. I love, der p√•byder ligebehandling og forbyder forskelsbehandling og/eller diskrimination – beskyttelseslovene – b√łr k√łnsidentitet og k√łnsudtryk tilf√łjes de steder i lovene, hvor ordene k√łn og/eller seksuel orientering er n√¶vnt, s√•ledes at transk√łnnedes beskyttelse n√¶vnes direkte i lovene.
  2. I straffelovens ¬ß 81 om strafsk√¶rpende omst√¶ndigheder, b√łr der i stk. 1, pkt. 6, der lyder “at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende”, ske tilf√łjelse af “k√łnsidentitet og k√łnsudtryk”, hvorved hadforbrydelser/transfobiske forbrydelser ogs√• bliver en strafsk√¶rpende grund.
 15. Retningslinjer og vejledninger
  1. Der b√łr udarbejdes vejlednings-/undervisningsmateriale om transk√łnnethed til personale i sundheds- og plejesektoren herunder i psykiatrien, og til b√łrne- og ungdomsp√¶dagoger, l√¶rere og undervisere i skoler og uddannelsesinstitutioner p√• alle niveauer, sports- og idr√¶tsforeninger, politiet og kriminalforsorgen m.fl.
  2. Materialet skal især indeholde vejledning og information om, at
   1. der skal udvises almindelig anst√¶ndighed og h√łflig adf√¶rd med respekt for det k√łn, som den p√•g√¶ldende transk√łnnede fremtr√¶der som,
   2. den transk√łnnede b√łr tiltales med det navn, den p√•g√¶ldende √łnsker anvendt, og som det k√łn, p√•g√¶ldende fremtr√¶der som,
   3. der i rimeligt omfang udvises diskretion omkring den p√•g√¶ldendes transk√łnnethed, s√•ledes at p√•g√¶ldendes transk√łnnethed ikke kommer til uvedkommendes kendskab, og at
   4. oplysninger om p√•g√¶ldendes transk√łnnethed kun b√łr fremg√• i skriftligt materiale i den udstr√¶kning, det er relevant.
   5. Vejledningsmaterialet b√łr udarbejdes i samarbejde med transforeningerne.
 16. Politi og kriminalforsorgen
  Der b√łr ud over de ovenfor n√¶vnte retningslinjer og vejledninger udarbejdes supplerende retningslinjer for, hvordan politiet og kriminalforsorgens personale skal forholde sig, n√•r de kommer i kontakt med transk√łnnede personer – det v√¶re sig som anmeldere, vidner, sigtede, anholdte, varet√¶gtsf√¶ngslede og/eller afsonere af f√¶ngselsstraffe.
 17. Transk√łnnede asylans√łgere
  Transk√łnnede asylans√łgere skal sikres passende og v√¶rdige opholdsbetingelser. Transk√łnnede asylans√łgere, der er i behandling med k√łnshormoner, skal kunne forts√¶tte hermed.
 18. Mangfoldighedspolitikker
  Private og offentlige virksomheder skal anspores til at udarbejde mangfoldighedspolitikker, hvori transk√łnnede inkluderes.
 19. Undervisning og folkeoplysning
  1. Der skal undervises om k√łn og k√łnsidentitet p√• alderssvarende niveauer i skolen.
  2. Der b√łr fra det offentliges side f.eks. i OBS udsendelserne i fjernsynet, i sm√• foldere p√• biblioteker og i l√¶gers ventev√¶relser m.v. bringes informationer om ligestilling, diskrimination o. lign., herunder om de specielle forhold for transk√łnnede.
 20. Forskning
  Statens forskningspolitik skal tilgodese forskning om transk√łnnede og transk√łnnedes forhold i et bredt perspektiv.
 21. Udviklingsbistand/-arbejde
  Danmark skal aktivt indt√¶nke k√łnsidentitet i sin rettighedsbaserede tilgang i udviklingsarbejde.
Slutnote med udvalgte ord fra LGBT Danmarks LGBT ordbog
 • Hadforbrydelse: En kriminel handling beg√•et p√• grund af – eller ud fra en antagelse om – offerets race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, k√łn, k√łnsidentitet, alder, handicap eller nationale sociale eller etniske oprindelse.
  Hadforbrydelsen kan bl.a. være af fysisk, psykisk eller verbal karakter, men også andre lovovertrædelser kan være begrundet i had mod en af de nævnte persongrupper.
  Om offeret tilh√łrer en af grupperne eller ej er uden betydning. Det er tilstr√¶kkeligt, at gerningsmanden beg√•r den kriminelle handling ud fra en opfattelse af, at det er tilf√¶ldet. Hadforbrydelser adskiller sig fra andre forbrydelser, idet ofrene udelukkende udv√¶lges p√• grund af deres faktiske eller formodede tilh√łrsforhold til en bestemt gruppe.
 • K√łn: En persons k√łn forst√•s som et biologisk k√łn, et oplevet k√łn og et udtrykt k√łn.
  P√• engelsk findes to ord for k√łn: “Sex” for biologisk k√łn og “gender” for socialt k√łn.
  P√• dansk har vi kun et ord, “k√łn”, der bruges i begge sammenh√¶nge, og som forstavelse f.eks. i k√łnsidentitet.
 • K√łnsbetegnelse: Forkortelser, der anvendes i pas som betegnelse for k√łnnet.
  F = Female (kvinde). M = Male (mand). X = Unspecified (Uspecificeret).
  I Danmark kan Rigspolitichefen tillade, at k√łnnet for en person, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.
 • K√łnskorrektion: Proces, hvorved der skabes st√łrre overensstemmelse imellem en persons biologiske k√łn, udtrykte k√łn og oplevede k√łn.
  Afh√¶ngig af den enkeltes behov, kan korrektionen best√• af epilering, feminiseringskirurgi, k√łnshormonbehandling, k√łnsskifteoperation, stemmetr√¶ning, √¶ndring af p√•kl√¶dning og k√łnsrollem√¶ssig adf√¶rd.
 • Transk√łn/transk√łnnet: F√¶llesbetegnelse om personer, hvis k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk i st√łrre eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det k√łn, de blev tildelt ved f√łdslen.
  At v√¶re transk√łnnet har ikke noget med seksuel orientering at g√łre.

LGBT ordbog: https://lgbt.dk/ordbog/

* * *
Transpolitikken i pdf-format på Panbloggen.