LGBT Danmarks forslag af 29. juni 2016 til: Vejledning om k√łnsmodificerende behandlinger.

Vist 194 gange.
LGBT Danmark sendte den 1. juli 2016 foreningens forslag til en “Vejledning om k√łnsmodificerende behandlinger” til Sundhedsstyrelsen.
Baggrunden var, at
LGBT Danmark er i diaglog med Sundhedsstyrelsen om revision af den nug√¶ldende Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede.
P√• m√łdet mellem LGBT Danmark og Sundhedsstyrelsen den 13. april 2016 gav Sundhedsstyrelsens direkt√łr, S√łren Brostr√łm jf. referatet fra m√łdet tilsagn om, at vejledning vil blive revideret, og at LGBT Danmark vil blive inddraget i det forberedende revisionsarbejde inden et udkast til ny vejledning bliver sendt i offentlig h√łring.
P√• m√łdet blev det endvidere aftalt, at LGBT Danmark f√łr n√¶ste m√łde ville indsende foreningens overordnede √łnsker til en revideret vejledning.

Forslaget
F√łlgeskrivelsen

* * *
[Til top] Herunder gengives LGBT Danmarks forslag til en ny vejledning og f√łlgeskrivelsen til Sundhedsstyrelsen.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Den 29. juni 2016.

LGBT Danmarks forslag til:
“Vejledning om k√łnsmodificerende behandlinger”

Indhold
 1. Formål
 2. Informeret samtykke
 3. Overordnet
 4. R√•dgivning og st√łrre
 5. K√łnshormonbehandling
 6. Operativt k√łnsskifte
 7. Fremgangsm√•de ved ans√łgning om kastration som led i k√łnsskifte
 8. Deponering af arvemateriale
 9. Opf√łlgning
 10. Andre behandlinger
 11. S√¶rligt vedr√łrende b√łrn og unge under 18 √•r
 12. Definitioner

 1. [Til indhold] Formål m.v.
  Vejledningen har til formål at beskrive mulighederne for
  1. hj√¶lp til b√•de voksne, b√łrn og unge under 18 √•r til at blive afklarede om deres k√łnsidentitet og
  2. behandling af personer, der √łnsker k√łnsmodificerende behandling, som kan omfatte k√łnshormonbehandling, supprimerende k√łnshormonbehandling og k√łnsmodificerende kirurgi mv. samt opf√łlgning herp√•.
 2. [Til indhold] Informeret samtykke
  1. Al k√łnsmodificerende behandling sker ud fra princippet om informeret samtykke.
  2. K√łnsmodificerende behandling, der medf√łrer kastration (nedre operation), kr√¶ver jf. sundhedslovens ¬ß 115 Sundhedsstyrelsens tilladelse.
 3. [Til indhold] Overordnet
  1. Hj√¶lpen til afklaring af k√łnsidentitet skal tage udgangspunkt i personens egen beskrivelse af sin k√łnsidentitet og skal gerne f√łre til, at personen bliver afklaret om sin k√łnsidentitet og dermed, om personen √łnsker behandling eller ej.
  2. Behandlingen skal tage udgangspunkt i personens egne oplysninger om sin k√łnsidentitet og behandlings√łnsker.
  3. Sundhedspersonalet skal m√łde og behandle personen p√• en √•ben, rummelig, v√¶rdig og respektfuld m√•de.
  4. Behandlingen kan foreg√• til det niveau, som personen √łnsker.
  5. Eventuelle legemlige eller psykiske lidelser er ikke selvst√¶ndigt grundlag for ikke at give k√łnsmodificerende behandling.
  6. Der skal i samarbejde med personen udarbejdes en behandlings- og tidsplan.
 4. [Til indhold] R√•dgivning og st√łtte
  1. Der skal tilbydes r√•dgivning og st√łtte til personer, der er usikre p√• eller har problemer med deres k√łnsidentitet og er usikre p√•, om det rigtigste vil v√¶re k√łnsmodificerende behandling eller ej.
  2. Der kan gives personer r√•dgivning og st√łtte til at udforske og udleve deres k√łnsidentitet.
  3. Rådgivningen ydes af en af Sundhedsstyrelsen dertil godkendt behandler.
  4. Tids- og behandlingsplanen kan revideres l√łbende, hvis der opst√•r behov derfor.
 5. [Til indhold] K√łnshormonbehandling
  1. K√łnshormonbehandling kan igangs√¶ttes og vedligeholdes af personens alment praktiserende l√¶ge.
  2. Mener denne sig ikke i stand til at forest√• en s√•dan behandling, skal l√¶gen henvise til f.eks. en gyn√¶kolog, som kan igangs√¶tte og vedlige k√łnshormonbehandlingen.
 6. [Til indhold] Operativt k√łnsskifte (nedre operation)
  1. En person, der √łnsker operativt k√łnsskifte (nedre operation) skal af sin alment praktiserende l√¶ge henvises til en af Sundhedsstyrelsen dertil godkendt speciall√¶ge.
  2. Den af Sundhedsstyrelsen dertil godkendt speciall√¶ge foretager en visitationen, som str√¶kker sig over to til tre samtaler; helst med h√łjst en uges mellemrum.
  3. Samtalerne har til form√•l at afklare, hvad personen √łnsker, og hvor afklaret personen er om sine √łnsker.
  4. Er der ikke umiddelbart noget, der taler imod personens √łnsker, udarbejdes der en tids- og behandlingsplan for det videre forl√łb.
  5. Er dette ikke tilf√¶ldet visiteres personen til et behandlingsforl√łb som beskrevet under “Pkt. 4. R√•dgivning og st√łtte”.
  6. Under den sidste visitationssamtale skal den afklarede person have en henvisning til k√łnshormonbehandling, s√•fremt p√•g√¶ldende ikke allerede er i en s√•dan behandling.
  7. Der gennemf√łres to til tre samtaler med personen med cirka en m√•neds mellemrum.
   Samtalerne skal tage udgangspunkt i personens √łnsker og personens fremtidige liv efter et operativt k√łnsskifte.
  8. Personen skal g√łres bekendt med virkningen p√• kort og langt sigt, herunder ogs√• med eventuelle risici og bivirkninger af et operativt k√łnsskifte.
  9. Sidel√łbende med samtalerne foretages n√łdvendige somatiske unders√łgelser.
  10. Hvis samtalerne eller unders√łgelserne frembringer formodning om samtidige legemlige eller psykiske lidelser (komorbiditet), der kan kontraindicere behandlings√łnskerne, skal det afklares, om
   1. der skal iv√¶rks√¶ttes sidel√łbende behandlinger for disse forhold, eller
   2. om disse forhold er s√• alvorlige, at personens afklarethed om √łnsket om et operativt k√łnsskifte m√• betvivles.
   3. Er det sidste tilf√¶ldet, skal personen g√łres bekendt med dermed.
    Hvis personen fortsat udtrykker √łnske om et operativt k√łnsskifte, skal der udarbejdes en revideret tids- og behandlingsplan.
  11. Hvis samtalerne og unders√łgelserne ikke kontraindicerer √łnsket om et operativt k√łnsskifte, afgives senest seks m√•neder efter personens f√łrste visitationssamtale en erkl√¶ring til Sundhedsstyrelsen om,
   1. at personen er afklaret om sit √łnske om et operativt k√łnsskifte,
   2. er bekendt med virkningen p√• kort og langt sigt, herunder ogs√• med eventuelle risici og bivirkninger af et operativt k√łnsskifte, og
   3. at personen har fået stillet diagnosen transseksualitet jf. sundhedslovens § 115.
  12. Operativt k√łnsskifte medf√łrer kastration og kr√¶ver jf. sundhedslovens ¬ß¬ß 115 og 116, at personen er fyldt 18 √•r og en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.
  13. Et operativt k√łnsskifte omfatter f√łlgende.
   1. Kvinde til mand: Fjernelse af √¶ggestokke og eventuelt livmoder, √¶ggeledere, vagina samt eventuelt tildannelse af mandligt udseende k√łnsorganer.
   2. Mand til kvinde: Fjernelse af testikler og eventuelt penis samt eventuelt tildannelse af kvindeligt udseende k√łnsorganer.
  14. K√łnsskifteoperationen (nedre kirurgi) skal foreg√• p√• et kvalificeret dansk eller udenlandsk hospital/klinik.
  15. Den opererende læge skal inden operationen sikre, at der foreligger en tilladelse dertil fra Sundhedsstyrelsen.
  16. Operationer kan efter tilladelse fra Sundhedsstyrelsen foretages på et udenlandsk hospital.
 7. [Til indhold] Fremgangsm√•de ved ans√łgning om kastration som led i k√łnsskifte
  1. Ans√łgningen sendes til
   Sundhedsstyrelsen, Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Islands Brygge 67, 2300 K√łbenhavn S.
   1. Ans√łgningen skal v√¶re dateret og underskrevet og indeholde f√łlgende oplysninger:
    1. Ans√łgerens navn, adresse og CPR-nummer.
    2. Om ans√łgeren √łnsker kastration som led i k√łnsskifte fra mand til kvinde eller fra kvinde til mand.
    3. En tilladelse til, at Sundhedsstyrelsen kan indhente udtalelser fra den af Sundhedsstyrelsen godkendte speciall√¶ge, der har visiteret ans√łgeren, og fra Retsl√¶ger√•det.
 8. [Til indhold] Deponering af arvemateriale
  Inden gennemf√łrelse af et operativt k√łnsskifte og inden igangs√¶ttelse af k√łnshormonbehandling skal personen under iagttagelse reglerne i lov om assisteret reproduktion orienteres om mulighederne for deponering af arvemateriale med henblik p√• senere assisteret reproduktion.
 9. [Til indhold] Opf√łlgning
  Personer, der har gennemg√•et operativt k√łnsskifte (nedre operation) skal tilbydes at blive fulgt af de behandlende sundhedspersoner/-afdelinger i mindst et √•r efter operationen.
 10. [Til indhold] Andre behandlinger
  1. F√łlgende behandlinger kan udf√łres efter henvisning fra personens alment praktiserende l√¶ge eller efter henvisning fra den af Sundhedsstyrelsen godkendte behandler.
   1. Brystfjernelse.
   2. Brystimplantater.
   3. Epilering.
   4. Kirurgi på adamsæble.
   5. Kirurgi på stemmelæber.
   6. Feminiserngskirurgi.
   7. Maskuliniseringskirurgi.
   8. Tilskud til k√łb af paryk som kompensation for manglende h√•rv√¶kst.
   9. Modificering af stemme og talefunktion hos en audiologopæd.
 11. [Til indhold] S√¶rligt vedr√łrende b√łrn og unge under 18 √•r
  [Afsnittet i den nug√¶ldende “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede” inds√¶ttes u√¶ndret, idet der laves en tilf√łjelse om, at afsnittet skal revideres i l√łbet af sommeren 2017.]
 12. [Til indhold] Definitioner
  [Der indsættes relevante ord/begreber og disses definition.]

Forslaget i pdf-format.

* * *
[Til top] Herunder gengives LGBT Danmarks f√łlgeskrivelse af 1. juli 2016 til Sundhedsstyrelsen.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Den 1. juli 2016.

Sundhedsstyrelsen

Vedr.: Revision af “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede

For at lave en vejledning om k√łnsmodificerende behandlinger er det n√łdvendigt f√łrst at afklare hvilket regelgrundlag, vejledningen hviler p√•.

Den nug√¶ldende “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede” (VEJ nr. 10353 af 19. december 2014) anf√łrer, at
 1. vejledningen har til form√•l at pr√¶cisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som en l√¶ge skal udvise if√łlge autorisationsloven, og
 2. vejledningen knytter sig endvidere til sundhedslovens bestemmelser om kastration som led i k√łnsskifte

Der n√¶vnes imidlertid ikke, at vejlednings udformning overordnet er begrundet i Specialeplanen for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet og de til denne tilh√łrende specialevejledninger.
Specialeplanen og specialevejledningerne betegner k√łnsskifteoperation og k√łnshormonbehandling af transpersoner som h√łjt speciale.

Faktuelt defineres begrebet “k√łnsskifteoperation” som enhver behandling af transpersoner begrundet i deres k√łnsidentitet og dermed som v√¶rende h√łjt speciale.

Imidlertid har begrebet “k√łnsskifteoperation” i specialevejledningerne hele tiden udelukkende betydet “k√łnsskifteoperation” i betydningen “nedre kirurgi” (tildannelse af en vagina for MtK og en penis for KtM).

LGBT Danmark bekendt, er der ved udarbejdelse af specialevejledningerne aldrig lavet et grundigt forarbejde vedr√łrende “k√łnsskifteoperation” eller k√łnshormonbehandling, og anden k√łnskorrigerende behandling er overhovedet ikke omtalt i specialevejledningerne.

Der findes endvidere ikke nyere forskning, som kan begrunde, at k√łnshormonbehandling af transpersoner og anden k√łnskorrigerende behandling skal betegnes som h√łjt speciale.

LGBT Danmark kan tilslutte sig, at “k√łnsskifteoperation” i forst√•elsen af “nedre kirurgi” er h√łjt speciale og derfor skal foreg√• p√• et kvalificeret dansk eller udenlandsk hospital/klinik.
LGBT Danmark m√• derimod afvise, at k√łnshormonbehandling og anden form for k√łnskorrigerende behandling er h√łjt speciale.

Foruds√¶tningen for en tidssvarende vejledning om k√łnsmodificerende behandlinger er derfor, at k√łnshormonbehandling af transpersoner, og anden k√łnskorrigerende behandling ikke betegnes som h√łjt speciale.

LGBT Danmark mener endvidere, at al k√łnsmodificerende behandling af transpersoner skal v√¶re funderet i informeret samtykke.

Endelig bemærkes, at sundhedsloven i dag tilsiger, at tilladelse til kastration gives af Sundhedsstyrelsen.
LGBT Danmark finder det forkert, at en styrelse skal sanktionere et informeret samtykke af en person, som √łnsker behandlingen. Medsendte forslag er imidlertid udformet uden foruds√¶tning om forudg√•ende lov√¶ndringer.

LGBT Danmark foresl√•r p√• baggrund af ovenn√¶vnte, at en vejledning om k√łnsmodificerende behandlinger f√•r en udformning som beskrevet i medsendte forslag.

S√łren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

F√łlgeskrivelsen til SST i pdf-format.