LGBT Danmarks skr. af 24. juli 2016 til Rigspolitiet om √•rsrapporten vedr√łrende hadforbrydelser i 2015. Svar den 6. sept. 2016.

Vist 165 gange.
LGBT Danmark sendte den 24. juli 2016 en skrivelse vedr√łrende Rigspolitiets rapport “Hadforbrydelser i 2015. Rigspolitiets √•rsrapport af 1. juli 2016” til Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC), der svarede den 6. september 2016.

Herunder gengives f√łrst skrivelsen og derefter svaret.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
S√łndag den 24. juli 2016.

Rigspolitiet
Nationalt Forebyggelsescenter (NFC)
politiafd@politi.dk

Vedr.: Hadforbrydelser i 2015 ‚Äď Rigspolitiets √•rsrapport vedr√łrende hadforbrydelser

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har med interesse studeret Rigspolitiets √•rsrapport om hadforbrydelser i 2015 og gl√¶der sig over, at hadforbrydelser mod transpersoner nu registreres selvst√¶ndigt.

LGBT Danmark sendte den 16. februar 2016 en skrivelse til Rigspolitiet med landsforeningens √łnsker til registrering af hadforbrydelser. P√• m√łdet hos den 25. februar 2016 hos Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) blev √łnskerne gentaget og yderlig begrundet. Vi fik opfattelsen, at der var stor forst√•else for √łnskerne.

LGBT Danmark m√• desv√¶rre konstatere, at foreningens √łnsker slet ikke er im√łdekommet. Vi vil i den sammenh√¶ng gerne stille sp√łrgsm√•l til tre omr√•der.
  1. LGBT Danmark har foreslået kategoriseringen af hadforbrydelser under LGBT-området ændret, så sprogbrugen bliver korrekt og dækkende, hvad den ikke er nu. Hvad er årsagen til, at denne kritik helt er tilsidesat?
  2. I samme forbindelse gjorde vi opm√¶rksom p√•, at kategoriseringen vedr√łrende seksuel orientering burde indeholde en opdeling, s√• biseksualitet ses som s√¶rskilt motiv, idet gruppen er udsat men usynliggjort. Hvad er begrundelsen for ikke at introducere biseksualitet som kategori?
  3. LGBT Danmark foreslog, at anvendelsen af straffelovens ¬ß 81, nr. 6 (strafsk√¶rpelsesbestemmelsen) dels i anklageskrifter og b√łdeforl√¶g og dels i domme burde medtages i rapporten, hvilket ikke er sket. Hvad er begrundelsen for dette?

LGBT Danmark medsender og henviser til sin skrivelse af 16. februar 2016 i stedet for at gentage √łnskerne og begrundelserne.

Hvis rapporten skal hjælpe med at klarlægge omfanget og karakteren af hadforbrydelser i Danmark, er det vigtigt, at begrebsapparatet er korrekt. Ellers skabes ikke gennemsigtighed. Tvært imod kommer rapporten til at cementere strukturelle problemer i arbejdet med bekæmpelse af hadforbrydelser rettet mod LGBT-segmentet.

Med venlig hilsen.

S√łren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
Ask Ulrich Petersen
Retspolitisk talsperson [1]

Svaret den 6. september 2016 fra Rigspolitiet.
LGBT Danmark
Dato: 06. september 2016.
Sagsbehandler: Peter Steffensen

LGBT har i skrivelse til Rigspolitiet dateret s√łndag den 24. juli 2016, p√• baggrund af Rigspolitiets √•rsrapport vedr√łrende hadforbrydelser, stillet nedenn√¶vnte 3 sp√łrgsm√•l.

Rigspolitiet skal indledningsvist beklage, at svaret p√• Deres foresp√łrgsel f√łrst foreligger p√• nuv√¶rende tidspunkt.

Sp√łrgsm√•l 1
LGBT Danmark har foreslået kategoriseringen af hadforbrydelser under LGBT-området ændret, så sprogbrugen bliver korrekt og dækkende, hvad den ikke er nu. Hvad er årsagen til, at denne kritik helt er tilsidesat?

Sp√łrgsm√•l 2
I samme forbindelse gjorde vi opm√¶rksom p√•, at kategoriseringen vedr√łrende seksuel orientering burde indeholde en opdeling, s√• biseksualitet ses som s√¶rskilt motiv, idet gruppen er udsat men usynliggjort. Hvad er begrundelsen for ikke at introducere biseksualitet som kategori?

Sp√łrgsm√•l 3
LGBT Danmark foreslog, at anvendelsen af straffelovens ¬ß 81, nr. 6 (strafsk√¶rpelsesbestemmelsen) dels i anklageskrifter og b√łdeforl√¶g og dels i domme burde medtages i rapporten, hvilket ikke er sket. Hvad er begrundelsen for dette?

Rigspolitiets svar sp√łrgsm√•l 1
Rigspolitiet anerkender til fulde distinktionen mellem seksualitet og k√łnsidentitet. I √•rsrapporten anf√łres, at kategorien ‚ÄĚseksuelt orienterede forbrydelser‚ÄĚ b√•de omfatter hadforbrydelser rettet mod personer med en bestemt seksualitet (f.eks. homoseksuelle) og personer med en bestemt k√łnsidentitet (f.eks. transvestitter). Form√•let hermed er netop at g√łre opm√¶rksom p√•, at der er tale om forskellige grupper af forurettede, om end begge grupper er omfattet af samme hovedkategori.

Rigspolitiet kan generelt om politiets anvendelse af s√łgen√łgler oplyse, at s√łgen√łglerne anvendes til at optimere de data, der ligger til grund for politiets kriminalitetsanalyser, og derved medvirker til n√¶rmere at belyse udviklingen inden for et givent kriminalitetsomr√•de. Det er derfor af stor betydning, at sagsbehandlerne forst√•r betydningen af de s√łgen√łgler, som skal p√•f√łres under sagsbehandlingen, da der ellers kan v√¶re en risiko for at sagsbehandleren afst√•r fra at registrere s√łgen√łgler p√• en given sag. Rigspolitiet anser det i den forbindelse for n√łdvendigt at tage h√łjde for, at de sagsbehandlere som modtager anmeldelser, ikke n√łdvendigvis har ekspertviden inden for hadforbrydelsesomr√•det. P√• baggrund af dette har Rigspolitiet valgt f√• overordnede kategorier, for at neds√¶tte kompleksiteten samt sikre forst√•elsen og brugervenligheden i arbejdet med at identificere hadforbrydelser.

Rigspolitiets s√łgen√łgler er udf√¶rdiget ud fra den juridiske betragtning der freml√¶gges i Rigsadvokatens meddelelse.

Rigspolitiets svar sp√łrgsm√•l 2
I forhold til at indf√łre en underkategori, som d√¶kker ‚ÄĚbiseksualitet‚ÄĚ har Rigspolitiet valgt at bibeholde de nuv√¶rende kategorier i moniteringsordningen, for at neds√¶tte kompleksiteten samt sikre forst√•elsen og brugervenligheden i arbejdet med at identificere hadforbrydelser.

S√łgen√łglerne skal tage udgangspunkt gerningspersonernes motiv. Rigspolitiet vurderer, at det meget sj√¶ldent vil v√¶re muligt at identificere, hvorvidt gerningspersonen har skelnet mellem, hvorvidt forurettede er homo– eller biseksuel. Rigspolitiets vurdering er derfor, at biseksualitet som s√¶rskilt kategori vil v√¶re vanskelig at anvende i praksis.

Rigspolitiets svar sp√łrgsm√•l 3
Rigspolitiet har med rapporten ‚ÄĚHadforbrydelser i 2015 ‚Äď Rigspolitiets √•rsrapport vedr√łrende hadforbrydelser‚ÄĚ beskrevet omfanget af hadforbrydelserne, deres karakter og politiets initiativer p√• omr√•det ud fra politiets datamateriale.

Tiltaler og domf√¶ldelser henh√łrer under anklagermyndigheden, hvorfor disse ikke er medtaget i Rigspolitiets rapport.

LGBT Danmark er en n√łgleinteressent i forhold til politiets arbejde med at forebygge og bek√¶mpe hadforbrydelser i Danmark og Rigspolitiet vil ogs√• i 2017 indkalde til et dialogm√łde. P√• m√łdet vil vi gerne dele viden og udveksle erfaringer.

Med venlig hilsen
Peter Steffensen
politikommissær

* * *
Skrivelsen i pdf-format.
Svaret i pdf-format.

  1. [Retur] Ask Ulrich Petersen er fejagtigt anf√łrt som “Retspolitisk talsperson”. Det skulle rettelig v√¶re “Talsperson vedr√łrende hadforbrydelser”.