LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 h√łringsskrivelse om, at ventetidsgarantien ogs√• b√łr g√¶lde for k√łnsskifteoperation.

Vist 94 gange.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 en h√łringsskrivelse til Sundheds- og √¶ldreministeriet i hvilken det henstilles, at ordet “k√łnsskifteoperation” fjernes i bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v., s√• denne behandling ogs√• bliver omfattet af de ventetidsgarantier, som g√¶lder for n√¶sten alle behandlinger.

H√łringsskrivelsen gengives herunder.

* * *

LGBT Danmark
LGBT Danmark
S√łndag den 31. juli 2016.

Sundheds- og ældreministeriet
sum@sum.dk

Kopi til mkdp@sum.dk

Vedr.: H√łring om
udkast til bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v. og
vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og
information til henviste patienter

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner henstiller, at ministeren benytter √¶ndringen af bekendtg√łrelserne og vejledningen til at yde et st√¶rkt bidrag til forbedring af vilk√•rene for behandlingen af transk√łnnede, ved
i bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v. ¬ß 21 og i vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg pkt.3.2 at fjerne ordet “k√łnsskifteoperation“, s√•ledes at denne behandling bliver omfattet af bekendtg√łrelsens ¬ß¬ß 13, 14 og 19.

K√łnsskifteoperation er jf. bekendtg√łrelsens ¬ß 21 specifikt undtaget fra “udrednings- og behandlingsgarantien“. Da enhver behandling af transk√łnnethed betragtes som led i en k√łnsskifteoperation, har transk√łnnede ingen “udrednings- og behandlingsgaranti“.

Som en konsekvens af undtagelsen oplever transk√łnnede ventetider mange gange i et udrednings- og behandlingsforl√łb.
I et konkret eksempel, som ikke er enest√•ende, har udrednings- og behandlingsforl√łbet varet i 33 m√•neder, og den p√•g√¶ldende venter stadig p√• at f√• foretaget selve operationen, selv om tilladelsen dertil blev givet den 29. januar 2016.
Den reelle udredning og behandling har samlet varet i 12 m√•neder. Den endnu ikke foretagne k√łnsskifteoperation forventes at medf√łre en behandling (indl√¶ggelse) p√• ca. 1 uge. De resterende 21 m√•neder var ventetid – og ventetiden er endnu ikke slut.

LGBT Danmark henleder opm√¶rksomheden p√• f√łlgende:

Sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhde udtalte den 11. september 2015 i en pressemeddelelse fra Sundheds- og √Üldreministeriet f√łlgende:
“Vi skal styrke patienternes rettigheder i sundhedsv√¶snet. De skal have en reel ret til hurtig udredning, og de skal have mulighed for at v√¶lge ventetid fra. Regeringen vil derfor sikre, at patienterne f√•r udvidede valgmuligheder, hvis de offentlige sygehuse ikke har kapacitet til at udrede og behandle dem inden for 30 dage”.

LGBT Danmark kan fuldt ud tilslutte sig ministerens udtalelse.

Sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhde anf√łrte knap to m√•neder senere (den 4. november 2015) i et svar til LGBT Danmark bl.a.:
Jeg kan bekr√¶fte, at bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v. i ¬ß 21 fasts√¶tter, at bl.a. retten til udvidet frit sygehusvalg ikke omfatter henvisning til k√łnsskifteoperation.

Baggrunden herfor er beskrevet i bem√¶rkningerne til det lovforslag, som blev pr√¶senteret for Folketinget i 2002 og dannede grundlaget for lov nr. 143 af 25. marts 2002 om √¶ndring af lov om sygehusv√¶senet, der indf√łrte et s√•kaldt udvidet frit sygehusvalg. Det er s√•ledes anf√łrt, at “(d)et er endvidere tanken at afgr√¶nse ordningen, s√• den ikke omfatter en r√¶kke behandlingsformer, hvor en ventetid p√• over 2 m√•neder i almindelighed ikke kan anses for et problem, der b√łr prioriteres. Det g√¶lder f.eks. kosmetiske operationer i det omfang, de finder sted i det offentlige sundhedsv√¶sen, barnl√łshedsbehandling, sterilisation, k√łnsskifteoperationer m.m., (‚Ķ)“.

Sundheds- og √Üldreministeriet kan oplyse, at begrebet “k√łnsskifteoperation” fortolkes bredt, hvorfor det s√•ledes ogs√• d√¶kker eksempelvis fjernelse af bryster hos transm√¶nd eller √¶ndring af de prim√¶re k√łnskarakteristika, som du selv n√¶vner.

https://www.transviden.dk/lgbt-danmark-20150913/

LGBT Danmark bem√¶rker, at siden “k√łnsskifteoperation” for 14 √•r siden blev indsat i bekendtg√łrelsen som en behandlingsform, hvor “en ventetid p√• over 2 m√•neder i almindelighed ikke kan anses for et problem, der b√łr prioriteres”, er der i Folketinget opst√•et en bredt funderet forst√•else for transk√łnnedes forhold og behandlingsbehov, hvorfor det m√• l√¶gges til grund, at denne 14 √•r gamle udl√¶gning af transk√łnnedes behandlingsbehov ikke mere er g√¶ldende.

LGBT Danmark m√• ogs√• bem√¶rke, at det er en overfortolkning at fortolke “k√łnsskifteoperation” til ogs√• at d√¶kke f.eks. fjernelse af bryster hos transm√¶nd, som der ikke er historisk d√¶kning for.
K√łnsskifteoperation” var oprindeligt – og i hvert fald i 2002 – b√•de i specialeplanen for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet og de tilh√łrende specialeplaner, samt i almindelig sprogbrug betegnelsen for operativ √¶ndring af k√łnsorganerne ved fjernelse af penis og testikler og tildannelse af en vagina henholdsvis fjernelse af √¶ggestokke og livmoder og eventuelt tildannelse af en penis.

Sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhde anf√łrte i et svar den 5. juli 2016 til LGBT Danmark bl.a.:
Accept og anerkendelse af transk√łnnede i det danske samfund er af stor vigtighed.
Og forbedringen af transk√łnnedes forhold i Danmark er et omr√•de, som jeg og regeringen kontinuerligt arbejder p√•.

https://www.transviden.dk/lgbt-dk-20160502-sum/

LGBT Danmark p√•sk√łnner ministerens og regeringens holdning og ser frem til forbedringerne.

LGBT Danmark vil afslutningsvis anf√łre, at siden “k√łnsskifteoperation” i 2002 blev indsat i bekendtg√łrelsen som en af de behandlingstyper, der ikke er omfattet af retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg, er kendskabet til transk√łnnede og forst√•elsen for deres behandlingsbehov steget markant er dermed ogs√• viljen til at forbedre forholdene. Tiden synes derfor at v√¶re inde til at fjerne “k√łnsskifteoperation” fra bekendtg√łrelsens ¬ß 21 og vejledningens pkt. 3.2.

Med venlig hilsen.
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

* * *
Skrivelsen i pdf-format.