LGBT Danmarks "lov"forslag af 4. oktober 2016 om juridisk k√łnsskifte til personer under 18 √•r. SOU bilag 5. LIU bilag 4.

Vist 179 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark har udarbejdet et regul√¶rt lovforslag til √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister, der muligg√łr juridisk k√łnsskifte til personer under 18 √•r som en konsekvens af, at Social- og Indenrigsminister, Karen Ellemann den 6. september 2016 afslog LGBT Danmarks anmodning om at g√łre det muligt for unge under 18 √•r at f√• juridisk k√łnsskifte.
Forslaget og en f√łlgeskrivelse med en anmodning om foretræde for udvalgene for at pr√¶sentere foreningens forslag og uddybe baggrunden for forslaget blev den 5. oktober 2016 fremsendt til Social- og Indenrigsudvalget og Ligestillingsudvalget.

Social- og Indenrigsudvalget registrerede den 7. oktober 2016 LGBT Danmarks f√łlgeskrivelse som SOU, Alm. del 2016-17 – bilag 5. Selve "lov"forslag er ikke offentliggjort af Folketinget.

Ligestillingsudvalget registrerede den 7. oktober 2016 LGBT Danmarks f√łlgeskrivelse og "lov"forslag som LIU, Alm. del – 20146-17 – bilag 4.
Ligestillingsudvalget oplyste samtidig, at LGBT Danmark kommer i foretræde i Social- og Indenrigsudvalget, og at medlemmerne af Ligestillingsudvalget vil blive inviteret med hertil.

* * *
Herunder gengives:
F√łlgeskrivelse til udvalgene og anmodning om foretr√¶de
Forslaget

[Til indhold] F√łlgeskrivelse til udvalgene og anmodning om foretr√¶de

Onsdag den 5. oktober 2016.
Social- og Indenrigsudvalget
Ligestillingsudvalget

Vedr.: Ændring af CPR-loven og anmodning om foretræde

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner anmoder om foretr√¶de for Social- og Indenrigsudvalget og/eller Ligestillingsudvalget med henblik p√• at pr√¶sentere foreningens forslag om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister, s√• det bliver muligt for personer under 18 √•r at f√• juridisk k√łnsskifte, og uddybe baggrunden for forslaget.
Foreningens forslag er vedhæftet.

Enslydende henvendelse er sendt både til Social- og Indenrigsudvalget og Ligestillingsudvalget.

Med venlig hilsen

S√łren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
linda@lgbt.dk

[Til indhold] Forslaget

Forslag
LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
til
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer under 18 år,
der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn)

§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 5 af 9. januar 2013, som √¶ndret ved ¬ß 10 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, ¬ß 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov nr. 311 af 29. marts 2014, lov nr. 752 af 25. juni 2014, ¬ß 15 i lov nr. 752 af 25. juni 2014, ¬ß 3 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, lov nr. 545 af 29. april 2015 og ¬ß 12 i lov nr. 742 af 1. juni 2015
foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I ¬ß 3, stk. 6 slettes “Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.”

2. I § 3 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
“Stk. 7. En person, der er fyldt 15 √•r kan selvst√¶ndigt ans√łge om juridisk k√łnsskifte. Er personen ikke fyldt 15 √•r, indgives ans√łgningen af myndighedsindehaveren.”

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

3. I ¬ß 26, stk. 4, √¶ndres “¬ß 3, stk. 8” til: “¬ß 3, stk. 9”.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2017.

§ 3

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men kan ved kongelig anordning s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Formålet med lovforslaget
Form√•let med lovforslaget er at g√łre det muligt, at personer under 18 √•r, som oplever et misforhold mellem det biologiske k√łn og det k√łn, som de p√•g√¶ldende oplever at tilh√łre og identificerer sig med, kan opn√• juridisk k√łnsskifte. Det foresl√•s s√•ledes, at juridisk k√łnsskifte kan opn√•s ved indgivelse af skriftlig ans√łgning om nyt personnummer, hvoraf det fremg√•r, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

2. Lovforslagets baggrund
Forslagsstillerne √łnsker med lovforslaget at g√łre det muligt, at b√łrn og unge under 18 √•r kan opn√• juridisk k√łnsskifte p√• samme m√•de, som personer over 18 √•r i dag har mulighed for.
Dette foresl√•s gennemf√łrt med sletning af sidste s√¶tning i ¬ß 3, stk. 6, der lyder: “Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.”

Juridisk k√łnsskifte for personer over 18 √•r blev indf√łrt med vedtagelsen af lovforslag L 182 den 11. juni 2014 og udm√łntet ved lov nr. 752 af 25. juni 2014 om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister med ikrafttr√¶delse den 1. september 2014.

Gennem de senere √•r har der v√¶ret stigende opm√¶rksomhed p√• og erkendelse af, at ogs√• b√łrn og unge – ja helt ned til omkring 3-√•rs alderen – oplever sig som tilh√łrende det modsatte k√łn i forhold til det k√łn, de fik tildelt ved f√łdslen. Det ses bl.a. af det stadig stigende antal af unge under 18 √•r, som frekventerer Sexologisk Klinik.
Disse b√łrn og unge lider meget i dagligdagen p√• grund af uoverensstemmelse mellem deres officielt registrerede k√łn, fornavn og personnummer, og det k√łn, som de identificerer sig som, og deres k√łnsudtryk.
Den hj√¶lp og st√łtte, de kan f√• p√• Sexologisk Klinik, kan hj√¶lpe dem til at blive afklarede om deres k√łnsidentitet, men hj√¶lper ikke p√• de daglige problemer uoverensstemmelsen medf√łrer.

Uoverensstemmelsen mellem den officielle registrering af disse b√łrn og unge og deres k√łnsudtryk medf√łrer mange problemer og ydmygelser i dagligdagen b√•de for b√łrnene og de unge og for deres for√¶ldre. Igen og igen er de n√łdsaget til at forklare, hvorfor der er denne uoverensstemmelse. Det g√¶lder f.eks. ved indmeldelse i sports- og ungdomsklubber, ved l√¶gebes√łg, biblioteksbes√łg, rejser til udlandet m.v.
For√¶ldrene, der jo er voksne, kan forklare om grunden til uoverensstemmelsen, men for b√łrn og unge kan det sv√¶rt og n√¶rmest traumatisk igen og igen at skulle forklare derom. Og i mange tilf√¶lde sker det offentligt omgivet af andre (i denne sammenh√¶ng uvedkommende) personer.

B√•de hos disse b√łrn og unge og deres for√¶ldre er det juridiske k√łnsskifte et stort √łnske.
At det juridiske k√łnsskifte er en stor hj√¶lp, synes dokumenteret alene ved, at 426 voksne pr. 31. august 2016 har f√•et juridisk k√łnsskifte siden mulighedens start den 1. september 2014.

Det juridiske k√łnsskifte vil forhindre mange problemer for disse b√łrn og unge og for deres for√¶ldre, idet der vil blive overensstemmelse mellem disse b√łrn og de unges k√łnsidentitet og k√łnsudtryk og oplysningerne p√• deres sundhedskort, pas og legitimationskort for unge under 18 √•r.
Tilsvarende vil der ogs√• blive overensstemmelse mellem registreringerne i b√łrnehaver og skoler, hvilket ogs√• vil medvirke til at give disse udsatte b√łrn og unge en lettere dagligdag.

Da det juridiske k√łnsskifte er uafh√¶ngigt af udredningen og behandlingen af disse b√łrn og unge p√• Sexologisk Klinik, er det uden betydning hvor megen viden, der aktuelt er om b√łrns og unges k√łnsidentitetsproblemer.

Hvis et barn eller en ung i l√łbet af barndommen, ungdommen og puberteten skulle fortryde det juridiske k√łnsskifte, er der ingen skade sket.
Det juridiske k√łnsskifte er jo fuldt reversibelt, idet de efter ans√łgning kan f√• gentildelt deres oprindelige personnummer.

Der er derfor ikke nogen bet√¶nkeligheder ved at g√łre det muligt, at personer under 18 √•r, som oplever et misforhold mellem det biologiske k√łn og det k√łn, som de p√•g√¶ldende oplever at tilh√łre og identificerer sig med, kan opn√• juridisk k√łnsskifte.

Da det er almindeligt, at b√łrn i Danmark inden skolestart er i b√łrnehave, og at skolestarten begynder i 5 √•rs alderen, b√łr det v√¶re muligt for f√• juridisk k√łnsskifte inden b√łrnene starter i b√łrnehaven og inden deres skolestart, s√•ledes at der er overensstemmelse mellem deres k√łnsudtryk og k√łnsidentitet og deres officielt registrerede fornavn, k√łn og personnummer. Der b√łr derfor ikke v√¶re nogen nedre aldersgr√¶nse for juridisk k√łnsskifte.

Unge b√łr fra de er fyldt 15 √•r selv kunne ans√łge om juridisk k√łnsskifte.
15 √•r er alderen, hvor unge jf. sundhedsloven skal inddrages i deres behandling og give informeret samtykke til en behandling. Derfor synes det rimeligt, at de ogs√• selv kan ans√łge om juridisk k√łnsskifte.

B√łrn og unge under 15 √•r skal kunne f√• juridisk k√łnsskifte, idet myndighedsindehaveren indgiver ans√łgningen.

Der henvises yderligere til, at Malta og Norge, som det fremg√•r herunder, i henholdsvis 2015 og 2016 indf√łrte juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge.

Malta vedtog den 1. april 2015 en lov om k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika uden en nedre gr√¶nse for juridisk k√łnsskifte:
“3. Alle personer, der borgere i Malta, har ret til
(a) anerkendelse af deres k√łnsidentitet,
(b) fri udvikling af deres person i henhold til deres k√łnsidentitet,
Mindreårige
7. De personer, der har for√¶ldremyndigheden over den mindre√•rige eller er vejleder for den mindre√•rige, kan indgive en ans√łgning til civilretten (Voluntary Jurisdiction Section) med anmodning om, at retten √¶ndrer den registrerede k√łnsbetegnelse og fornavnet p√• den mindre√•rige, s√•ledes at de svarer til den mindre√•riges k√łnsidentitet.”

(Oversat fra TGEU‘s gengivelse af loven).
http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/04/Final-Gender-Identity-Gender-Expression-and-Sex-Characteristics-Act.doc

Norge vedtog den 6. juni 2016 en lov om juridisk k√łnsskifte med en nedre aldersgr√¶nse 6 √•r, der er begrundet med, at de unge s√• kunne f√• overensstemmelse mellem deres officielle registrering og deres k√łnsidentitet og k√łnsudtryk inden de begyndte i skolen:
“¬ß 4 Endring av juridisk kj√łnn for barn
Barn som har fylt 16 √•r kan selv s√łke om endring av juridisk kj√łnn.
Barn mellom 6 og 16 √•r m√• s√łke om endring av juridisk kj√łnn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet. Dersom foreldre har felles foreldreansvar, men s√łknaden fremmes sammen med bare en av dem, kan det juridiske kj√łnnet likevel endres dersom dette er til barnets beste.
S√łknad om endring av juridisk kj√łnn for barn under 6 √•r fremmes av den eller de som har foreldreansvar for barnet. Barn som er i stand til √• danne seg egne synspunkter om det saken gjelder, skal informeres og gis mulighet til √• uttale seg f√łr s√łknaden fremmes. Det er et vilk√•r for endring at barnet har en medf√łdt usikker somatisk kj√łnnsutvikling. S√łker m√• legge frem dokumentasjon p√• tilstanden fra helsepersonell.”

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2015-2016/vedtak-201516-071/

3. Forslaget om tildeling af nyt personnummer til personer under 18 √•r, der oplever at tilh√łre det andet k√łn
3.1. Gældende ret
Juridisk k√łnsskifte for personer over 18 √•r blev indf√łrt med vedtagelsen af lovforslag L 182 den 11. juni 2014 og udm√łntet ved lov nr. 752 af 25. juni 2014 om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister med ikrafttr√¶delse den 1. september 2014.
“¬ß 3, stk. 6. √ėkonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.”

3.2. Lovforslagets indhold
Ved lovforslaget foresl√•s, at det fremover bliver muligt at tildele nyt personnummer til personer under 18 √•r, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn, ligesom personer over 18 √•r har mulighed for.

4. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget forventes ikke at f√• √łkonomiske og administrative konsekvenser af betydning for det offentlige.

5. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
Lovforslaget har ikke √łkonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. Milj√łm√¶ssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen milj√łm√¶ssige konsekvenser.

7. Administrative konsekvenser for borgerne
Forslaget om tildeling af nyt personnummer til personer under 18 √•r, som oplever sig selv som tilh√łrende det andet k√łn, har positive konsekvenser for de b√łrn og unge, som √łnsker et juridisk k√łnsskifte og disses for√¶ldre. Mange situationer vil blive lettere for dem, n√•r der er overensstemmelse mellem disse b√łrns og unges fornavn, k√łn og personnummer og deres k√łnsidentitet og k√łnsudtryk.

8. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

9. Sammenfattende skema
  Positive konsekvenser/indre udgifter Negative konsekvenser/
merudgifter
√ėkonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ingen
√ėkonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Milj√łm√¶ssige konsekvenser Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har positive administrative konsekvenser b√•de for b√łrn og unge under 18 √•r, som √łnsker et juridisk k√łnsskifte, og for deres for√¶ldre. Mange situationer vil s√•ledes blive lettere, n√•r der er overensstemmelse mellem deres k√łnsudtryk og k√łnsidentitet og deres officielt registrerede fornavn, k√łn og personnummer. Ingen
Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

Til nr. 1.
Ved sletning af den sidste s√¶tning i ¬ß 3, stk. 6 “Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.” indf√łres der hjemmel til, at b√łrn og unge under 18 √•r, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn, kan tildeles nyt personnummer p√• samme m√•de, som personer over 18 √•r i dag kan f√• tildelt nyt personnummer.

Til nr. 2.
Inds√¶ttelse af et nyt stk. 7 giver personer, der er fyldt 15 √•r, ret til selvst√¶ndigt at ans√łge om juridisk k√łnsskifte, medens det for b√łrn og unge under 15 √•r kr√¶ves, at det er myndighedsindehaveren, der indgiver ans√łgningen.

Til nr. 3.
Ændringen i § 26 stk. 4, at § 3, stk. 8 bliver til § 3, stk. 9, er en konsekvens af indsættelsen af det nye stk. 7 i § 3.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2017.

Til § 3

Bestemmelsen vedr√łrer lovens territoriale gyldighed.

CPR-loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men CPR-loven er med virkning fra den 1. januar 2007 sat i kraft for Gr√łnland ved kongelig anordning nr. 1198 af 29. november 2006.

Det foresl√•s derfor, at √¶ndringen af CPR-loven ved kongelig anordning kan s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.

Bilag 1.
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering Lovforslaget
 
§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 5 af 9. januar 2013, som √¶ndret ved ¬ß 10 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, ¬ß 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov nr. 311 af 29. marts 2014, lov nr. 752 af 25. juni 2014, ¬ß 15 i lov nr. 752 af 25. juni 2014, ¬ß 3 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, lov nr. 545 af 29. april 2015 og ¬ß 12 i lov nr. 742 af 1. juni 2015 foretages f√łlgende √¶ndring:

§ 3.
Stk. 6. √ėkonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.
1. I § 3, stk. 6slettes:
“Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.”
§ 3. — 2. I ¬ß 3, inds√¶ttes efter stk. 6 som nyt stykke:
“Stk. 7. En person, der er fyldt 15 √•r kan selvst√¶ndigt ans√łge om juridisk k√łnsskifte. Er personen ikke fyldt 15 √•r, indgives ans√łgningen af myndighedsindehaveren.”

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

§ 26.
Stk. 4. Personer, som er tildelt et personnummer efter § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller § 3, stk. 8, har ret, men ikke pligt til at få registreret en eventuel kontaktadresse her i landet eller i udlandet, hvortil offentlige myndigheder og private kan sende vedkommendes post.
3. I ¬ß 26, stk. 4, √¶ndres “¬ß 3, stk. 8” til: “¬ß 3, stk. 9”.
 
§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2017.

 
§ 3

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men kan ved kongelig anordning s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.

* * *
F√łlgeskrivelsen i pdf-format.
Forslaget i pdf-format.

Folketingets journal vedr√łrende forslaget i pdf-format hos Social- og Indenrigsudvalget.
F√łlgeskrivelsen hos Social- og Indenrigsudvalget i pdf-format.
Forslaget i pdf-format hos Social- og Indenrigsudvalget.

Folketingets journal vedr√łrende forslaget hos Ligestillingsudvalget.
F√łlgeskrivelsen hos Ligestillingsudvalget i pdf-format.
Forslaget i pdf-format hos Ligestillingsudvalget.

Meddelelse i pdf-format hos Ligestillingsudvalget om, at LGBT Danmark kommer i foretræde hos udvalgene.