Eksamens- og kursusbeviser kan genudstedes og det uden gebyr meddelte børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby (V) den 14. oktober 2016 til LGBT Danmark.

Vist 176 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark skrev den 3. oktober 2016 til uddannelses- og forskningsminister Ulla TørnÌs og børne- undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby om at drage omsorg for, at personer, der har füet juridisk kønsskifte kan fü udstedt nye eksamens- og kursusbeviser uden gebyr.
I dag kan uddannelsesinstitutioner udstede nye eksamensbeviser, men har ikke pligt til det. Ministrene vil derfor tage initiativ til at ĂŚndre reglerne, sĂĽ uddannelsesinstitutionerne fremover bliver forpligtet til at udstede nye eksamensbeviser i disse situationer.
Lovgivningen giver ikke mulighed for opkrÌvning af gebyr, sü Ellen Trane Nørby har foreslüet LGBT Danmark at rüde personer, der efter juridisk kønsskifte er blevet opkrÌvet gebyr for genudstedelse af südanne beviser, til at kontakte uddannelsesinstitutionen for at fü tilbagebetalt evt. indbetalte beløb

Herunder gengives:
Henvendelsen til ministrene, Ulla TørnÌs og Ellen Trane Nørby
Svaret fra Ellen Trane Nørby

[Til top] Henvendelsen til ministrene

Ulla TørnÌs, Uddannelses- og forskningsminister, ufm@ufm.dk
Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, uvm@uvm.dk

Vedr.: Problemer med Ìndring af navn og cpr-nummer pü eksamens-, kursus- og lignende beviser efter juridisk kønsskifte

3. oktober 2016.

KÌre Ulla TørnÌs og Ellen Trane Nørby

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner erfarer, at der er personer, som efter deres juridiske kønsskifte har füet afslag pü at fü udstedt nye eksamens-, kursus- og lignende beviser med deres nye identitetsoplysninger. Der er forskel fra den ene uddannelsesinstitution til den anden; nogle kan uden videre lave nye dokumenter, andre vil ikke.

LGBT Danmark anmoder derfor om, at I, eksempelvis gennem en cirkulÌreskrivelse, sikrer, at personer, der har füet juridisk kønsskifte, har ret til at fü udstedt nye eksamens-, kursus- og lignende beviser med deres nye identitetsoplysninger anført.

Uoverensstemmelser mellem en persons officielle navn, køn og personnummer og identitetsoplysningerne pü eksamens-, kursus- og lignende beviser, giver store problemer for eksempel ved jobansøgninger. Arbejdsgivere betvivler ganske forstüeligt, at det er ansøgerens beviser. Det betyder, at ansøgeren mü forklare om sit kønsskifte og indsende dokumentation fra CPR-kontoret om sit juridiske kønsskifte.

Udover at vÌre krÌnkende mü det desuden anses for at vÌre diskrimination, hvis personer, der har füet juridisk kønsskifte, skal oplyse herom eller blive outet i sammenhÌnge, hvor det grundlÌggende er irrelevant.

LGBT Danmark skal pü den baggrund spørge, om I er indstillet pü at imødegü problemet?

Med venlig hilsen
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Med venlig hilsen.

Søren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

* * *
[Til top] Svaret fra Ellen Trane Nørby

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Ministeren

14-10-2016

Søren Laursen, forperson
Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson
LGBT Danmark

KÌre Søren Laursen og Linda Thor Pedersen

Tak for jeres brev af 3. oktober 2016 om problemer vedrørende udstedelse af nye eksamensbeviser m.v. til personer, der har foretaget juridisk kønsskifte. Efter aftale med uddannelses- og forskningsministeren, som I ogsü har stilet brevet til, svarer jeg pü vegne af os begge.

Det er beklageligt, hvis en person ikke kan fü udstedt et nyt eksamensbevis efter at have füet foretaget juridisk kønsskifte. Der er aktuelt ikke noget til hinder for, at uddannelsesinstitutioner kan udstede nye eksamensbeviser, men omvendt har de ikke pligt til det. Derfor vil vi ministre tage initiativ til at Ìndre reglerne, sü uddannelsesinstitutionerne fremover bliver forpligtet til at udstede nye eksamensbeviser i disse situationer.

Vi kan forstü, at I derudover har oplyst til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at I har kendskab til tilfÌlde, hvor uddannelsesinstitutionen har opkrÌvet gebyr for udstedelse af nyt eksamensbevis. Lovgivningen giver ikke mulighed for opkrÌvning af gebyr, sü vi vil foreslü, at I rüder pügÌldende til at kontakte uddannelsesinstitutionen for at fü tilbagebetalt evt. indbetalte beløb.

Det er vores opfattelse, at problemerne i de fleste tilfÌlde opstür pü grund af uddannelsesinstitutioners manglende kendskab til mulighederne inden for reglerne og ikke nødvendigvis af manglende velvilje. Derfor vil vi gøre de relevante lederforeninger og videregüende uddannelsesinstitutioner opmÌrksomme pü, at de i dag kan imødekomme ønsker om at fü udstedt nye eksamensbeviser, og at vi snarest vil tage initiativ til at Ìndre reglerne, sü dette bliver et krav for institutionerne.

Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby

* * *
Henvendelsen fra LGBT Danmark til ministrene i pdf-format.
Svaret fra børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby i pdf-format.
[1. juni 2021. Omtales ikke mere hos LGBT Danmark. Tina Thranesen]