LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 31. juli 2017 til SST’s h√łringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling.

Vist 170 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark sendte den 1. august 2017 sin h√łringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til “Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling” til Sundhedsstyrelsen med kopi til Sundhedsminister Ellen Trane N√łrby og Sundheds- og √Üldreudvalget.
Sundheds- og Ældreudvalget registrerede den 1. august 2017 skrivelsen som bilag 426 РAlm. del Samling: 2016-17.
Som bilag til h√łringsskrivelsen medsendtes tekstn√¶re kommentarer af 31. juli 2017.

Herunder gengives h√łringsskrivelsen.

* * *
Sundhedsstyrelsen
sst@sst.dk
Kopi:
Sundhedsminister Ellen Trane N√łrby
Sundheds- og Ældreudvalget
31. juli 2017

LGBT Danmark hilser det velkomment, at processen med udarbejdelsen af den nye vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling skrider frem og skal hermed bidrage med et h√łringssvar.

Det skal indledningsvist bem√¶rkes, at baggrunden for vores holdninger bl.a. er den situation, der er opst√•et, hvor mange transk√łnnede frav√¶lger sundhedsv√¶senets tilbud og derfor tyr til selvmedicinering ‚Äď noget vi ser blandt b√•de voksne og unge ‚Äď eller til privat behandling i udlandet. Blandt bev√¶ggrundene for, at det sker, er uoverskuelige ventetider p√• behandling i sygehusv√¶senet, modvilje mod psykiatrisk udredning samt afvisning i og manglende tillid til sygehusv√¶senet. Det er vores klare opfattelse, at situationen forv√¶rredes i 2012, da Sundhedsstyrelsen sk√¶rpede kravene til adgang til behandling, og ogs√• med udgivelsen af den g√¶ldende vejledning.

Overordnet set finder LGBT Danmark det afg√łrende, at forholdet mellem den transk√łnnede og sundhedsv√¶senet er b√•ret af gensidig tillid, hvor der l√¶gges v√¶gt p√• den enkeltes k√łnsidentitet og egen oplevelse af k√łnsligt ubehag.

LGBT Danmark har v√¶ret dybt engageret i hele processen omkring den nye vejledning, og vi bem√¶rker med tilfredshed, at der er blevet lyttet, hvilket blandt andet giver sig til kende i ordbrugen i vejledningsudkastet. Vi har gennem forl√łbet kredset om en r√¶kke vigtige temaer, og vi finder, at der i udkastet er behov for nogle pr√¶ciseringer, hvilket vi vil uddybe her.

Psykiatrisk udredning
LGBT Danmark har flere gange i for√•ret spurgt ind til den nye vejlednings forhold til psykiatrisk udredning. Det er her blevet uddybet, at den nye vejledning ikke indeholder et obligatorisk krav til psykiatrisk udredning, hvilket vi finder meget tilfredsstillende. Der er imidlertid formuleringer i vejledningsudkastet, som kan tolkes modsat, hvorfor vi finder det afg√łrende vigtigt, at det i vejledningen klart, specifikt og utvetydigt anf√łres, at adgang til behandling ikke foruds√¶tter en psykiatrisk udredning.

Det multidisciplinære team
LGBT Danmark har forst√•else for, at sygehusv√¶senet anvender multidisciplin√¶re teams for at sikre, at alle discipliner beh√łrigt inddrages ved komplekse behandlingsforl√łb. Nogle transk√łnnede har behandlingsbehov af en kompleksitet, der tilsiger inddragelsen af flere discipliner. Til geng√¶ld er der andre, der ikke har behov for komplekse behandlinger, men kun har brug for en enkelt disciplin ‚Äď f.eks. k√łnshormonbehandling.

Vi har i dialogen gennem for√•ret forst√•et, at det for den enkelte transk√łnnede skal afstemmes, hvilke discipliner, der er behov for at inddrage, og at der godt kan v√¶re tale om, at det blot er en enkelt disciplin. Selvom vejledningsudkastet kan fortolkes s√•dan, er det dog ikke klart, fx n√•r der gentagne gange tales om en fast psykiater i det multidisciplin√¶re team. LGBT Danmark √łnsker det derfor pr√¶ciseret i teksten, at det multidisciplin√¶re team alene omfatter relevante discipliner, og at dette ikke n√łdvendigvis inkluderer en psykiater.

Nedklassificering af behandling
I forl√¶ngelse af foreg√•ende, bem√¶rker LGBT Danmark, at en r√¶kke behandlinger, som anvendes i forhold til transk√łnnede, er almindelige og hyppigt forekommende i det danske sundhedsv√¶sen. Det g√¶lder bl.a. brystkirurgi, fjernelse af k√łnskirtler, fjernelse af livmoder og k√łnshormonbehandling. Hertil kommer, at i √•rene 2012-2016 har 160-200 personer √•rligt f√•et stillet en DF64*-diagnose, hvor det m√• antages, at den i langt de fleste tilf√¶lde er stillet i forbindelse med behandling med k√łnshormoner. I de f√łrste 6 m√•neder af 2017 er p√•begyndt i alt 222 forl√łb i K√łbenhavn og Aalborg.

Vi vil heller ikke undlade igen at bem√¶rke, at k√łnshormonbehandling indtil indsk√¶rpelsen i 2012 i √•rtier havde fungeret problemfrit decentralt.

P√• den baggrund finder LGBT Danmark, at der ikke er bel√¶g for at klassificere behandlingerne som h√łjt speciale. Det er vores opfattelse, at alene genitalkirurgi har karakter af h√łjt speciale, og vi finder, at andre behandlinger skal nedklassificeres. I den udstr√¶kning dette f√łrer til behov for √¶ndringer i vejledningsudkastet og specialeplanens specialevejledninger, m√• disse foretages.

Det bemærkes, at en nedklassificering også kan danne grundlag for en decentralisering af behandlingstilbuddene.

B√łrn og unge
Behandlingstilbuddet til transk√łnnede b√łrn og unge blev indf√łrt i januar 2016 hos Sexologisk Klinik i samarbejde med B√łrne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg samt Klinik for V√¶kst og Reproduktion, Rigshospitalet. Et forl√łb best√•r pt. af samtaler p√• Sexologisk Klinik‚Äď en gennemgribende psykiatrisk screening, som alle underkastes uden en faglig vurdering ‚Äď og behandling med stop-/k√łnshormoner. For b√łrn og unge med kendte psykiatriske forhold, som er grundigt udredte og behandlede, startes i dag forfra med en ny udredning af samme forhold.

Supprimerende hormonterapi (stophormoner) uds√¶tter puberteten, men √¶ndrer ikke p√• k√łnskarakteristika, og er desuden en fuldt reversibel behandling. Det er derfor ukorrekt, n√•r vejledningsudkastet omtaler supprimerende hormonterapi som k√łnsmodificerende behandling.

Som for voksne m√• LGBT Danmark fastholde, at transk√łnnethed ogs√• hos b√łrn og unge ikke er en psykiatrisk sygdom, hvorfor en ubegrundet brug af psykiatriske udredninger er b√•de kr√¶nkende og stigmatiserende for den enkelte.

Vi skal endvidere bem√¶rke, at tid er en afg√łrende faktor, n√•r det drejer sig om behandling med stophormoner. Gennem puberteten gennemg√•r den unges krop irreversible forandringer, som for unge transk√łnnede √łger det k√łnslige ubehag, ligesom det efterf√łlgende kr√¶ver kirurgisk behandling at udbedre disse skader. Det er derfor afg√łrende, at behandling kan igangs√¶ttes uden hensyntagen til et l√¶ngerevarende udredningsforl√łb. Modsat puberteten er stophormonbehandlingen fuldt reversibel.

LGBT Danmark √łnsker ogs√• at p√•pege, at mange funktioner kan foreg√• decentralt. M√•ling af h√łjde og v√¶gt, blodpr√łvetagning og injektion med stophormoner er rutinebehandling for b√łrn med for tidlig pubertet. De hyppige rejser til K√łbenhavn er meget indgribende i familielivet, for√¶ldres arbejdsliv og barnets skolegang.

LGBT Danmark √łnsker en pr√¶cisering af, at udredte og behandlede psykiatriske forhold ikke skal g√łres til genstand for en fornyet udredning.

Endelig bakker LGBT Danmark op om h√łringsskrivelsen fra FSTB ‚Äď Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn og har assisteret foreningen i udarbejdelsen af bilaget hertil, ‚ÄôTekstn√¶re kommentarer fra FSTB ‚Äď Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn, vedr. vejledningens afsnit 9 ‚ÄĚK√łnsmodificerende behandling hos personer under 18 √•r‚ÄĚ‚Äô.

Planlægning
For voksne s√•vel som for b√łrn og unge er det vigtigt at kunne overskue, hvad man skal igennem. LGBT Danmark √łnsker derfor pr√¶ciseret, at der ved indledningen af sundhedsfaglig hj√¶lp og i samarbejde med den behandlingss√łgende udarbejdes en tidsplan.

Det er vores forst√•else, at punkterne om psykiatrisk udredning og multidisciplin√¶re teams blot er pr√¶ciseringer, hvorimod punkterne om nedklassificering af behandling og om b√łrn og unge i en vis udstr√¶kning g√•r videre end intentionen i vejledningsudkastet.

LGBT Danmark har bestræbt sig på at skitsere tilbud, som er sundhedsfagligt forsvarlige, som kan nedbringe ventetider og som kan skabe tillid mellem transpersoner og sundhedsvæsenet. Samtidig er det vores opfattelse, at de vil udnytte ressourcerne bedre end tilfældet er i dag.

Der medsendes også en tekstnær læsning af vejledningsudkastet, hvor vi kommer med detaljerede forslag. Dette skal ikke forstås som en gennemskrivning endsige facitliste, men som bemærkninger til konkrete formuleringer.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedr. LGBT Danmarks h√łringsskrivelse og tekstn√¶re kommentarer.
H√łringsskrivelsen hos Folketinget i pdf-format.