LGBT Danmark skrev den 20. december 2017 til Socialministeriet, socialministeren og Socialudvalget vedr. k√łnsbestemte navne i navneloven og navnebekendtg√łrelsen.

Vist 174 gange.

LGBT Danmarks henvendelse var vedh√¶ftet en skrivelse af 19. december 2017 med en anmodning om, at navneloven og navnebekendtg√łrelsen bestemmelser om k√łnsbestemte navne √¶ndres, da de indeholder paragraffer, som i dag m√• betegnes som for√¶ldede og sprogligt forkerte.
Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget (SOU) har registreret skrivelsen som Bilag 107 – Alm. del Samling: 2017-18.

Skrivelsen gengives herunder.

Den 19. december 2017.
B√łrne- og Socialministeriet
sm@sm.dk
B√łrne- og socialminister Mai Mercado
min@sm.dk
Kopi til Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget

Vedr.: √Ündring af navneloven og navnebekendtg√łrelsen

Gennem de seneste √•r er der gennemf√łrt vigtige lovgivningsm√¶ssige og administrative forbedringer af transk√łnnede personers forhold ‚Äď juridisk k√łnsskifte, sletning af de transrelaterede koder i det psykiatriske afsnit i Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS) og senest √¶ndring af sundhedslovens bestemmelse om kastration i forbindelse med k√łnsskifte.

Navneloven
Navneloven indeholder imidlertid tre paragraffer, som i dag m√• betegnes som for√¶ldede og sprogligt forkerte. De b√łr derfor √¶ndres, s√• ogs√• navneloven lever op til Folketingets erkl√¶rede √łnske om at forbedre forholdene for transk√łnnede personer.

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner beder ministeren om at frems√¶tte lovforslag om √¶ndring af navneloven, s√• bestemmelserne om
k√łnsbestemte navne med tilh√łrende bemyndigelse til, at ministeren kan fasts√¶tte regler om, at personer, der er transseksuelle ikke er omfattet af kravene om k√łnskorrekte navne,
ændres til, at
der kan g√łres undtagelse fra de k√łnskorrekte krav i de tilf√¶lde, hvor ans√łgningen
om navne√¶ndringen ledsages af en skriftlig erkl√¶ring om, at navne√łnsket er
begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. For transk√łnnede b√łrn og unge
under 18 år skal forældrene/værgen samtykke.

Det drejer sig om f√łlgende tre paragraffer:

Slægtsmæssig eller lignende tilknytning til efternavnet
¬ß 4. Et navn kan tages som efternavn, hvis en af f√łlgende betingelser er opfyldt:
[…]
6) Navnet er et efternavn, som ans√łgeren har ret til efter de √łvrige bestemmelser i dette kapitel, med √¶ndring af en k√łnsbestemt endelse af dette efternavn, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette.
Stk. 4. Et navn kan endvidere ikke tages i medf√łr af stk. 1, nr. 6, hvis det betegner det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Social- og indenrigsministeren kan fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt.

Patronymnavne og andre efternavne
§ 7. Som efternavn kan endvidere tages
[…]
Stk. 2. Et efternavn efter stk. 1, nr. 1 og 2, m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om de i stk. 1 n√¶vnte forhold. Social- og indenrigsministeren kan endvidere fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2.

Fornavne
§ 13. Som fornavn kan tages et navn, der er optaget på den liste, der er nævnt i § 14, stk. 1, eller som er godkendt efter § 14, stk. 3.
Stk. 2. Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.

Som f√łlge af foranst√•ende b√łr navnelovens ¬ß 16, stk. 3 ogs√• √¶ndres, s√• det ikke l√¶ngere skal v√¶re statsforvaltningen, som skal tr√¶ffe afg√łrelse i de n√¶vnte sager.

* * *
Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) er ændret, så de transrelaterede koder i det psykiatriske afsnit i er slettet. I stedet er der oprettet kontaktkoder.
Det g√łr, at begreberne ‚ÄĚtransseksuel‚ÄĚ og ‚ÄĚganske m√• ligestilles hermed‚ÄĚ ikke mere anvendes.

Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold (VEJ nr. 9921 af 22. september 2017) udstedt af Sundhedsstyrelsen, g√łr, at det ikke mere skal vurderes, om en person er transk√łnnet (i navneloven og navnebekendtg√łrelsen betegnet som ‚ÄĚtransseksuel‚ÄĚ).

De tre paragraffer i navneloven er dermed sprogligt og indholdsm√¶ssigt ikke mere i overensstemmelse den √łvrige lovgivning om transk√łnnedes forhold og b√łr derfor √¶ndres som indledningsvis anf√łrt.

LGBT Danmark mods√¶tter sig ikke, at navne ved navngivning af sm√• b√łrn skal svare til disses ved f√łdslen tildelte k√łn eller v√¶re k√łnsneutrale. Men LGBT Danmark √łnsker, at navneloven √¶ndres s√• personer, der har en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, f√•r mulighed for at f√• √¶ndret deres navn(e) p√• en administrativ hensigtsm√¶ssig og let m√•de ‚Äď ved afgivelse af en erkl√¶ring.

LGBT Danmark g√łr i den forbindelse opm√¶rksom p√•, at transk√łnnede b√łrn og unge under 18 √•r har et st√¶rkt behov for, at de kan f√• √¶ndret deres k√łnsbestemte navn(e).
Da transk√łnnede b√łrn og unge under 18 √•r ikke har mulighed for at f√• juridisk k√łnsskifte, er det presserende, at de i det mindste f√•r mulighed for at √¶ndre deres navn(e), s√• navnet/navnene k√łnsligt svarer til deres k√łnsidentitet og k√łnsudtryk.

LGBT Danmark vil også fremhæve, at navnelovens § 22 sikrer, at der ved et barns navneændring skal foreligge samtykke fra barnet, når det er fyldt 12 år, og er barnet under 12 år skal der i videst muligt omfang tages hensyn barnets holdning til navneændringen.
Navneloven till√¶gger dermed b√łrns holdning til deres navn stor betydning, hvorved det ogs√• sikres, at b√łrn ikke f√•r √¶ndret deres navn(e) imod deres √łnske.

LGBT Danmark vil sluttelig bemærke, at skulle et barn/en ung fortryde et navneskift, så er det jo muligt at skifte tilbage. Et navneskift er jo fuldt reversibelt.

* * *
Navnebekendtg√łrelsen
Da en √¶ndring af navneloven kr√¶ver en lov√¶ndring og derfor tager nogen tid at f√• gennemf√łrt, bedes ministeren straks √¶ndre navnebekendtg√łrelsens ¬ß 13, som er for√¶ldet.
¬ß 13. Til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. navnelovens ¬ß 4, stk. 4, ¬ß 7, stk. 2 og ¬ß 13, stk. 2, vurderer Rigshospitalets Sexologiske Klinik, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.
Stk. 2. Hvis vurderingen fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. stk. 1, behandles af statsforvaltningen.

LGBT Danmark beder om, at § 13 ændres til, at
der kan g√łres undtagelse fra de k√łnskorrekte krav, om at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, i de tilf√¶lde, hvor ans√łgningen om navne√¶ndringen ledsages af en skriftlig erkl√¶ring om, at navne√łnsket er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.
For transk√łnnede b√łrn og unge under 18 √•r endvidere en erkl√¶ring fra for√¶ldrene/v√¶rgen om, at de samtykker i navne√¶ndringen.

Derved bortfalder også behovet for, at statsforvaltningen skal behandle disse sager.

Med en s√•dan √¶ndring bringes de administrative bestemmelser i navnebekendtg√łrelsen i overensstemmelse med Folketingets erkl√¶rede √łnske om at forbedre forholdene for transk√łnnede og de √łvrige bestemmelser for transk√łnnedes forhold.

Der henvises endvidere til begrundelserne i afsnittet om navneloven.

S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

* * *
Folketingest journal vedr√łrende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.