LGBT Danmarks skrivelse af 20. august 2018 til SUM m.fl. om sammensætningen af Videnscenter på transområdet.

Vist 137 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark kommer i sin skrivelse af 20. august 2018 til sundhedsminister, Ellen Trane N√łrby med kopi til minister for ligestilling, Eva Kjer Hansen og Sundhedsudvalget ind p√• at sikre trov√¶rdigheden og tilliden til det videnscenter p√• transomr√•det og foresl√•r derfor en anden sammens√¶tning af videnscentrets bestyrelse end af regeringen foreslået, og at videnscentrets sekretariat placeres hos Sundhedsstyrelsen.
Skrivelsen registreret hos Sundhedsudvalget som bilag 429 – Samling: 20174-18.

I regeringens “Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer” af 6. juni 2018 fremg√•r bl.a., at der skal etableves et videnscenter p√• transomr√•det, og at det skal have “en bestyrelse sammensat af de to centre p√• omr√•det i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Nordjylland”.

Skrivelsen i sin helhed.

* * *

Mandag den 20. august 2018

Sundhedsminister Ellen Trane N√łrby
sum@sum.dk
Kopi til Minister for ligestilling Eva Kjer Hansen
flnminister@um.dk
Sundhedsudvalget

Vedr.: Etablering af videnscenter på transområdet

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har noteret sig f√łlgende:
I “Aftale om udm√łntning af ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
http :// um. dk /~/media/UM/Danish-site/Documents/Ligestilling/Nyheder-ligestilling/Aftaletekst%20om%20udmntning%20af%20LGBTI-ramme.pdf?la=da [7. februar 2022: Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.] fremg√•r f√łlgende:

Rammen p√• 25 mio. kr. fra 2018-21 udm√łntes i nedenst√•ende initiativer:
Etablering af videnscenter på transområdet (I alt 5,5 mio. kr.)

I “Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer Udenrigsministeriet 2018-2021.
http :// um. dk /~/media/UM/Danish-site/Documents/Ligestilling/Nyheder-ligestilling/Aftaletekst%20om%20udmntning%20af%20LGBTI-ramme.pdf?la=da [7. februar 2022: Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.]

fremg√•r bl.a. f√łlgende under ‚ÄĚIndsatser‚ÄĚ:

Etablering af videnscenter p√• transomr√•det: Der etableres et videnscenter i sundhedsv√¶snet, som skal udvikle viden og fastholde erfaringer p√• transomr√•det. Videnscenteret, som vil v√¶re murstensl√łst, f√•r en bestyrelse sammensat af de to centre p√• omr√•det i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Den daglige drift varetages af en forskningsleder og et sekretariat. Hertil kan knyttes forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger, etableres databaser og forskningsprotokoller m.v., ligesom centeret kan arrangere kurser og konferencer m.v. Initiativet er finansieret af satspuljen 2018.

LGBT Danmark glæder sig over, at regeringen vil etablere et videnscenter på transområdet.

LGBT Danmark er dog bekymret over formuleringen: “f√•r en bestyrelse sammensat af de to centre p√• omr√•det i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Nordjylland.”

LGBT Danmark finder det meget uheldigt, hvis videnscenterets bestyrelse alene bliver sammensat af de to centre.

Der har hidtil v√¶ret store udfordringer med udrednings- og behandlingsdelen af sundhedsydelser i til transk√łnnede, og LGBT Danmark synes derfor, det er ledelsesm√¶ssigt problematisk, at bestyrelsen t√¶nkes sammensat alene af de omhandlende centre.

En s√•dan sammens√¶tning af bestyrelsen vil formentlig f√łre til manglende trov√¶rdighed og tillid til videnscenteret og mistanke om, at videnscenteret arbejder for at fastholde disse centres metoder og positioner.

LGBT Danmark foreslår derfor, at Videnscentrets bestyrelse sammensættes med repræsentanter fra:

  1. Sundhedsstyrelsen
  2. De to centre på området i henholdsvis LGBT Danmarks skrivelse af 20. august 2018 til SUM og Region Nordjylland
  3. LGBT Danmark

LGBT Danmark foreslår, at sekretariatet placeres hos Sundhedsstyrelsen.

LGBT Danmark finder, at troværdigheden og tilliden til videnscenteret bedst opnås ved en sådan sammensætning og struktur af videnscenteret.

Sundhedsstyrelsen er den h√łjeste faglige myndighed p√• sundhedsomr√•det. De to centre p√• omr√•det i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Nordjylland m√• i kraft af deres daglige arbejde p√• omr√•det antages af have faglig viden og indsigt. LGBT Danmark er den st√łrste og mest aktive og stabile organisation til varetagelse af transk√łnnede personers interesser.

LGBT Danmark har ikke taget stilling til, hvor stor bestyrelsen skal være.

LGBT Danmark finder ogs√•, at der b√łr v√¶re mulighed for, at andre end forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger f√•r mulighed for at blive tilknyttet videnscenteret.

LGBT Danmark finder endelig, at finansieringen skal sikres fremadrettet, hvorfor driften af videnscenteret fremadrettet b√łr optages direkte p√• finansloven.

LGBT Danmark anmoder som f√łlge af ovenn√¶vnte om

  • at blive inddraget i arbejdet med etablering og drift af videnscenteret, og om
  • et m√łde med ministeren derom ‚Äď et m√łde, hvor vi gerne ser, at Sundhedsstyrelsen ogs√• deltager.

Med venlig hilsen.

Peder Holk Svendsen
Forperson
S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

* * *
Folketingets journal vedr. skrivelsen hos Sundhedsudvalget.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.