Udtalelse og positionspapir den 31. juli 2019 fra LGBT komiteen om juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r. LIU spgsm 1 af 8. august 2019. Svar 20. august 2019.

Vist 188 gange.
LGBT komiteen har den 31. juli 2019 lavet en udtalelse om de seneste dages debat om juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r og et positionspapir med komiteens forslag til en kommende dansk lovgivning p√• omr√•det.

Udtalelsen og positionspapiret blev sendt til bla. Ligestillingsudvalget, Social- og Indenrigsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget, som har registreret henvendelsen som:
Ligestillingsudvalget, bilag 5 (2. samling 2018-19).
Social- og Indenrigsudvalget, bilag 16 (2. samling 2018-19).
Sundheds- og Ældreudvalget, bilag 23 (2. samling 2018-19).

Ligestillingsudvalget stillede den 8. august 2019 efter √łnske fra Mai Villadsen (EL) sp√łrgsm√•l 1 – (LIU) Alm. del. Samling: 2018-19 (2. samling) – om at kommentere LGBT komiteens skrivelser til ligestillingsminister Mogens Jensen (S), der svarede den 20. august 2019.

Indhold
LGBT komiteens udtalelse
LGBT komiteens positionspapir
Sp√łrgsm√•let til ministeren
Svaret fra ministeren
Referencer

* * *
[Til indhold] LGBT komiteens udtalelse

LGBT komiteen
LGBT komiteen

31. juli 2019
Lad ikke misforst√•ede hensyn st√• i vejen for en ordentlig l√łsning

Juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r

Der har de seneste dage v√¶ret en voldsom debat om transk√łnnede b√łrns mulighed for at f√• juridisk k√łnsskifte. Der har herunder v√¶ret kritiske r√łster, ikke mindst fra Red Barnet, som udtrykker et misforst√•et hensyn til barnet.

Det er ikke noget godt hensyn at n√¶gte et barn eller en ung at f√• juridisk overensstemmelse mellem sit udseende, sin k√łnsidentitet og sin officielle identitet.
Det er derimod et skadeligt hensyn, at en lille pige p√• f.eks. fem √•r, som lige siden hun kunne begynde at udtrykke sig forst√•eligt, har insisteret p√•, at hun er en pige, selv om der p√• hendes f√łdsels-/d√•bsattest og p√• hendes sundhedskort er et ulige personnummer og et drengenavn – og dermed, at hun er en dreng. Og modsat for en dreng.

Juridisk k√łnsskifte er alene en administrativ √¶ndring af personnummeret og eventuelt af fornavnet, men en √¶ndring, som har stor betydning for pigen eller drengens velbefindende. Det er ikke sjovt for en lille pige eller dreng i b√łrnehaven, skolefritidsordningen, i idr√¶tsklubben, p√• biblioteket og mange andre steder igen og igen skal pr√łve at forklare, hvorfor der er uoverensstemmelse mellem de officielle dokumenter og det k√łn, hun eller han fremtr√¶der og identificerer sig som.

Det er ikke sjovt for en pige, at der st√•r “William” p√• hendes sundhedskort, og at hendes personnummer ender p√• et ulige tal – en mandetal. Og det er ikke sjovt for en dreng, at der st√•r “Sofie” i hans pas, og at hans personnummer ender p√• et lige tal – en kvindetal.

LGBT komiteen udsender nu et positionspapir, hvor vi kommer med et bud på, hvordan en dansk lovgivning på området kunne struktureres.

S√łren Laursen Tina Thranesen

* * *
[Til indhold] LGBT komiteens positionspapir

LGBT komiteen
LGBT komiteen

31. juli 2019
Juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge
Positionspapir

I det f√łlgende beskrives LGBT komiteens position i forhold til juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r. Der indledes med en kort gennemgang af eksisterende lovgivning. Herefter f√łlger en diskussion, og p√• basis heraf skitseres et konkret forslag til, hvordan en kommende dansk lovgivning p√• omr√•det kan struktureres.

Lovgivning

Danmark (2014)
Den danske lovgivning tillader transpersoner at skifte juridisk k√łn, det vil sige at f√• √¶ndret registreringen i Det Centrale Personregister (CPR) til det modsatte k√łn af det, der er registreret. Der er dog en r√¶kke betingelser:
 • Personen skal v√¶re fyldt 18 √•r.
 • Begrundelsen for ans√łgningen skal v√¶re, at personen f√łler sig som det andet k√łn.
 • Den skriftlige ans√łgning om nyt personnummer skal bekr√¶ftes efter en reflektionsperiode p√• 6 m√•neder. F√łrst da behandles ans√łgningen.

Argentina (2012)
Argentina var det f√łrste land i verden til at indf√łre frit juridisk k√łnsskifte (2012). Her indf√łrtes ikke nogen begr√¶nsninger, hvorimod der blev givet en metode i forhold til mindre√•rige:
 • De, der har for√¶ldremyndigheden, indgiver ans√łgningen om juridisk k√łnsskifte til den argentinske registermyndighed p√• vegne af barnet og med barnets udtrykkelige samtykke.
 • Det b√¶rende kriterium er barnets bedste, og barnet inddrages i beslutningen under hensyntagen til dets alder og modenhed. Der henvises i loven direkte til FN’s b√łrnekonvention.
 • Barnet st√łttes af en ‘b√łrneadvokat’, en s√¶rlig rolle Argentina indf√łrte under deres impleentering af FN’s b√łrnekonvention.
 • Hvis de, der har for√¶ldremyndigheden ikke vil eller kan give samtykke, kan sagen overg√• til domstolene.

Det f√łrste barn, der fik juridisk k√łnsskifte i Argentina, var 6 √•r [1]. En kilde fra 2018 n√¶vner, at 35 b√łrn og unge p√• det tidspunkt havde f√•et juridiske k√łnsskifte [2].

Malta (2015)
Malta indf√łrte i 2015 en lov om juridisk k√łnsskifte. Her er der ingen krav og alts√• heller ingen aldersgr√¶nse. Myndige personer indgiver en ans√łgning direkte til den registrerende myndighed. For mindre√•rige er proceduren s√•ledes:
 • De, der har for√¶ldremyndigheden, skal indgive ans√łgning om juridisk k√łnsskifte til en civilretlig retsinstans (som blandt andet tager sig af alle familieretlige og v√¶rgem√•lsforhold).
 • Retten tr√¶ffer afg√łrelser med henblik p√• barnets bedste og under hensyntagen til barnets alder og modenhed – ogs√• her henvises direkte til FN’s b√łrnekonvention. Er afg√łrelsen positiv beordrer retten den registrerende myndighed at gennemf√łre det juridiske k√łnsskifte.

Norge (2016)
Den norske lov er en mellemting med alderskriterier, men uden den reflektionsperiode, vi har i den danske lov.
 • Unge, der er fyldt 16 √•r kan selv indgive ans√łgning om juridisk k√łnsskifte til folkeregistret.
 • B√łrn mellem 6 og 16 √•r kan s√łge sammen med mindst √©n af de, der har for√¶ldremyndigheden.
 • Er myndighedsindehaverne uenige, kan juridisk k√łnsskifte stadig gennemf√łres, s√•fremt det er til barnets bedste.
Da Norge indf√łrte sin lovgivning, blev 10-√•rige Anna Thulin-Myge interviewet til medier, herunder TV2 Nyhederne [3].

Diskussion
Som beskrevet, var Argentina det f√łrste land til at indf√łre frit juridisk k√łnsskifte -herunder ogs√• f√łr b√łrn. Den lovgivende forsamling fandt, at det tjente barnets bedste jfr. FN’s b√łrnekonvention.

I Danmark nedsattes i 2013 en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, som skulle se p√• l√łsningsmodeller for juridisk k√łnsskifte. Arbejdsgruppen undlod at tage stilling til juridisk k√łnsskifte for personer under 18 √•r med den begrundelse, at det endnu ikke var afklaret, “hvilke udrednings- og behandlingstilbud unge transseksuelle under 17-18 √•r skal tilbydes” [4]. Her blev det alts√• ikke b√łrnekonventionens krav om barnets bedste, der blev afg√łrende, men dr√łftelserne i sundhedsv√¶senet om udredning.

Arbejdsgruppens rapport indeholdt tre forskellige l√łsningsmodeller, og regeringen valgte den mindst restriktive – det frie juridiske k√łnsskifte, det vil sige helt uden relation til sundhedsv√¶senet. Men alts√• kun for myndige.

I Danmark har man autonomi i sundhedsv√¶senet, fra man er 15 √•r gammel. Tilsvarende er den seksuelle lavalder 15 √•r. Den tillid, der vises, og det ansvar, der gives til den unge i dansk lovgivning, b√łr udstr√¶kkes til selvidentifikation i forhold til k√łnsidentitet.

Transk√łnnede b√łrn, der har n√•et k√łnsudviklingsstadiet Tanner 2 – det vil sige starten af puberteten, som regel hen mod 12-√•rs alderen – kan modtage pubertetsh√¶mmende behandling. Det er derfor ikke til barnets bedste, at dets identitetspapirer fortsat fastholdes i det ved f√łdslen tildelte k√łn.

Til sp√łrgsm√•let, om der skal v√¶re en nedre aldersgr√¶nse, skal bem√¶rkes, at en nedre aldersgr√¶nse er fuldst√¶ndig un√łdvendig, men at den i givet fald skal v√¶re f√łr skolestart, s√• barnet kan indskrives i sit rigtige k√łn. De fleste b√łrn i Danmark starter i skolen 0. klasse – alts√• i 5-6 √•rsalderen.

Der er ogs√• tilf√¶lde i Danmark, hvor et b√łrnehavebarn har m√•tte skifte b√łrnehave flere gange, f√łr der var en b√łrnehave, der ville anerkende barnets selvidentificerede k√łn.

Der er ingen tvivl om, at det er en belastning for transk√łnnede b√łrn og unge at v√¶re registreret med det forkerte k√łn – en registrering, barnet eller den unge i administrations-Danmark igen og igen og helt urimeligt bliver konfronteret med – i sit pas ved rejser, p√• sit sundhedskort p√• biblioteket eller ved indskrivning i skole eller fritidstilbud og s√• videre. Det tjener ikke barnets bedste til stadighed at blive outet og til stadighed at skulle bruge dokumenter, der udtrykker ikke-anerkendelse af barnet eller den unges k√łnsidentitet.

Endelig skal det erindres, at et juridisk k√łnsskifte er fuldt reversibelt, s√•fremt barnet eller den unge senere skulle fortryde.

Forslag til lovgivning
LGBT komiteens skitse til lovgivning er som f√łlger:

Familieretshuset l√łser i dag en lang r√¶kke famileretslige opgaver. Derfor vil Familieretshuset v√¶re det rigtige sted at behandle ans√łgninger om juridisk k√łnsskifte for b√łrn under 15 √•r, hvis der er uenighed mellem barnet og for√¶ldremyndighedsindehaverne eller mellem disse indbyrdes.
Opn√•s der ikke enighed, er det kun rimeligt, at barnet i sidste ende kan f√• sit √łnske om juridisk k√łnsskifte pr√łvet i en retsinstans.

Samlet set kan der således opereres med kendte konstruktioner.
Intentionen i skitsen er, at s√¶tte barnets behov for anerkendelse af sin k√łnsidentitet forrest.

Noter
 1. [Retur] https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/argentina/10339296/Six-year-old-becomesfirst-transgender-child-in-Argentina-to-change-identity.html
 2. [Retur] https://www.batimes.com.ar/news/argentina/civil-registry-denies-transgender-kids-gender-identity-swap.phtml
 3. [Retur] http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-10-01-foedt-i-den-forkerte-krop-nu-bliver-10-aarige-adrian-til-anna
 4. [Retur] https://panbloggen.files.wordpress.com/2014/03/rapport-om-juridisk-kc3b8nsskifte.pdf
S√łren Laursen Tina Thranesen

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren kommentere henvendelsen til ligestillingsudvalget (alm. del, bilag 5, 2018-19, 2. samling) om juridisk k√łnsskifte fra LGBT komiteen og desuden freml√¶gge sine overvejelser vedr√łrende en ny aldersgr√¶nse for juridisk k√łnsskifte?

[Til indhold] Svar
Allerede i dag har transk√łnnede unge under 18 √•r mulighed for at f√• hj√¶lp i sundhedsv√¶snet, de kan skifte navn, og generelt v√¶lge at leve ud fra det k√łn, de identificerer sig med. Derfor skal vi ogs√• politisk se n√¶rmere p√• muligheden for, at b√łrn og unge kan √¶ndre deres juridiske k√łn.

En tv√¶rministeriel arbejdsgruppe startede allerede under den tidligere regering et arbejde, der blandt andet ser p√• mulige modeller for √¶ndring af det juridiske k√łn under 18 √•r. Det er en central del af arbejdet at se p√• mulige aldersgr√¶nser for √¶ndring af det juridiske k√łn.

LGBT komiteens konkrete forslag til lovgivning og √łvrige bem√¶rkninger vil, sammen med indspil mv. fra √łvrige interessenter og organisationer, blive inddraget i arbejdsgruppens videre analyse og opstilling af mulige modeller for √¶ndring af det juridiske k√łn under 18 √•r. Ligesom arbejdsgruppen i relevant omfang vil inddrage erfaringer fra udvalgte lande.

N√•r arbejdsgruppens rapport foreligger, ser jeg frem til at dr√łfte mulige modeller, herunder hvor aldersgr√¶nsen b√łr v√¶re, med Folketingets partier.

Mogens Jensen

* * *
[Til indhold] Referencer
Udtalelsen og positionspapiret hos LGBT komiteen.
Udtalelsen i pdf-format hos LGBT komiteen.
Positionspapiret i pdf-format hos LGBT komiteen.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•l 1 og svaret (LIU) af 8. august 2019.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.