LGBT komiteen skrev den 17. september 2019 til Sundhedsstyrelsen om overtrædelse af Sundhedsstyrelsens vejledning ifb. med fjernelse af bryster (mastektomi) på transmænd.

Vist 111 gange.
LGBT komiteen skrev den 27. september 2019 til Sundhedsstyrelsen i anledning af, at vi ikke fandt, at svaret den 14. august 2019 fra Malene Hilden, Center for K√łnsidentitet p√• vores henvendelse om pjecen af februar 2019 om fjernelse af bryster p√• transm√¶nd (mastektomi) var tilfredsstillende.

Skrivelsen til Sundhedsstyrelsen fra LGBT komiteen

LGBT komiteen
LGBT komiteen
17. september 2019

Til Sundhedsstyrelsen
Vedr. Overtr√¶delse af Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ i forbindelse med fjernelse af bryster (mastektomi) p√• transm√¶nd.

Center for K√łnsidentitet, Rigshospitalet, ignorerer Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ, idet de deres pjece ‚ÄĚProcedure ved fjernelse af bryster (mastektomi) p√• transm√¶nd‚ÄĚ af februar 2019 i f√łrste afsnit skriver:
F√łr du kan skrives op til operation mhp. fjernelse af bryster, skal du til samtale p√• Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling. Her vil l√¶gen skrive en journal og unders√łge dig og p√• baggrund af dette beslutte, om vi kan tilbyde dig en operation.

LGBT komiteen gjorde i sin skrivelse den 16. juni 2019 Center for K√łnsidentitet opm√¶rksom p√• fejlen og bad om, at de √¶ndrede teksten og proceduren, s√• de blev i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen vejledning.
Efter flere m√•neders forl√łb modtog vi den 14. august 2019 et kortfattet svar fra Malene Hilden, Center for K√łnsidentitet:
Beslutningen om mastektomi kan tilbydes til en patient set på CKI RH tages af det multidiciplinære team på konference. Forudsætningen for at den endelige beslutning kan tages er at patienten er vurderet ved Plastikkirurgi Kinik RH.
Selve operationen kan foreg√• p√• lokal plastikkirurgisk afdeling hvis dette √łnskes.

Svaret kan kun forst√•s derhen, at Center for K√łnsidentitet ikke vil √¶ndre deres pjece eller deres procedure.

Proceduren har den f√łlge, at transm√¶nd, som af det multidisciplin√¶re team henvises til fjernelse af bryster (mastektomi), afvises af Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling, Rigshospitalet.
Afvisningerne er ikke begrundet i l√¶gefaglige hensyn som f.eks., at klinikken efter en forunders√łgelse af transmanden vurderer, at det af den ene eller anden grund er for risikofyldt at foretage operationen, men if√łlge LGBT komiteens oplysninger alene p√• grund af klinikkens egen vurdering af transmandens transk√łnnethed.

Dette står i modsætning til, at det multidiciplinære team har indstillet transmanden til brystfjernelse.

Det bliver nærmest selvmodsigende, da det må formodes, at der medvirkede en speciallæge i plastikkirurgi fra Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling med særlig erfaring og kompetencer på området i konferencen, hvor indstillingen til brystfjernelse blev truffet af det multidiciplinære team.

Det m√• derfor formodes, at Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling bygger sin afvisning af at foretage operationen p√• teksten i punkt ‚Äú8.1. K√łnsmodificerende kirurgi p√• bryst eller brystkasse‚Äú i Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ, hvor der bl.a. under f√łrste punkt st√•r:
At der er tale om k√łnsligt ubehag med √łnske om k√łnsmodificerende kirurgi p√• bryst eller brystkasse

Såfremt det er tilfældet, finder LGBT komiteen, at klinikken har misforstået teksten i afsnittet, idet det ved formuleringen af vejledningen var hensigten, at speciallægen i kirurgi, som skulle foretage operationen, inden operationen alene skulle sikre, at disse forhold var afklaret, og at det var lægefagligt forsvarligt at foretage operationen.
Afklaring vil jo v√¶re foretaget af Center for K√łnsidentitet forud for, at det multidiciplin√¶re team p√• en konference beslutter at tilbyde transmanden at f√• foretaget brystfjernelse (mastektomi).
Det har aldrig v√¶ret hensigten, at Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling skulle foretage en selvst√¶ndig vurdering i forhold til k√łnsubehag.

LGBT komiteen g√łr endvidere opm√¶rksom p√•, at brystfjernelse ikke er betegnet som h√łjt speciale, og at brystfjernelsen dermed ikke beh√łver at foreg√• p√• Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling, men p√• et af de adskillige sygehuse/klinikker, der tilbyder den form for behandling.

Da det drejer sig om overtr√¶delse af Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ og Sundhedsstyrelsens specialeplans ‚ÄĚSpecialevejledning for Plastikkirurgi‚ÄĚ m√• det v√¶re Sundhedsstyrelsen, der som tilsynsmyndighed, drager omsorg for, at der rettes op p√• disse overtr√¶delser.

LGBT komiteen henstiller derfor til Sundhedsstyrelsen at drage omsorg for,
  1. at Center for K√łnsidentitet √¶ndrer sin pjece, ‚ÄĚProcedure ved fjernelse af bryster (mastektomi) p√• transm√¶nd‚ÄĚ af februar 2019, s√• den bliver i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ,
  2. at det bliver pr√¶ciseret, at hverken Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling eller andre klinikker, der foretager mastektomi, skal foretaget sin egen vurdering af transmandens transk√łnnethed, men alene p√•se, at de formelle betingelser er opfyldt, og det er l√¶gefagligt forsvarligt at foretage operationen, og
  3. at Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling gennemf√łrer brystfjernelsen p√• de transm√¶nd, som efter indstilling fra det multidiciplin√¶re team √łnsker behandlingen foretaget p√• denne klinik, s√•fremt de formelle betingelser er opfyldt, og det er l√¶gefagligt forsvarligt at foretage operationen.

Som bilag medsendes:
  1. E-mail af 14. august 2019 fra Malene Hilden, Center for K√łnsidentitet indeholdende korrespondancen tilbage til den 16. juni 2019.
  2. LGBT komiteens skrivelse af 16. juni 2019 til Center for K√łnsidentitet, Rigshospitalet om fjernelse af bryster (mastektomi) p√• transm√¶nd.

Med venlig hilsen

Tina Thranesen S√łren Laursen

* * *
Omtale af skrivelsen til Sundhedsstyrelsen hos LGBT komiteen.
Skrivelsen til Sundhedsstyrelsen i pdf-format hos LGBT komiteen.