H√łringsskrivelse af 1. marts 2020 fra LGBT komiteen til udkast til forslag til √¶ndring af navneloven, lov om Familieretshuset m.fl.

Vist 86 gange.
LGBT komiteen afgav den 1. marts 2020 sin h√łringsskrivelse vedr√łrende Social- og Indenrigsministeriets udkast af 4. februar 2020 til lov om √¶ndring af for√¶ldreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love, der er et revideret udkast af udkastet af 9. oktober 2019, som LGBT komiteen den 7. november 2019 afgav h√łringsskrivelse til.

LGBT komiteens h√łringsskrivelse af 1. marts 2020 gengives herunder.

1. marts 2020

Social- og Indenrigsministeriet
Att.: Lars Th√łgersen
lth@sim.dk

Kopi til familieret@sim.dk

H√łring over udkast af 4. februar 2020 til forslag til lov om √¶ndring af for√¶ldreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love
(Afskaffelse af tvungen delt bop√¶l og refleksionsperioden samt opf√łlgning p√• etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

LGBT komiteen takker for tilsendelse af det reviderede udkast til lovforslaget. Som bekendt indsendte komiteen bem√¶rkninger til det f√łrste udkast. Her fremf√łrte vi tre forhold: Anerkendelse af familiepositioner i forbindelse med overf√łrsel af for√¶ldremyndighed, internationale regler ved b√łrnebortf√łrelser og √¶ndring af navneloven.

Overf√łrsel af for√¶ldremyndighed
LGBT komiteen √łnsker at fastholde sine forslag fremsat i h√łringssvaret til f√łrste udkast.

Vi er klar over, at vores forslag til √¶ndring af ¬ß 4, nr. 3 (¬ß 4, nr. 1 i f√łrste udkast) med tilf√łjelse af en passus om m√¶nd, der har givet tilsagn til medmoderskab jf. b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2, er en substantiel √¶ndring, der giver m√¶nd i denne position nye rettigheder. Det er dog rettigheder, som vi mener, er vigtige for for√¶ldre og b√łrn, hvorfor vi ogs√• finder det meningsfuldt at tage dem med, n√•r b√łrneloven alligevel foresl√•s revideret.

I mods√¶tning hertil finder vi ikke, at v√¶res √¶ndringsforslag til ¬ß 4, nr. 4 (¬ß 4, nr. 2 i f√łrste udkast) er substantielt, da det blot laver en pr√¶cisering i forhold til ordet ‚Äôandre‚Äô. Bestemmelsen siger grundl√¶ggende i sin nuv√¶rende form, at enhver kan ans√łge om for√¶ldremyndigheden, men en efterlevende for√¶lder fremh√¶ves. Dersom regeringen ikke √łnsker at tilf√łje det i b√łrneloven, b√łr det i det mindste anf√łres i bem√¶rkningerne, at en mand, der efter b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 har fraskrevet sig for√¶lderskabet, kan v√¶re omfattet af ordet ‚Äôandre‚Äô.

B√łrnebortf√łrelse
LGBT komiteen har forst√•else for, at Danmark har begr√¶nsede muligheder for at g√łre dansk rets anerkendelse af for√¶ldrepar af samme k√łn g√¶ldende overfor lande, der ikke anerkender s√•danne for√¶ldrepar. Men, da det er et problem, vi er st√łdt p√•, s√• finder vi det hensigtsm√¶ssigt at g√łre opm√¶rksom herp√• og foresl√• en hensigtsm√¶ssig lov√¶ndring, n√•r omr√•det diskuteres.

Navneloven
Det f√łrste udkast til lovforslaget indeholdt en rettelse til navneloven ‚Äď en sproglig korrigering af ordet ‚Äôtransseksuelle‚Äô til ‚Äôtransk√łnnede‚Äô i ¬ß 4, stk. 4.

LGBT komiteen fandt forslaget utilfredsstillende og foreslog i stedet at indf√łre regler i navneloven svarende til reglerne om juridisk k√łnsskifte som anf√łrt i ¬ß 3, stk. 6 i CPR-loven ‚Äď dog uden reflektionsperiode.

I dette udkast er forslaget taget ud. Departementet har overfor LGBT komiteen oplyst, at det skyldes, at de indså, at man ikke blot kunne foretage en isoleret sproglig ændring, men at der må andre og betydelige ændringer til. Da området allerede er genstand for en tværministeriel arbejdsgruppe, der ser på LGBTI-relaterede uligheder i lovgivningen, og da dette udkast har en række vigtige og færdigudredte områder, besluttedes det, at udelade punktet.

LGBT komiteen finder det udm√¶rket, at den i f√łrste udkast foresl√•ede l√łsningsmodel bortfalder, men forventer derfor ogs√•, at regeringen vil frems√¶tte forslag til √¶ndring af navneloven fx efter den model, vi har foresl√•et ‚Äď senest, n√•r den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe har f√¶rdiggjort sit arbejde.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen

Tina Thranesen S√łren Laursen

* * *
Omtale af h√łringsskrivelsen hos LGBT komiteen.
H√łringsskrivelsen i pdf-format hos LGBT komiteen.