LGBT komiteens læserbrev i Altinget den 29. april 2020 om Ungarns premierminister, Viktor Orbáns frontalangreb på transpersoner.

Vist 75 gange.
LGBT komiteen sendte den 23. april 2020 et l√¶serbrev til Altinget om, at Ungarns tidsubegr√¶nsede n√łdretstilstand er et frontalangreb p√• transpersoners menneskerettigheder.

Læserbrevet gengives herunder.

LGBT komiteen
LGBT komiteen

Onsdag den 23. april 2020.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán i lovmæssigt frontalangreb på transpersoner

Mens Europa-Kommissionen diskuterer en artikel 7 procedure og proportionaliteten i Ungarns tidsubegr√¶nsede n√łdretstilstand, er Ungarns premierminister, Viktor Orb√°n, i gang med et frontalangreb p√• transpersoner.

Ungarns premierminister, Viktor Orb√°n, er p√• kollisionskurs med de menneskeretslige v√¶rdier, som det har taget mange √•r at f√• indf√łrt i konventioner og traktater. Europa-Kommissionen har derfor i medf√łr af artikel 7 i Traktaten om Den Europ√¶iske Union [1] startet en unders√łgelse (en artikel 7 procedure), om Ungarn overtr√¶der v√¶rdierne om bl.a. respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilh√łrer mindretal.

I et svar [2] til medlem af Folketinget, Eva Kjer Hansen (V) om konsekvenserne af indf√łrelsen af en tidsubegr√¶nset n√łdretstilstand i Ungarn, svarer udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at det er et sp√łrgsm√•l, som EU-R√•det “b√łr dr√łfte indg√•ende, ikke mindst i lyset af de alvorlige bekymringer for situationen i Ungarn, som allerede er rejst som led i den igangv√¶rende artikel 7-procedure”.

Sp√łrgsm√•let om den tidsubegr√¶nsede n√łdretstilstand handler om proportionalitet: Om de forandringer n√łdretstilstanden giver mulighed for st√•r i et rimeligt forhold til de begr√¶nsninger i rettigheder og demokratiets virkemidler, som den medf√łrer. Men nu beh√łver vi ikke l√¶ngere diskutere proportionalitet, for netop nu behandler den ungarske regering et lovforslag, som decideret fratager en gruppe borgere deres menneskerettigheder.

Fjernelse af transrettigheder
Den 31. marts 2020 fremsatte den ungarske regering et lovforslag [3] om bl.a. at √¶ndre den ungarske folkeregistrering, s√• der i stedet for at registrere en persons “k√łn” skal registreres “det ved f√łdslen tildelte k√łn“. Det betyder, at en person aldrig kan f√• et juridisk k√łnsskifte, som jo netop handler om at skifte det registrerede k√łn i de offentlige dokumenter. Det er en total afvisning af transpersoners ret til anerkendelse.

Der er en klar linje i Menneskerettighedsdomstolens afg√łrelser [4], som viser staters pligt til at anerkende transpersoner og tillade juridisk k√łnsskifte. Der er stadig forskel p√• foruds√¶tningerne for juridisk k√łnsskifte rundt om i Europa, men alle lande tillader juridisk k√łnsskifte. Men det vil den ungarske regering med det fremsatte lovforslag ikke mere tillade.

Ungarn argumenterer med GDPR
Ungarns regering forhindrer med lovforslaget transpersoner i at f√• juridisk k√łnsskifte. Men i praksis har det allerede v√¶re umuligt siden 2018, og begrundelsen er en h√•n mod EU‘s beskyttelse af borgernes rettigheder. Ungarn argumenterer, at p√• grund af kravene i GDPR (persondataforordningen) [5], kan det ikke tillades at behandle ans√łgninger om juridisk k√łnsskifte modtaget efter 25. maj 2018, hvor forordningen tr√•dte i kraft.

LGBT-personer i √łst har ikke brug for sk√•ltaler
Det er tragikomisk, at den ungarske regering benytter en forordning, der er skabt for at beskytte borgernes privatliv, som undskyldning for at tilsides√¶tte transpersoners menneskerettigheder. Det er en konkret og vidtr√¶kkende indskr√¶nkning af en minoritetsgruppes menneskerettigheder, som vil f√łre til √łget mistrivsel og diskrimination. N√•r den slags sker midt i Europa, er det n√łdvendigt, at andre lande siger fra. Derfor er det afg√łrende vigtigt, at Danmark bruger sin stemme og de instrumenter, der findes i v√¶rkt√łjskassen, til af f√• Viktor Orb√°n til at opgive angrebene p√• transpersoners menneskerettigheder. Der er ikke brug for sk√•ltaler, men kraftig og resolut handling i EU. Nedbrydningen af de europ√¶iske liberale menneskerettigheder skal stoppes nu.

Noter
 1. [Retur] Traktaten om Den Europæiske Union:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
 2. [Retur] Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) svar den 15. april 2020 til medlem af Folketinget, Eva Kjer Hansen (V), Europaudvalget (EUU) Alm. del. Samling: 2019-20. Sp√łrgsm√•l 174:
  https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/euu/spm/174/index.htm
 3. [Retur] Den ungarske regerings lovforslag af 31. marts 2020 om ændring af bl.a. folkeregistrering (§ 33 i lovforslaget):
  https://www.parlament.hu/irom41/09934/09934.pdf (ungarsk tekst)
  om ændring af bl.a. folkeregistreringsloven:
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000001.tv (ungarsk tekst)
 4. [Retur] Praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstolen:
  https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_ENG.pdf
 5. [Retur] GDPR (persondataforordningen):
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
  https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/lovgivning [9. januar 2021. Ny url til siden. Tina Thranesen]

LGBT komiteen

S√łren Laursen Martin Christensen Tina Thranesen

* * *
Læserbrevet oprindeligt bragt i Altinget den 29. april 2020..
Omtale af læserbrevet hos LGBT komiteen.
Læserbrevet i pdf-format hos LGBT komiteen.

Se også: LGBT komiteen sendte den 6. april 2020 en skrivelse til Udenrigsministeriet, Udenrigsudvalget og de danske MEP’er om, at Ungarns regering med nyt lovforslag vil udradere grundlæggende rettigheder for transpersoner.