H√łringssvar fra LGBT komiteen den 12. november 2020.

Vist 92 gange.
LGBT komiteen sendte den 12. november 2020 sit h√łringssvar vedr√łrende “Udkast til forslag til lov om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love” til Milj√ł- og F√łdevareministeriet (Ligestillingsafdelingen).

H√łringssvaret gengives herunder.

* * *

LGBT komiteen
LGBT komiteen
12. november 2020

Emma Holm
emmhol@mfvm.dk

Neel Pryds Winkel
nepwi@mfvm.dk

Vedr.: “Udkast til forslag til lov om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love
Journalnummer 2020-5853.

LGBT komiteen finder det selvsagt tilfredsstillende, at regeringen nu frems√¶tter et omfattende lovforslag med henblik p√• at skabe eller udvide beskyttelsen mod diskrimination, forskelsbehandling og hadforbrydelser p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakterer.

N√•r det er sagt, havde vi dog foretrukket, at der i stedet var blevet gennemf√łrt en egentlig ligebehandlingsreform med indf√łrelsen af et generelt forbud mod diskrimination. Efter gennemf√łrelsen af dette lovudkast vil f.eks. beskyttelsesgrundene tro, religion og alder stadig kun v√¶re beskyttet, som seksuel orientering er beskyttet i dag.

Ordet “k√łnskarakterer” (trans-).
Under pkt. “1. Indledning” i bem√¶rkningerne anf√łres i slutningen af s√¶tningen “trans- og interk√łnnede“.
trans- og interk√łnnede” og “interk√łnnede” – er anf√łrt flere steder gennem bem√¶rkningerne.

LGBT komiteen g√łr opm√¶rksom p√•, at det er uheldigt at bruge ordet “transk√łnnet” og de deraf afledte b√łjningsformer i bem√¶rkningerne.

Ordet/begrebet “transk√łnnet” er uklart, da det anvendes i to forskellige betydninger.
Mange betragter ordet som en fællesbetegnelse for alle transpersoner, altså inkluderende både transvestitter og, hvad der traditionelt betegnes transseksuelle.
Ordet “transseksuel” anvendes imidlertid ikke ret meget mere, da det for nogle lyder som om, det har noget med
seksualitet at g√łre, hvilket dog ikke er tilf√¶ldet.
Derfor er der nogle, som bruger ordet” transk√łnnet” som erstatning for “transseksuel“. En s√•dan fortolkning vil imidlertid betyde, at den store gruppe af transvestitter ikke vil blive omfattet af den kommende lov. En s√•dan uklarhed m√• undg√•s.

LGBT komiteen anbefaler derfor, at ordet “transk√łnnet” og afledte b√łjningsformer ikke anvendes i bem√¶rkningerne til lovforslaget, n√•r det udf√¶rdiges, men at der i stedet anvendes ordet “transperson“.

* * *
LGBT komiteen bem√¶rker endvidere, at der efter “et legitimt m√•l” mangler et komma, s√• ¬ß 3 a, stk. 1 f√•r f√łlgende ordlyd:

¬ß 3 a. Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling, hvis levering af varer og tjenesteydelser til personer af det ene k√łn udelukkende eller f√łrst og fremmest er begrundet i et legitimt m√•l, og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

* * *
Udkastets pkt. 7.
LGBT komiteen anbefaler, at “7. Efter kapitel 2 inds√¶ttes:” √¶ndres til “7. Efter ¬ß 3 a inds√¶ttes:”

* * *
Udkastets pkt. 9.
9. § 3 b, stk. 2 affattes således:
Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

LGBT komiteen anbefaler, at § 3 b, stk. 2 i stedet for den foreslåede formulering affattes således:
“Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person behandles ringere p√• grund af eller antagelse om dennes seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, end andre personer bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.”

* * *
Bem√¶rkninger til udkastets “Bem√¶rkninger til lovforslaget. Almindelige bem√¶rkninger”.

1. Indledning

2. afsnit
LGBT komiteen henstiller, at der i forl√¶ngelse af 2. afsnit inds√¶ttes f√łlgende: “Europar√•dets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 indeholder anbefalinger til medlemsstaterne, som dette lovforslag opfylder.”

5. afsnit
Afsnittet indledes med:
“Forslaget indeb√¶rer, at der inds√¶ttes et forbud mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, og at forbuddet mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika g√łres eksplicit i [‚Ķ]”.

LTBT komiteen anbefaler, at der efter “seksuel orientering” inds√¶ttes “som ogs√• omfatter aseksuelle“, s√• det er helt klart, at beskyttelsen ogs√• omfatter aseksuelle.

7. afsnit
Institut for Menneskerettigheder får desuden et klart mandat til at rejse klagesager om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet samt lave analyser på området.

LGBT komiteen henstiller, at “samt lave analyser p√• omr√•det” slettes, og at der inds√¶ttes et afsnit med f√łlgende ordlyd:
Institut for Menneskerettigheder f√•r endvidere et klart mandat til at lave analyser vedr√łrende seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika“.

* * *
2. Lovforslagets baggrund
6. afsnit
F√¶lles for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede er, at de enten bryder med normen om heteroseksualitet, eller at det k√łnsm√¶ssige udtryk eller den fysiske fremtoning udfordrer den g√¶ngse opfattelse af k√łn i samfundet.

Beskrivelsen “udfordrer den g√¶ngse opfattelse af k√łn” er i sig selv
stigmatiserende, da den indikerer en aktiv provokation fra den omfattede persongruppe.

LGBT komiteen henstiller i stedet at skrive: “F√¶lles for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede er, at de bryder med normerne for seksualitet og/eller k√łn.

* * *
3.1.1.3. Forskelsbehandlingsloven
Næstsidste afsnit (om Aarhus-dommen)
“I en dom √Örhus Byret traf den 9. juni 2015, som der er redegjort for under afsnit 3.1.1.2. om ligebehandlingsloven, fandt retten frem til, at den p√•g√¶ldende var beskyttet b√•de af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven og dermed, at k√łnsidentitet og k√łnsudtryk de facto er beskyttet under dansk lovgivning.”

Retten fortolker s√•ledes i denne sag k√łnsidentitet og k√łnsudtryk ind i beskyttelsesgrunden seksuel orientering.

LGBT komiteen bem√¶rker, at retten ikke direkte n√¶vner “seksuel orientering“, men refererer til ligebehandlingsloven og ligebehandlingsloven.

LGBT komiteen henstiller derfor for fuldst√¶ndighedens skyld, at s√¶tningen “Retten fortolker s√•ledes i denne sag k√łnsidentitet og k√łnsudtryk ind i beskyttelsesgrunden seksuel orientering.” tilf√łjes “jf. forskelsbehandlingsloven og i beskyttelsesgrunden “k√łn” jf. ligebehandlingsloven.”

Endvidere bem√¶rkes, at “√Örhus” skal staves “Aarhus”.

Med venlig hilsen

LGBT komiteen

S√łren Laursen Tina Thranesen

* * *
H√łringssvaret af 12. november 2020 fra LGBT komiteen indg√•r i den samlede oversigt over h√łringssvar – bilag 1 – hos Folketinget.
Omtale af h√łringssvaret hos LGBT komiteen.
LGBT komiteens h√łringsskrivelse i pdf-format hos LGBT komiteen.