Polititjenestem√¶nd vil kunne beholde deres funktioner efter et eventuelt k√łnsskifte. 7. januar 2021.

Vist 84 gange.
LGBT komiteen skrev den 8. december 2020 til Rigspolitiet, om ansatte i politiet vil kunne beholde deres funktioner efter et eventuelt k√łnsskifte.
Rigspolitiet svarede den 7. januar 2021.

Indhold
LGBT komiteens skrivelse til Rigspolitiet
Rigspolitiets svar til LGBT komiteen

* * *
[Til indhold] LGBT komiteens skrivelse til Rigspolitiet

8. december 2020
Rigspolitiet
Polititorvet 14,
1780 K√łbenhavn V.
koncernhr@politi.dk

LGBT komiteen beder venligst Rigspolitiet oplyse, om polititjenestem√¶nd, jurister og √łvrige ansatte i politiet vil kunne beholde deres funktioner efter et eventuelt k√łnsskifte?

LGBT komiteen t√¶nker bl.a. p√• konsekvenser i forhold til retsplejelovens ¬ß 792 e, stk. 2 om, at legemsindgreb s√• vidt muligt kun foretages eller overv√¶res af personer af samme k√łn som den unders√łgte eller af sundhedspersonale.

LGBT komiteen beder endvidere oplyst, om der i politiet er udarbejdet en personalepolitik, og i fald der er det, om den indeholder noget om
LGBT-personer.
Hvis det er tilfældet anmoder vi om at få en kopi af personalepolitikken tilsendt.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen

S√łren Laursen Tina Thranesen

[Til indhold] Rigspolitiets svar til LGBT komiteen

Dato: 7. januar 2021
J.nr. 2021-05-8225
Sagsbehandler: Lulu Hidensborg

LGBT komiteen
tina@thranesen.dk
soren@laursen.com

Henvendelse vedr. arbejdsfunktioner i forbindelse med evt. k√łnsskifte

LGBT komiteen har ved brev af 8. december 2020 rettet henvendelse til Rigspolitiet med sp√łrgsm√•l om man som ansat i politiet vil kunne bibeholde sine arbejdsfunktioner efter et evt. k√łnsskifte. Der sp√łrges i den forbindelse ind til retsplejelovens ¬ß 792 e, stk. 2 omkring legemsindgreb.

Rigspolitiet kan til dette oplyse, at der i politiet ikke opereres med k√łnsspecifikke funktioner. Vi opfordrer netop alle uanset blandt andet k√łn om at s√łge vores stillinger. Hvis en medarbejder foretager et k√łnsskifte, vil det derfor som udgangspunkt ikke medf√łre en √¶ndring af den p√•g√¶ldendes arbejdsfunktioner.

I forhold til det konkrete sp√łrgsm√•l omkring legemsindgreb efter retsplejelovens ¬ß 792 e, stk. 2 skal det indledningsvis bem√¶rkes, at form√•let med bestemmelsen er at sikre, at den som unders√łges i forbindelse med en sigtelse, s√• vidt muligt kropsvisiteres af en person med samme k√łn.

Formålet med bestemmelsen er således et beskyttelseshensyn over for den sigtede og dennes blufærdighed.

Rigspolitiet er ikke bekendt med, at retsplejelovens bestemmelse har givet anledning til konkrete problemstillinger i forhold til det rejste sp√łrgsm√•l. Der vil s√•ledes v√¶re en forventning om, at politikredsene i de konkrete tilf√¶lde tager hensyn til den sigtede, s√•ledes at retsplejelovens ¬ß 792 e, stk. 2 overholdes men samtidig udviser et hensyn til den medarbejder, som gennemg√•r et k√łnsskifte.

Til sp√łrgsm√•let omkring hvorvidt der i politiet er udarbejdet en personalepolitik, og om denne siger noget omkring LGBT-personer, kan Rigspolitiet oplyse, at der er udarbejdet en overordnet personalepolitik for politiet. Personalepolitikken vedl√¶gges til orientering.

Rigspolitiet skal bem√¶rke, at det i politikken n√¶rmere er beskrevet, at politiet er en arbejdsplads, som i forhold til k√łn, alder, etnicitet og baggrund tilstr√¶ber at afspejle den danske befolkning og dermed skabe den mangfoldighed, der er brug for i en organisation i l√łbende udvikling. [1]

Med venlig hilsen

Dorthe Bech Hansen
sektionsleder

* * *
Omtale af henvendelsen til Rigspolitiet og svaret hos LGBT komiteen.
Henvendelsen i pdf-format hos LGBT komiteen.
Svaret i pdf-format hos LGBT komiteen.
Politiets personalepolitik, januar 2019 hos LGBT komiteen.

* * *
Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] Ved gennemsyn af “Politiets peronalepolitik” af januar 2019 er der ikke anf√łrt noget om LGBT-forhold.