B 80. Bilag 1. Spgsm. 1. LGBT komiteens skrev den 13. januar 2021 til Ligestillingsudvalget om beslutningsforslaget om ikke at indf√łre en ret til juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge. Svar 4. februar 2021.

Vist 94 gange.
LGBT komiteen skrev den 13. januar 2021 til Ligestillingsudvalget om beslutningsforslag B 80 vedh√¶ftet skrivelsen af samme dato til Det Etiske R√•d om juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r.

Ligestillingsudvalget stillede den 14. januar 2021 sp√łrgsm√•l 1 til beslutningsforslag – Samling: 2020-21 – om at kommentere henvendelsen, til social- og indenrigsminister Astrid Krag, der svarede den 4. februar 2021.

Indhold
LGBT komiteens skrivelse til Ligestillingsudvalget
Ligestillingsudvalget sp√łrgsm√•l til social- og indenrigsminister Astrid Krag
Svar fra ministeren

* * *
[Indhold] Skrivelsen til Ligestillingsudvalget

LGBT komiteen
LGBT komiteen

13. januar 2021

Folketingets Ligestillingsudvalg

Vedr. beslutningsforslag B 80 om, at regeringen p√•l√¶gges ikke at indf√łre en ret til juridisk k√łnsskifte for b√łrn

LGBT komiteen f√łlger Ligestillingsudvalgets arbejde med juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge. Udvalget har bedt Det Etiske R√•d om en udtalelse, og samtidig er der fremsat et beslutningsforslag, B 80.

Da Etisk R√•d besk√¶ftiger sig med sp√łrgsm√•l, der knytter sig til sundhedsv√¶senet, finder LGBT komiteen, at r√•det n√¶ppe har mandat til at udtale sig om juridisk k√łnsskifte som s√•dan. Derimod ved vi, at manglen p√• adgang til juridisk k√łnsskifte resulterer i en betydelig risiko for mistrivsel, s√• derfor kan der v√¶re afledte virkninger relateret til juridisk k√łnsskifte, som ligger indenfor r√•dets arbejdsomr√•de.

Derfor har vi ogs√• fundet det hensigtsm√¶ssigt overfor r√•det at pr√¶cisere, hvilke etiske problemer, en politisering af b√łrn og unges f√łlelsesliv skaber, og som de derfor b√łr forholde sig til.

Vi fremsender vedh√¶ftet vores brev til Etisk R√•d, idet betragtningerne heri ogs√• g√łr sig g√¶ldende i forhold til behandlingen af B 80.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen
S√łren Laursen   Tina Thranesen

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•let til social- og indenrigsminister Astrid Krag
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 13. januar 2021 fra LGBT komiteen, jf. B 80 – bilag 1.

[Indhold] Svar fra ministeren
LGBT Komiteen henviser i sin henvendelse af 13. januar 2021 til, at juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge er en administrativ foranstaltning, som best√•r i at √¶ndre barnets eller den unges personnummer, s√• det sidste ciffer i personnummeret, der er ulige for m√¶nd og lige for kvinder, afspejler den p√•g√¶ldendes oplevede k√łnsidentitet. Komiteen anf√łrer i den forbindelse, at der ikke er hormonbehandling eller kirurgiske indgreb forbundet med juridisk k√łnsskifte.

Jeg kan bekr√¶fte, at det er korrekt, at juridisk k√łnsskifte, som regeringen i sit udspil fra august 2020 “Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer” har foresl√•et indf√łrt for b√łrn og unge, alene er en administrativ foranstaltning i form af √¶ndring af personnummeret, s√• det stemmer overens med den p√•g√¶ldende persons oplevede k√łnsidentitet.

Komiteen henviser i henvendelsen ligeledes til, at ved at give adgang til juridisk k√łnsskifte kan transk√łnnede b√łrn og unge anerkendes i deres k√łn, hvorved de slipper for en meget betydelig stressbelastning. Komiteen henviser ogs√• til, at hvis barnet eller den unge sidenhen finder ud af, at det juridiske k√łnsskifte var en forkert beslutning, kan personnummeret blot √¶ndres tilbage.

Jeg kan bekr√¶fte, at det er form√•let med regeringens forslag om mulighed for juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge at afhj√¶lpe mistrivsel og angst hos transk√łnnede b√łrn og unge som f√łlge af, at de ikke anerkendes i det k√łn, som de oplever at tilh√łre.

Jeg kan ogs√• bekr√¶fte, at regeringens forslag indeb√¶rer, at s√•fremt et juridisk k√łnsskifte fortrydes, vil det tidligere tildelte personnummer hurtigt og enkelt kunne gentildeles.

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek

* * *
Den 21. januar 2021 skete der en mindre omlægning af nogle ministerier. Derunder blev Kaare Dybvad Bek indenrigs- og boligminister, hvorfor svaret kom fra ham og ikke fra Astrid Krag.

* * *
Omtale af skrivelsen til Ligestillingsudvalget hos LGBT komiteen.
Skrivelsen til Ligestillingsudvalget i pdf-format hos LGBT komiteen.
Skrivelsen til Det Etiske Råd hos LGBT komiteen.

Folketingets journal om skrivelsen til Ligestillingsudvalget.
Skrivelsen til Ligestillingsudvalget i pdf-format hos Folketinget.
Skrivelsen til Det Etiske Råd i pdf-format hos Folketinget.

Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret til social- og indenrigsminister Astrid Krag.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.
Ministerens svar i pdf-format hos Folketinget.