LGBT komiteens h√łringssvar af 13. juli 2021 til lovudkast vedr. registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner.

Vist 33 gange.

LGBT komiteen
LGBT komiteen
LGBT komiteen indgav den 13. juli 2021 sit h√łringssvar p√• 28 sider vedr√łrende “Udkast til forslag til Lov om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven, lov om Familieretshuset og retsplejeloven“.

Herunder gengives det direkte transrelaterede i h√łringssvaret.

LGBT komiteen
[…]
B√łrneloven
[…]
Sprogbrug: K√łnnede betegnelser
Lovudkastet indeholder et afsnit om fortolkningen af transpersoners for√¶ldreskab, et afsnit der handler om, at transpersoner, der bliver for√¶ldre, betegnes korrekt. Det er utilfredsstillende, at lovudkastet ikke alene videref√łrer den g√¶ldende lovs k√łnnede bestemmelser, men tilf√łjer yderligere k√łnnede bestemmelser som fx i ¬ß 1, nr. 8, med tilf√łjelse af “eller om hun er blevet insemineret”. Ikke nok med det, s√• indeholder lovforslaget 40 sider bem√¶rkninger til √¶ndringer i b√łrneloven, som helt ignorerer eksistensen af transpersoners for√¶lderskab. I dansk lovgivning er lovbem√¶rkninger som bekendt retsdokumenter, som anvendes af domstolene. Det er st√¶rkt utilfredsstillende, at domstolene skal fortolke disse omfattende bem√¶rkninger i forhold til transk√łnnede parter.

Transpersoners forældreskab
Efter lovudkastets ¬ß 1, nr. 22, inds√¶ttes i b√łrneloven:

¬ß 31 a. Bestemmelserne i kapitel 1-6 anvendes med de √¶ndringer, der f√łlger af stk. 2 og 3, p√• for√¶ldre og parter, der efter ¬ß 3, stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel.

LGBT komiteen tilslutter sig ikke denne del af lovudkastet. Men hvis det videref√łres, foresl√•r vi, at ordet “gennemf√łrt” i en s√•dan bestemmelse √¶ndres til “f√•et”. Ordet “gennemf√łrt” indikerer, at en person har udf√łrt en handling eller en proces, som fx gennemf√łrt og best√•et et studie eller har gennemf√łrt processen med behandling med k√łnshormoner og nedre kirurgi. Ordet “f√•et” passer sprogligt bedre til, at nyt personnummer jf. ¬ß 3 i CPR-loven “tildeles”. Noget, som tildeles, er samtidig noget, som modtageren “f√•r”. Tilsvarende sprogbrug b√łr anvendes i bem√¶rkningerne til lovforslaget.

Efter lovudkastets ¬ß 1, nr. 22, inds√¶ttes endvidere i b√łrneloven:

¬ß 31 b. En for√¶lder, der anses for barnets far eller medmor efter ¬ß 31 a, stk. 3, har de rettigheder og pligter i forhold til moderskab, faderskab og medmoderskab efter dansk ret, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte.

Par af modsat k√łn og par af samme k√łn har ikke samme muligheder. S√•ledes har et par af modsat k√łn ikke adgang til at indg√• en aftale med en person med s√¶dceller, om at f√• et barn sammen, hvor det er denne person, der skal v√¶re juridisk for√¶lder. Hvilken retstilstand vil g√¶lde, hvis den f√łdendes √¶gtef√¶lle har f√•et juridisk k√łnsskifte? Med andre ord: Falder familien under b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 1 eller ej? Hvis en transkvinde, der har f√•et juridisk k√łnsskifte, er gift med en kvinde, s√• er det tale om et par best√•ende af to kvinder. ¬ß 27 a, stk. 1 taler om ‘‚Ķ en kvinde, der er gift med en kvinde‚Ķ’, og de har adgang til bestemmelsens model for for√¶ldreskabsidentifikation. Men den foresl√•ede ¬ß 31 b siger, at transkvinden har rettigheder og pligter som en mand, og vil dermed ikke have adgang til bestemmelsen i ¬ß 27 a.

Lovforslagets forslag til regulering af transpersoners forældreskab er således så uklart og utilfredsstillende, at LGBT komiteen ikke kan tilslutte sig dette.
[…]

Navneloven
[…]
I efter√•ret 2019 sendte ministeriet et lovforslag i h√łring, hvor det som et element blev foresl√•et at revidere navneloven, s√• ordet transseksuel blev √¶ndret. LGBT komiteen bem√¶rkede, at forslaget var helt utilstr√¶kkeligt, og det blev ogs√• sidenhen trukket tilbage, og et nyt udkast til lovforslag uden dette element blev sendt i fornyet h√łring [4].

I nærværende lovudkast er de foreslåede ændringer tilfredsstillende hvad angår transpersoners adgang til navneskift, altså lovforslagets § 2.

LGBT komiteen tilslutter sig f√łlgelig ¬ß 2, nr. 1-5.

Til geng√¶ld mangler der i lovudkastet konsekvensrettelser i forhold til de foresl√•ede √¶ndringer til b√łrneloven. Navnelovens ¬ß 1, stk. 2 siger:

Sker navngivning ikke inden den i stk. 1 nævnte frist, får barnet moderens efternavn.

Efter lovudkastets ¬ß 1, nr. 22, inds√¶ttes en ¬ß 31 b i b√łrneloven, som giver transpersoner, der bliver for√¶ldre,

[‚Ķ] rettigheder og pligter i forhold til moderskab, faderskab og medmoderskab efter dansk ret, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte.

Bestemmelsen i navneloven kan vanskeligt fortolkes som for√¶ldrerens rettighed eller pligt, hvorfor den m√• tilrettes. Referencen til “moderen” kan uden videre √¶ndres til “den f√łdendes”. LGBT komiteen foresl√•r derfor:

I ¬ß 1, stk. 2 i navneloven √¶ndres “moderens” til “den f√łdendes”.

Dette svarer til den foreslåede ændring af retsplejeloven.

Anbefalinger

 1. Det skal v√¶re lettere at √¶ndre fornavn, s√• det stemmer overens med ens k√łnsidentitet.
 2. Transk√łnnede bliver for√¶ldre i overensstemmelse med deres juridiske k√łn.

[…]
I forhold til navneændring er udkastet udmærket, ligesom forslaget til ændringer i retsplejeloven er tilfredsstillende. Men lovudkastet fejler i forhold til transpersoners forældreskab og i særdeleshed med forslaget om at fjerne den balancerede model for anerkendelse af forældreskab til fordel for en generaliseret pater est-model. På den baggrund kan LGBT komiteen ikke tilslutte sig udkastet til lovforslag i sin helhed.

Da navnelovs√¶ndringen allerede har v√¶ret udsat en gang, anbefaler LGBT komiteen, at lovforslaget deles, s√• f√łlgende komponenter kan frems√¶ttes og behandles s√¶rskilt:

 • ¬ß 1, nr. 17
 • ¬ß 2, nr. 1-5
 • ¬ß 4, nr. 1-7

Det er LGBT komiteens opfattelse, at de √łvrige komponenter skal falde bort.

LGBT komiteen √łnsker selvsagt stadig, at der skabes en tilfredsstillende h√•ndtering af hjemmeinsemination og transpersoners for√¶ldreskab. Vi har da ogs√• i Kompendium i inkluderende familieret opstillet l√łsningsmodeller.

For at bidrage til den videre udvikling, indeholder n√¶rv√¶rende skrivelse bilag med to gennemskrivninger af b√łrneloven.

 • Bilag A
  Gennemskrivningen i bilag A implementerer alene de forhold, der s√łges opn√•et med udkastet til lovforslaget – alts√• h√•ndtering af hjemmeinsemination og transpersoners for√¶ldreskab.
  Gennemskrivningen f√łlger en lettere neddroslet version af principskitsen i kompendiets appendiks B.
 • Bilag B
  Gennemskrivningen i bilag B er en justering af gennemskrivningen i bilag A, så den ud over indholdet i bilag A inkluderer håndteringen af mere end to juridiske forældre. Forskellen på de to gennemskrivninger er ganske lille.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen

S√łren Laursen Tina Thranesen

[Bilag A og B gengives ikke.]

* * *
Note
[Retur] 4. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63302, se også https://komiteen.dk/?p=732

* * *
Det fulde h√łringssvar hos LGBT komiteen.
Omtale af h√łringssvaret hos LGBT komiteen.