B 62. Bilag 4. Spgsm. 3. LGBT komiteens skrev den 4. april 2023 til Sundhedsudvalget om at stemme nej til beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r. Svar 25. maj 2023.

Vist 93 gange.
LGBT komiteen sendte den 4. april 2023 en skrivelse til Sundhedsudvalget med en henstilling om, at Folketinget forkaster beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r.
Samtidig fremf√łrte LGBT komiteen, at bem√¶rkningerne til beslutningsforslaget er fejlbeh√¶ftede og misvisende, og at beslutningsforslaget kan ikke ses som andet end en skr√¶mmekampagne baseret p√• et fantomproblem. En kampagne med det form√•l at f√• den lovgivende forsamling til at s√¶tte sig over den sundhedsfaglige viden og udstede et vilk√•rligt forbud.

Den 4. maj 2023 stillede Kim Edberg Andersen (NB), Peter Seier Christensen (NB) og Pernille Vermund (NB) sp√łrgsm√•l 3 om at kommentere henvendelsen til indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V), der svarede den 25. maj 2023.

Indhold.
LGBT komiteens skrivelse.
Sp√łrgsm√•l.
Svar.

* * *
[Til indhold.]
LGBT komiteens skrivelse.

LGBT komiteen
LGBT komiteen

* * *
3. april 2023

Folketingets Sundhedsudvalg

Vedr.: B 62 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r

LGBT komiteen har med interesse l√¶st beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r.

LGBT komiteen g√łr indledningsvis g√łre opm√¶rksom p√•, at bem√¶rkningerne til beslutningsforslaget er fejlbeh√¶ftede og misvisende.

LGBT komiteen bemærker derefter, at præmissen for forslaget er forkert. I bemærkningerne til beslutningsforslaget står:
Dansk lov har i dag ingen nedre gr√¶nse for kirurgisk eller medicinsk k√łnsskiftebehandling af b√łrn under 18 √•r.

Adgang til sundhedsydelser er som regel ikke bestemt i lovgivning, men derimod i administrative bestemmelser i Sundhedsstyrelsens vejledninger. Det er ogs√• tilf√¶ldet for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold. Det p√•st√•s i bem√¶rkningerne til beslutningsforslaget, at der ikke er noget forbud, men det er ikke korrekt. Tv√¶rtimod er der netop et forbud mod k√łnskorrigerende kirurgisk behandling af unge under 18 √•r, idet der dog er en undtagelse for brystkirurgi. I vejledningen, der refereres i beslutningsforslaget, st√•r blandt andet:
I helt s√¶rlige tilf√¶lde, og efter dr√łftelse ved MDT-konference p√• baggrund af en aktuel vurdering, kan der tilbydes henvisning til brystkirurgi. √ėvrig k√łnsmodificerende kirurgi kan ikke tilbydes til unge under 18 √•r.[1]

Vejledningen har eksisteret i forskellige versioner siden 2014, og i hele den periode har undtagelsesbestemmelsen om adgang til brystkirurgi aldrig været anvendt.

Beslutningsforslaget henviser til den svenske udredning fra 2022[2] og dens anbefalinger. Anbefalingerne ligger t√¶t p√• den nuv√¶rende danske praksis og giver derfor ikke anledning til et lovindgreb. Som beskrevet i udredningen har Sverige for nylig, i december 2020, kategoriseret en r√¶kke behandlinger vedr√łrende k√łnsidentitetsforhold som h√łjt specialiserede. Det har v√¶ret tilf√¶ldet i Danmark siden 2012, men i Sverige er situationen lempeligere, idet fx brystoperationer ikke er omfattet.

Til udredningen er udkommet en deludredning[3] om hormonbehandling. Denne indeholder en detaljeret, videnskabeligt baseret, litteraturgennemgang. Fra et udgangspunkt på ca. 10.000 artikler er efter indgående analyse identificeret 24 studier, som er fundet relevante og troværdige. På nær et enkelt studie fra 1997 er alle disse fra 2014 og frem.

Beslutningsforslaget henviser til dokumentation p√• transgendertrend.com, en ressource fra antitransmilj√łet. Der henvises blandt andet til denne hjemmesides sammenstilling af 11 unders√łgelser ‚ÄĚfra 1968 og frem til nu‚ÄĚ. Sammenstillingen inkluderer en analyse af 10 studier, en ‚ÄĚanalyse‚ÄĚ, som dog blot er en liste af 10 referencer, hvoraf st√łrsteparten er fra 1970-erne og 1980-erne, mens den nyeste er fra 2013, Ud over denne sammenstilling henvises til et enkelt nyere studie fra 2021. Ingen af studierne er med blandt de relevante og trov√¶rdige studier i den svenske udrednings videnskabelige litteraturanalyse, idet forfatterne til 2021-studiet dog figurerer p√• den liste af studier, som den svenske analyse specifikt har udeladt p√• grund af bias.

Beslutningsforslaget kan ikke ses som andet end en skræmmekampagne baseret på et fantomproblem. En kampagne med det formål at få den lovgivende forsamling til at sætte sig over den sundhedsfaglige viden og udstede et vilkårligt forbud.

LGBT komiteen mener ikke, Folketinget skal gennemf√łre forbud mod sundhedsfaglige ydelser til s√¶rlige befolkningsgrupper. Adgang til sundhedsydelser b√łr som hidtil reguleres gennem Sundhedsstyrelsens vejledninger, som udarbejdes p√• en sundhedsfaglig basis ‚Äď ikke en politisk.

LGBT komiteen henstiller til Folketinget, at beslutningsforslag B 62 forkastes.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen
Tina Thranesen       S√łren Laursen
Noter
  1. [Retur] Sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold. VEJ nr. 9060 af 16. august 2018, Afsnit 9. Behandling hos personer under 18 √•r (Sidste afsnit)
  2. [Retur] Vård av barn och ungdomar med könsdysfori (2022), https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2022-12-8302.pdf
  3. [Retur] Hormonbehandling vid könsdysfori Рbarn och unga, rapport 342 (2022), https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/hormonbehandling-vid-konsdysfori/

* * *
[Til indhold.]
Sp√łrgsm√•l.
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 4/4-23 fra LGBT komiteen, jf. B 62 – bilag 4?

* * *
[Til indhold.]
Svar
Jeg kan ud fra LGBT komiteens henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg konstatere, at LGBT komiteen ikke st√łtter beslutningsforslag B 62.

LGBT komiteen g√łr blandt andet opm√¶rksom p√• fejlbeh√¶ftede og misvisende bem√¶rkninger til beslutningsforslaget og fremh√¶ver, at adgang til sundhedsydelser b√łr reguleres gennem Sundhedsstyrelsens vejledninger, som udarbejdes p√• et sundhedsfagligt grundlag.

Jeg kan konstatere, at der er mange forskellige synspunkter og holdninger til behandling af b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold, som kommer frem i denne og andre henvendelser i forbindelse med behandling af B 62. Jeg synes, at vi skal lade Sundhedsstyrelsen f√¶rdigg√łre revision af Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, s√• vi kan se, hvad eksperternes faglige anbefaling er p√• baggrund af den nyeste viden p√• omr√•det.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal med bilag 4, henvendelse fra LGBT komiteen.
Bilag 4. Henvendelsen fra LGBT komiteen i pdf-format hos Folketinget.
Skrivelsen i pdf-format hos LGBT komiteen.
Omtale af skrivelsen hos LGBT komiteen.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 3 og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.