B√łrn og unges ret til at skifte juridisk k√łn. Spgsm. derom den 27. oktober 2021 fra LGBT Komiteen og FSTB til indenrigsministeren. Svar 9. november 2021.

Vist 8 gange.
LGBT komiteen og FSTB‚Äď foreningen for st√łtte til transk√łnnede b√łrn skrev den 27. oktober 2021 til indenrigsminister, Kaare Dybvad Bek med fire konkrete sp√łrgsm√•l om, hvad der har f√•et regerigen til at t√łve med et lovforslag om b√łrn og unges adgang til juridisk k√łnsskifte.
Indenrigsminister, Kaare Dybvad Bek svarede den 9. november 2021 “uden at svare” p√• sp√łrgsm√•lene.

Ligestillingsudvalget har registreret skrivelsen som: Bilag 11. Alm. del. Samling 2021-22.
Indenrigs- og Boligudvalget fik den 2. november 2011 tilsendt kopi af skrivelsen, der blev registreret som: Bilag 22. Alm. del. Samling 2021-22.

* * *
Indhold
Skrivelsen til indenrigsministeren
Svar fra indenrigsministeren

* * *
[Indhold] Skrivelsen til indenrigsministeren

Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek
min@im.dk
Kopi til Ligestillingsudvalget

27. oktober 2021

Vedr.: B√łrn og unges ret til at skifte juridisk k√łn

Regeringens LGBTI udspil
I regeringens LGBTI udspil i august 2020[1] var punkt 8: Mulighed for √¶ndring af juridisk k√łn for b√łrn og unge under 18 √•r. Der skulle ikke v√¶re nogen aldersgr√¶nse. Udspillet var baseret p√• det grundige og √•relange udredningsarbejde i form af en lovgennemgang[2].

Konklusionerne heri underbygges af Institut for Menneskerettigheder, der ligeledes anbefaler en l√łsning uden alderskrav[3].

Det Etiske Råd
Loven om Det Etiske R√•d beskriver r√•dets opgaver s√•ledes: “R√•dets virksomhedsomr√•de er de etiske sp√łrgsm√•l, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der ber√łrer mennesker, natur, milj√ł og f√łdevarer. R√•dets virksomhedsomr√•de omfatter endvidere √łvrige etiske sp√łrgsm√•l, der knytter sig til sundhedsv√¶senet og den biologiskmedicinske forskning vedr√łrende mennesket.‚ÄĚ[4]

Folketinget bad ikke desto mindre R√•det forholde sig til juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r[5], som jo ikke falder ind under nogle af disse temaer, men alene er en administrativ procedure, som h√łrer under Indenrigsministeriet.

Et flertal i Det Etiske Råd anbefaler, at den eksisterende aldersgrænse sænkes, medens kun ét medlem anbefaler som i regeringens udspil, at der ikke skal være nogen aldersgrænse.

Ministerens svar
LGBT komiteen kritiserede Etisk Råds udtalelse, og ministeren skrev i et svar til Ligestillingsudvalget
herom[6],
[…]
Jeg kan bekr√¶fte, at det er korrekt, at juridisk k√łnsskifte, som regeringen i sit udspil fra august 2020 ‚ÄĚFrihed til forskellighed ‚Äď styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer‚ÄĚ har foresl√•et indf√łrt for b√łrn og unge, alene er en administrativ foranstaltning i form af √¶ndring af personnummeret, s√• det stemmer overens med den p√•g√¶ldende persons oplevede k√łnsidentitet.

[…]
Jeg kan bekr√¶fte, at det er form√•let med regeringens forslag om mulighed for juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge at afhj√¶lpe mistrivsel og angst hos transk√łnnede b√łrn og unge som f√łlge af, at de ikke anerkendes i det k√łn, som de oplever at tilh√łre.

Jeg kan ogs√• bekr√¶fte, at regeringens forslag indeb√¶rer, at s√•fremt et juridisk k√łnsskifte fortrydes, vil det tidligere tildelte personnummer hurtigt og enkelt kunne gentildeles.

Lovprogrammet 2021-22
I forbindelse med offentligg√łrelse af √•rets lovprogram er det kommet frem, at regeringen i forl√¶ngelse af udtalelsen fra Etisk R√•d overvejer alligevel at indf√łre en aldersgr√¶nse. Det er uforst√•eligt.

Etisk Råd kommer i deres 18-siders udtalelse ikke med viden, der ikke er bedre beskrevet i regeringens 141-siders lovgennemgang. Til gengæld fremkommer Rådet med nogle åbenlyst fejlagtige betragtninger.
Her t√¶nkes ikke mindst p√• bem√¶rkningen fra (alle) r√•dets medlemmer om, at en √¶ndring af juridisk k√łn udg√łr ‚ÄĚen mulighed for at afpr√łve og g√łre sig erfaringer med et socialt k√łnsskifte‚ÄĚ (side 5). Den erfaring har b√łrnene da allerede. Det beh√łver de ingen lovgivning til.

Erfaring med k√łnsskifte
At skifte k√łn socialt handler om hvordan man kl√¶der sig, om man bruger han eller hun om sig selv, og om man eventuelt tager et kaldenavn, der alt svarer til det k√łn, man oplever at v√¶re. For b√łrn er det en proces, der stort set altid bliver m√łdt af den n√¶rmeste familie med forf√¶rdelse og sorg.

Det kan tage lang tid for et barn at overbevise sine for√¶ldre om behovet for at blive set som det k√łn, barnet oplever at v√¶re. Hvis for√¶ldrene alligevel lader sig overbevise og v√¶lger at st√łtte barnet, er det fordi, de hurtigt kan se, at deres st√łtte betyder meget for deres barn, og at deres barns trivsel forbedres m√¶rkbart.

Nogle b√łrn og unge √łnsker p√• et tidspunkt at f√•et nyt CPR-nummer svarende til det k√łn, de identificerer sig som. Det sker gerne, fordi de har oplevet ubehageligheder p√• grund af misforholdet mellem deres ved f√łdslen tildelte CPR-nummer og deres k√łnsudtryk.

I andre tilf√¶lde er det for√¶ldrene, som gerne ser det muligt, at deres barn kan f√• et nyt personnummer, som svarer til barnets k√łnsidentitet og k√łnsudtryk. Det skyldes, at for√¶ldrene ‚Äď nogle gange sammen med barnet, andre gange alene ‚Äď har v√¶ret i situationer, hvor det var n√łdvendigt for dem at forklare misforholdet mellem k√łnsudtrykket og CPR-nummer, og som for√¶ldre √łnsker at sk√•ne barnet for s√•danne ubehageligheder.

B√łrnene og de unge ved derfor alt om, hvad det vil sige f√łrst at skulle overbevise sine for√¶ldre om, hvad de finder er deres rigtige k√łn, og derefter igen og igen at blive mistroet af sundhedsv√¶senet, institutioner og andre myndigheder, hvor de konfronteres med misforholdet mellem deres k√łnsudtryk og deres legitimation. Det er urimeligt at s√¶tte b√łrn og unge i situationer, hvor de er n√łdt til at skulle pr√łve at forsvare dette misforhold.

B√łrnene og de unge lever i dag i en evig frygt for at blive outet p√• grund af deres officielle k√łn, og en evig frygt for de uundg√•elige situationer, hvor voksne s√•vel som b√łrn stiller sp√łrgsm√•l til dem om deres k√łn.
Ingen b√łrn bryder sig om, at voksne stiller dem sp√łrgsm√•l om deres k√łnsorganer, eller giver deres mening til kende om, hvad der er rigtige og forkerte kroppe, hvad uoverensstemmelsen mellem barnets legitimation og k√łnsidentitet ofte giver anledning til.

Disse oplevelser og erfaringer med socialt k√łnsskifte resulterer i mistrivsel og ofte i skolev√¶gring.

P√• den baggrund √łnsker vi konkrete svar p√• f√łlgende sp√łrgsm√•l:
 1. Hvad er det i Det Etiske R√•ds udtalelse, der har f√łrt til overvejelser om √¶ndring af regeringens politik?
 2. Hvad er det for argumenter, der er s√• tungtvejende, at de kan forsvare den menneskelige lidelse, som transb√łrn og -unge uds√¶ttes for?
 3. Er der samfundshensyn, der tilsiger, at b√łrn og unge skal formenes adgang til at skifte juridisk k√łn, hvilket er en simpel administrativ procedure, og dermed fastholde dem i en situation, der er √łdel√¶ggende for deres personlige udvikling?
 4. Er der argumenter i regeringens lovudredning, som regeringen ikke l√¶ngere finder valide? ‚Äď Og i givet fald hvilke?
Med venlig hilsen
LGBT komiteen

Tina Thranesen
S√łren Laursen

  FSTB

Marie Elisabet Lind-Thomsen
Helge Sune Nymand

Noter
 1. [Retur] https://bm.dk/arbejdsomraader/ligestilling/lgbti/ti-initiativer-skal-sikre-plads-til-forskellighed/
 2. [Retur] https://bm.dk/media/15701/gennemgang_af_lovgivning_paa_lgbti-omraadet_august_2020.pdf
 3. [Retur] https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/liu/bilag/96/index.htm
  https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/LIU/bilag/96/2417668.pdf
 4. [Retur] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/440
 5. [Retur] https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/liu/bilag/21/index.htm
  https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/LIU/bilag/21/2285547.pdf
 6. [Retur] https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B80/spm/1/svar/1743409/2330376.pdf

[Indhold] Svaret fra Indenrigsministeren

Indenrigs og boligministeriet
09-11-2021

LGBT komiteen og FSTB‚Äď Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn
komiteen@komiteen.dk
fstb@fstb.dk

Tak for jeres henvendelse af 27. oktober 2021 vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge.

I jeres henvendelse anmoder I om konkrete svar p√• en r√¶kke sp√łrgsm√•l, der alle vedr√łrer baggrunden for, at regeringen har fundet det n√łdvendigt med yderligere overvejelser om juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge.

Lad mig indledningsvist sl√• fast, at regeringen √łnsker at gennemf√łre mulighed for juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge.

Som I ved, har regeringen i et politisk udspil fra august 2020 pr√¶senteret en model for juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge efter en erkl√¶ringsmodel uden en nedre aldersgr√¶nse.

Siden er der kommet andre synspunkter i debatten ‚Äď bl.a. har et flertal i Det Etiske R√•d anbefalet, at der fasts√¶ttes en nedre aldersgr√¶nse p√• 10-12 √•r. Flertallet peger her bl.a. p√•, at det m√• anses for tvivlsomt, om b√łrn f√łr puberteten kan overskue konsekvenserne af et juridisk k√łnsskifte. Flertallet h√¶fter sig ogs√• ved, at en aldersgr√¶nse p√• 10-12 √•r flugter med, at det er alderen, hvor behandling med stophormoner ofte vil kunne besluttes og iv√¶rks√¶ttes.

Navnlig i lyset af Det Etiske R√•ds udtalelse har regeringen fundet det n√łdvendigt med yderligere overvejelser om sp√łrgsm√•let. I det ligger en anerkendelse af, at det er et vanskeligt sp√łrgsm√•l. Det t√¶nker jeg ogs√• den debat, der allerede har v√¶ret om emnet, vidner om. Derfor skal vi – ogs√• i denne sag – t√¶nke os godt om og lytte til de input, der kommer fra anden side, inden vi implementerer en model.

Jeg kan derfor ikke sige s√• meget andet p√• nuv√¶rende tidspunkt, end at regeringen nu √łnsker at g√łre overvejelserne f√¶rdige. N√•r regeringen har afsluttet sine overvejelser, er det min forventning, at et lovforslag kan optages p√• lovprogrammet for 2022/23.

S√•vel LGBT Komiteen som FSTB vil naturligvis ‚Äď p√• linje med andre interessenter p√• omr√•det – blive inddraget i forbindelse med den eksterne h√łring over et lovforslag og her f√• lejlighed til komme med foreningernes synspunkter i sagen.

Det ser jeg frem til.

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek

* * *
LGBT komiteens omtale af skrivelsen til indenrigsministeren.
LGBT Komiteen og FSTB’s skrivelse til indenrigsministeren hos LGBT komiteen.

Folketingets journal vedr. henvendelsen hos Ligestillingsudvalget – Alm. del. Samling 2021-22. Bilag 11.
Henvendelsen hos Ligestillingsudvalget i pdf-format.
Omtale af svarskrivelsen fra indenrigsminister, Kaare Dybvad Bek hos LGBT komiteen.

Folketingets journal vedr. henvendelsen hos Indenrigs- og Boligudvalget – Alm. del. Samling 2021-22. Bilag 22.
Henvendelsen hos Indenrigs- og Boligudvalget i pdf-format.