B√łrn og unges ret til at skifte juridisk k√łn. Spgsm. derom den 27. oktober 2021 fra LGBT Komiteen og FSTB til indenrigsministeren. Svar 9. november 2021.

Vist 29 gange.
LGBT komiteen og FSTB‚Äď foreningen for st√łtte til transk√łnnede b√łrn skrev den 27. oktober 2021 til indenrigsminister, Kaare Dybvad Bek med fire konkrete sp√łrgsm√•l om, hvad der har f√•et regerigen til at t√łve med et lovforslag om b√łrn og unges adgang til juridisk k√łnsskifte.
Indenrigsminister, Kaare Dybvad Bek svarede den 9. november 2021 “uden at svare” p√• sp√łrgsm√•lene.

Ligestillingsudvalget har registreret skrivelsen som: Bilag 11. Alm. del. Samling 2021-22.
Indenrigs- og Boligudvalget fik den 2. november 2011 tilsendt kopi af skrivelsen, der blev registreret som: Bilag 22. Alm. del. Samling 2021-22.

* * *
Indhold
Skrivelsen til indenrigsministeren
Svar fra indenrigsministeren

* * *
[Indhold] Skrivelsen til indenrigsministeren

Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek
min@im.dk
Kopi til Ligestillingsudvalget

27. oktober 2021

Vedr.: B√łrn og unges ret til at skifte juridisk k√łn

Regeringens LGBTI udspil
I regeringens LGBTI udspil i august 2020[1] var punkt 8: Mulighed for √¶ndring af juridisk k√łn for b√łrn og unge under 18 √•r. Der skulle ikke v√¶re nogen aldersgr√¶nse. Udspillet var baseret p√• det grundige og √•relange udredningsarbejde i form af en lovgennemgang[2].

Konklusionerne heri underbygges af Institut for Menneskerettigheder, der ligeledes anbefaler en l√łsning uden alderskrav[3].

Det Etiske Råd
Loven om Det Etiske R√•d beskriver r√•dets opgaver s√•ledes: “R√•dets virksomhedsomr√•de er de etiske sp√łrgsm√•l, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der ber√łrer mennesker, natur, milj√ł og f√łdevarer. R√•dets virksomhedsomr√•de omfatter endvidere √łvrige etiske sp√łrgsm√•l, der knytter sig til sundhedsv√¶senet og den biologiskmedicinske forskning vedr√łrende mennesket.‚ÄĚ[4]

Folketinget bad ikke desto mindre R√•det forholde sig til juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r[5], som jo ikke falder ind under nogle af disse temaer, men alene er en administrativ procedure, som h√łrer under Indenrigsministeriet.

Et flertal i Det Etiske Råd anbefaler, at den eksisterende aldersgrænse sænkes, medens kun ét medlem anbefaler som i regeringens udspil, at der ikke skal være nogen aldersgrænse.

Ministerens svar
LGBT komiteen kritiserede Etisk Råds udtalelse, og ministeren skrev i et svar til Ligestillingsudvalget
herom[6],
[…]
Jeg kan bekr√¶fte, at det er korrekt, at juridisk k√łnsskifte, som regeringen i sit udspil fra august 2020 ‚ÄĚFrihed til forskellighed ‚Äď styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer‚ÄĚ har foresl√•et indf√łrt for b√łrn og unge, alene er en administrativ foranstaltning i form af √¶ndring af personnummeret, s√• det stemmer overens med den p√•g√¶ldende persons oplevede k√łnsidentitet.

[…]
Jeg kan bekr√¶fte, at det er form√•let med regeringens forslag om mulighed for juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge at afhj√¶lpe mistrivsel og angst hos transk√łnnede b√łrn og unge som f√łlge af, at de ikke anerkendes i det k√łn, som de oplever at tilh√łre.

Jeg kan ogs√• bekr√¶fte, at regeringens forslag indeb√¶rer, at s√•fremt et juridisk k√łnsskifte fortrydes, vil det tidligere tildelte personnummer hurtigt og enkelt kunne gentildeles.

Lovprogrammet 2021-22
I forbindelse med offentligg√łrelse af √•rets lovprogram er det kommet frem, at regeringen i forl√¶ngelse af udtalelsen fra Etisk R√•d overvejer alligevel at indf√łre en aldersgr√¶nse. Det er uforst√•eligt.

Etisk Råd kommer i deres 18-siders udtalelse ikke med viden, der ikke er bedre beskrevet i regeringens 141-siders lovgennemgang. Til gengæld fremkommer Rådet med nogle åbenlyst fejlagtige betragtninger.
Her t√¶nkes ikke mindst p√• bem√¶rkningen fra (alle) r√•dets medlemmer om, at en √¶ndring af juridisk k√łn udg√łr ‚ÄĚen mulighed for at afpr√łve og g√łre sig erfaringer med et socialt k√łnsskifte‚ÄĚ (side 5). Den erfaring har b√łrnene da allerede. Det beh√łver de ingen lovgivning til.

Erfaring med k√łnsskifte
At skifte k√łn socialt handler om hvordan man kl√¶der sig, om man bruger han eller hun om sig selv, og om man eventuelt tager et kaldenavn, der alt svarer til det k√łn, man oplever at v√¶re. For b√łrn er det en proces, der stort set altid bliver m√łdt af den n√¶rmeste familie med forf√¶rdelse og sorg.

Det kan tage lang tid for et barn at overbevise sine for√¶ldre om behovet for at blive set som det k√łn, barnet oplever at v√¶re. Hvis for√¶ldrene alligevel lader sig overbevise og v√¶lger at st√łtte barnet, er det fordi, de hurtigt kan se, at deres st√łtte betyder meget for deres barn, og at deres barns trivsel forbedres m√¶rkbart.

Nogle b√łrn og unge √łnsker p√• et tidspunkt at f√•et nyt CPR-nummer svarende til det k√łn, de identificerer sig som. Det sker gerne, fordi de har oplevet ubehageligheder p√• grund af misforholdet mellem deres ved f√łdslen tildelte CPR-nummer og deres k√łnsudtryk.

I andre tilf√¶lde er det for√¶ldrene, som gerne ser det muligt, at deres barn kan f√• et nyt personnummer, som svarer til barnets k√łnsidentitet og k√łnsudtryk. Det skyldes, at for√¶ldrene ‚Äď nogle gange sammen med barnet, andre gange alene ‚Äď har v√¶ret i situationer, hvor det var n√łdvendigt for dem at forklare misforholdet mellem k√łnsudtrykket og CPR-nummer, og som for√¶ldre √łnsker at sk√•ne barnet for s√•danne ubehageligheder.

B√łrnene og de unge ved derfor alt om, hvad det vil sige f√łrst at skulle overbevise sine for√¶ldre om, hvad de finder er deres rigtige k√łn, og derefter igen og igen at blive mistroet af sundhedsv√¶senet, institutioner og andre myndigheder, hvor de konfronteres med misforholdet mellem deres k√łnsudtryk og deres legitimation. Det er urimeligt at s√¶tte b√łrn og unge i situationer, hvor de er n√łdt til at skulle pr√łve at forsvare dette misforhold.

B√łrnene og de unge lever i dag i en evig frygt for at blive outet p√• grund af deres officielle k√łn, og en evig frygt for de uundg√•elige situationer, hvor voksne s√•vel som b√łrn stiller sp√łrgsm√•l til dem om deres k√łn.
Ingen b√łrn bryder sig om, at voksne stiller dem sp√łrgsm√•l om deres k√łnsorganer, eller giver deres mening til kende om, hvad der er rigtige og forkerte kroppe, hvad uoverensstemmelsen mellem barnets legitimation og k√łnsidentitet ofte giver anledning til.

Disse oplevelser og erfaringer med socialt k√łnsskifte resulterer i mistrivsel og ofte i skolev√¶gring.

P√• den baggrund √łnsker vi konkrete svar p√• f√łlgende sp√łrgsm√•l:
 1. Hvad er det i Det Etiske R√•ds udtalelse, der har f√łrt til overvejelser om √¶ndring af regeringens politik?
 2. Hvad er det for argumenter, der er s√• tungtvejende, at de kan forsvare den menneskelige lidelse, som transb√łrn og -unge uds√¶ttes for?
 3. Er der samfundshensyn, der tilsiger, at b√łrn og unge skal formenes adgang til at skifte juridisk k√łn, hvilket er en simpel administrativ procedure, og dermed fastholde dem i en situation, der er √łdel√¶ggende for deres personlige udvikling?
 4. Er der argumenter i regeringens lovudredning, som regeringen ikke l√¶ngere finder valide? ‚Äď Og i givet fald hvilke?
Med venlig hilsen
LGBT komiteen

Tina Thranesen
S√łren Laursen

  FSTB

Marie Elisabet Lind-Thomsen
Helge Sune Nymand

Noter
 1. [Retur] https ://bm .dk /arbejdsomraader/ligestilling/lgbti/ti-initiativer-skal-sikre-plads-til-forskellighed/
  [Siden findes ikke mere. I stede kan den ses i Vidensbanken. Tina Thranesen.]
 2. [Retur] https://bm.dk/media/15701/gennemgang_af_lovgivning_paa_lgbti-omraadet_august_2020.pdf
 3. [Retur] https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/liu/bilag/96/index.htm
  https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/LIU/bilag/96/2417668.pdf
 4. [Retur] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/440
 5. [Retur] https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/liu/bilag/21/index.htm
  https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/LIU/bilag/21/2285547.pdf
 6. [Retur] https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B80/spm/1/svar/1743409/2330376.pdf

[Indhold] Svaret fra Indenrigsministeren

Indenrigs og boligministeriet
09-11-2021

LGBT komiteen og FSTB‚Äď Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn
komiteen@komiteen.dk
fstb@fstb.dk

Tak for jeres henvendelse af 27. oktober 2021 vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge.

I jeres henvendelse anmoder I om konkrete svar p√• en r√¶kke sp√łrgsm√•l, der alle vedr√łrer baggrunden for, at regeringen har fundet det n√łdvendigt med yderligere overvejelser om juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge.

Lad mig indledningsvist sl√• fast, at regeringen √łnsker at gennemf√łre mulighed for juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge.

Som I ved, har regeringen i et politisk udspil fra august 2020 pr√¶senteret en model for juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge efter en erkl√¶ringsmodel uden en nedre aldersgr√¶nse.

Siden er der kommet andre synspunkter i debatten ‚Äď bl.a. har et flertal i Det Etiske R√•d anbefalet, at der fasts√¶ttes en nedre aldersgr√¶nse p√• 10-12 √•r. Flertallet peger her bl.a. p√•, at det m√• anses for tvivlsomt, om b√łrn f√łr puberteten kan overskue konsekvenserne af et juridisk k√łnsskifte. Flertallet h√¶fter sig ogs√• ved, at en aldersgr√¶nse p√• 10-12 √•r flugter med, at det er alderen, hvor behandling med stophormoner ofte vil kunne besluttes og iv√¶rks√¶ttes.

Navnlig i lyset af Det Etiske R√•ds udtalelse har regeringen fundet det n√łdvendigt med yderligere overvejelser om sp√łrgsm√•let. I det ligger en anerkendelse af, at det er et vanskeligt sp√łrgsm√•l. Det t√¶nker jeg ogs√• den debat, der allerede har v√¶ret om emnet, vidner om. Derfor skal vi – ogs√• i denne sag – t√¶nke os godt om og lytte til de input, der kommer fra anden side, inden vi implementerer en model.

Jeg kan derfor ikke sige s√• meget andet p√• nuv√¶rende tidspunkt, end at regeringen nu √łnsker at g√łre overvejelserne f√¶rdige. N√•r regeringen har afsluttet sine overvejelser, er det min forventning, at et lovforslag kan optages p√• lovprogrammet for 2022/23.

S√•vel LGBT Komiteen som FSTB vil naturligvis ‚Äď p√• linje med andre interessenter p√• omr√•det – blive inddraget i forbindelse med den eksterne h√łring over et lovforslag og her f√• lejlighed til komme med foreningernes synspunkter i sagen.

Det ser jeg frem til.

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek

* * *
LGBT komiteens omtale af skrivelsen til indenrigsministeren.
LGBT Komiteen og FSTB’s skrivelse til indenrigsministeren hos LGBT komiteen.

Omtale af svarskrivelsen fra indenrigsminister, Kaare Dybvad Bek hos LGBT komiteen.
Svarskrivelsen fra indenrigsminister, Kaare Dybvad Bek hos LGBT komiteen.

Folketingets journal vedr. henvendelsen hos Ligestillingsudvalget – Alm. del. Samling 2021-22. Bilag 11.
Henvendelsen hos Ligestillingsudvalget i pdf-format.

Folketingets journal vedr. henvendelsen hos Indenrigs- og Boligudvalget – Alm. del. Samling 2021-22. Bilag 22.
Henvendelsen hos Indenrigs- og Boligudvalget i pdf-format.