LGBTI-børn og unges trivsel i Norden skal styrkes, oplyste Miljø- og Fødevareministeriet den 12. maj 2020.

Vist 69 gange.

Miljø- og Fødevareministeriet, hvorunder Ligestillingsministeriet ogsü henhører har den 12. maj 2020 publiceret følgende:

Styrket fokus pü LGBTI-børn og unges trivsel i Norden

Nyt projekt skal finde de indsatser, der bedst hjÌlper unge, som udsÌttes for psykisk vold, eksklusion eller mobning i skolen pü grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Publiceret 12. maj 2020

Et nyt, unikt projekt skal samle og dele viden om, hvordan børn og unge i Norden bedst hjÌlpes, nür de har det svÌrt pga. deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

– Alt for mange børn og unge mistrives i skolen, bliver mobbet eller ekskluderes, fordi de har en anden seksuel orientering eller kønsidentitet. Og vi har set, at der i gruppen af LGBT-børn og -unge ses selvmordsforsøg helt ned under 12-ĂĽrs alderen. Det er slet ikke i orden, siger minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen.

De nordiske landes ligestillingsministre har pü et møde i dag besluttet at indsamle viden om de mest lovende indsatser mülrettet LGBTI-børn og unge. Indsatserne skal dernÌst deles pü tvÌrs af de nordiske lande til fagpersoner, myndigheder og civilsamfundsorganisationer, sü de kommer alle LGBTI-personer i Norden til gode.

– Deler vi vores viden, kan vi bedre udvikle indsatser, der virker. Alle uanset seksuel orientering eller kønsidentitet – og ikke mindst børn og unge – skal kunne vĂŚre trygge, ved at vĂŚre, som de er, siger Mogens Jensen.

Mange LGBTI-personer mistrives i skolen og har svÌrt ved at vÌre übne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Internationale undersøgelser viser, at mange har vÌret udsat for psykisk vold, eksklusion eller mobning i skolen.

En dansk undersøgelse viser, at der i gruppen af LGBT-personer ses selvmordsforsøg helt ned under 12-ürs alderen, mens der i den heteroseksuelle kontrolgruppe ikke er nogen, der har forsøgt selvmord i sü tidlig en alder. Derfor er der behov for at dele viden med de andre nordiske lande om indsatser, der tidligt sÌtter ind i forhold til at forbedre trivslen blandt LGBTI-børn og -unge.

Der afsĂŚttes 400.000 kroner til projektet.

Yderligere oplysninger:
PresserĂĽdgiver Morten Kaus
Miljø- og Fødevareministeriet
Tlf.: 21 26 29 37
E-mail: mkaus@mfvm.dk

* * *
“LGBTI-børn og unges trivsel i Norden skal styrkes” – hos Miljø- og Fødevareministeriet.