Forunders√łgelse fra 2018: Hvordan kan vi f√łlge LGBTI-elevernes trivsel i folkeskolen og p√• ungdomsuddannelserne?

Vist 109 gange.

Hvordan kan vi f√łlge LGBTI-elevernes trivsel i folkeskolen og p√• ungdomsuddannelserne?
Hvordan kan vi f√łlge LGBTI-elevernes trivsel i folkeskolen og p√• ungdomsuddannelserne?

Titel Hvordan kan vi f√łlge LGBTI-elevernes trivsel
i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne?
Forfatter Mikkel Windfeld Pedersen
Astrid Fyrstenborg Christensen
Randi Bruhn Mannion
Helene Borgholm
Sprog Dansk
Udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmilj√ł (DCUM)
for Undervisningsministeriet
Udgivet 2018
Antal sider 45

Rapporten er en forunders√łgelse af hvordan LGBTI-elevers trivsel kan monitoreres i folkeskolen og p√• ungdomsuddannelserne.

Forunders√łgelsens indhold.
Baggrund
Begrebsafklaring
Metoder i forunders√łgelsen
Resultater af desk reseach
Juridiske overvejelser
Etiske og særlige opmærksomhedspunkter
Sammenfatning og anbefalinger
Litteraturliste
Bilag ‚Äď Sp√łrgsm√•lseksempler

Uddrag af rapporten.

Resumé
Forunders√łgelsen konkluderer at kompleksiteten mellem etiske og juridiske forhold g√łr det sv√¶rt entydigt at pege p√• √©n model for den videre monitorering af LGBTI-elevers trivsel. Det er eksempelvis en konkret afvejning om netop denne gruppes trivsel kan knyttes til Den nationale trivselsm√•ling uden at der samtidig tages h√łjde for andre minoritetsgrupper ‚Äď og uden at m√•lgruppen vil opleve inddragelsen af LGBTI-sp√łrgsm√•l som stigmatiserende.

Ligeledes vil det fremg√• af forunders√łgelsen at flere juridiske forhold rent operationelt og ressourcem√¶ssigt vanskeligg√łr en m√•ling der knyttes op p√• Den nationale trivselsm√•ling. Ud fra en samlet afvejning anbefaler Dansk Center for Undervisningsmilj√ł (DCUM) derfor at en m√•ling af LGBTI-elevers trivsel foretages som en selvst√¶ndig unders√łgelse uafh√¶ngig af Den nationale trivselsm√•ling.

* * *
Interviews med LGBTI-elever
I forbindelse med forunders√łgelsen har vi desuden foretaget interviews med fem elever fra m√•lgruppen. Eleverne blev blandt andet spurgt om hvilke omr√•der de mente kunne v√¶re interessante at afd√¶kke i en trivselsm√•ling, deres holdning til bestemte sp√łrgsm√•lsformuleringer og teknikker samt eventuelle s√¶rlige hensyn i forbindelse med en m√•ling.

* * *
Hvad har man unders√łgt?
Generelt synes LGBTI-elevernes udsathed at v√¶re gennemg√•ende p√• en r√¶kke omr√•der. Dette g√¶lder b√•de i relation til mobning, diskrimination, relationer til kammerater og l√¶rere, selvmordstanker og depression. En eventuel monitorering kunne derfor med fordel adressere flere af disse tematikker med henblik p√• at h√łjne den samlede viden p√• omr√•det.

* * *
Sammenfatning af juridiske overvejelser
Dansk Center for Undervisningsmilj√ł (DCUM) anbefaler at:
 • unders√łgelsen gennemf√łres anonymt da dette vil ligge uden for forordningens
  anvendelsesområde. Opbevaring mv. vil derfor ikke give anledning
  til yderligere overvejelser

Hvis anonymisering ikke √łnskes, vil indsamlingen afh√¶nge af gyldigt samtykke.
Dette kræver at:
 • for√¶ldremyndighedsindehavere samtykker for elever under 15 √•r eller elever over 15 √•r uden den forn√łdne alder og modenhed jf. art. 9(2a).
 • elever over 15 √•r med den forn√łdne alder og modenhed samtykker selv
 • alle elevers for√¶ldremyndighedsindehavere informeres jf. for√¶ldreansvarsloven

Den videre behandling (registrering, opbevaring, sletning mv.) skal ske under iagttagelse af forordningens principper, herunder om og hvor l√¶nge det er n√łdvendigt at opbevare de p√•g√¶ldende data. Under alle omst√¶ndigheder skal forordningens art. 89 om tilstr√¶kkelige garantier overholdes.

LGBTI-unders√łgelsen kan ikke gennemf√łres som en del af Den nationale trivselsm√•ling. Hvis m√•lingen gennemf√łres i et lignende format i forbindelse med Den nationale trivselsm√•ling, skal det ske som et selvst√¶ndigt till√¶gsmodul, og det skal tydeligt fremg√• at m√•lingen er anonym. Ved samtykkebaseret unders√łgelse skal samtykkeforholdet v√¶re afklaret p√• forh√•nd s√• elever uden afgivet, gyldigt samtykke ikke kan svare.

Anbefalinger
P√• baggrund af forunders√łgelsens desk research, interviews med eksperter og unge fra m√•lgruppen og dialogm√łderne med udvalgte interessenter anbefaler Dansk Center for Undervisningsmilj√ł (DCUM) at:
 • deltagelse i m√•lingen er frivillig.
 • m√•lingen foretages anonymt med henblik p√• at mindske risikoen for ‚Äôfalske‚Äô besvarelser og outing af eleven.
 • det tydeligg√łres at m√•lingen er anonym, at ingen svar er rigtige eller forkerte, og at unders√łgelsens form√•l er at bidrage med viden til omr√•det.
 • sp√łrgsm√•lene udarbejdes i samspil med centrale interessenter for at undg√• uhensigtsm√¶ssige formuleringer.
 • sp√łrgerammen aldersdifferentieres s√• sp√łrgsm√•lene passer til elever i forskellige aldre.
 • sp√łrgsm√•l om s√¶rligt f√łlsomme emner, s√•som selvmordstanker og selvskade, pr√¶senteres sent I unders√łgelsen. Derved opn√•r respondenten st√łrre tryghed ved sp√łrgerammen inden de f√łlsomme sp√łrgsm√•l pr√¶senteres.
 • elever og l√¶rere placeres p√• en m√•de, at de ikke har mulighed for at se andres besvarelser.
 • m√•lingen tager afs√¶t i en nedre aldersgr√¶nse p√• 15 √•r.

P√• side 35 til 44 er der forslag til sp√łrgsm√•lseksempler.

* * *
Omtale af forunders√łgelsen hos EMU Danmarks l√¶ringsportal.
Forunders√łgelsen i pdf-format hos EMU Danmarks l√¶ringsportal.