LGBTI i Norden. 19. december 2019.

LGBTI i Norden. 19. december 2019.

Vist 75 gange.
Nordisk ministerråd har indledt et nyt formelt nordisk samarbejde om ligebehandling og lige rettigheder for LGBTI-personer.
Koordineringen er overgivet til NIKK РNordisk information för kunskab om kön.

P√• NIKK’s hjemmeside indledes omtalen af projektet s√•ledes:

År 2020 inleds ett nytt formellt nordiskt samarbete om lika behandling och rättigheter för LGBTI-personer. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt har NIKK fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området.

Omtalen findes ikke mere hos NIKK.

Derimod findes f√łlgende tekst af 4. november 2020 hos norden.org:

√Ör 2020 inleds ett nytt formellt nordiskt samarbete om lika behandling och r√§ttigheter f√∂r LGBTI-personer. F√∂r att samarbetet ska bli tr√§ffs√§kert, effektivt och l√•ngsiktigt har Nordisk information f√∂r kunskap om k√∂n, NIKK, f√•tt i uppdrag av Nordiska ministerr√•det att genomf√∂ra en kartl√§ggning och analys av LGBTI-omr√•det. Rapporten inneh√•ller:‚ÄĘ En kartl√§ggning som belyser nationella f√∂rh√•llanden, teman och insatsomr√•den som √§r i fokus p√• nationell niv√•,‚ÄĘ Resultatet av konsultationsprocess som inkluderat civilsamh√§llsorganisationer, myndigheter och andra akt√∂rer i Norden som arbetar f√∂r lika r√§ttigheter f√∂r LGBTI-personer‚ÄĘ En analys och rekommendationer baserade p√• kartl√§ggningen och konsultationen.Rapporten avser visa p√• vilka omr√•den och insatser som Nordiska ministerr√•dets verksamhet har m√∂jlighet att bidra till f√∂r att f√∂rverkliga den √∂vergripande m√•ls√§ttningen.

* * *
Ovennævnte tekst fra Nordisk Ministerråd.