Pjece om fjernelse af bryster p√• transm√¶nd b√łr √¶ndres, skrev LGBT komiteen til Rigshospitalet 16. juni 2019. Svar den 14. august 2019.

Pjece om fjernelse af bryster p√• transm√¶nd b√łr √¶ndres, skrev LGBT komiteen til Rigshospitalet 16. juni 2019. Svar den 14. august 2019.

Vist 338 gange.
LGBT komiteen skrev den 16. juni 2019 til Gyn√¶kologisk Klinik p√• Rigshospitalet, at f√łrste afsnit i pjecen af februar 2019 om fjernelse af bryster (mastektomi) p√• transm√¶nd b√łr √¶ndres, da afsnittet er i strid med Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Indhold
LGBT komiteens skrivelse til Center for K√łnsidentitet
Center for K√łnsidentitets svar til LGBT komiteen

* * *
[Til indhold] Skrivelsen til Center for K√łnsidentitet

LGBT komiteen
LGBT komiteen
16. juni 2019
Rigshospitalet
Center for K√łnsidentitet

Vedr. Rigshospitalets pjece af februar 2019 ‚ÄĚFjernelse af bryster (mastektomi) p√• transm√¶nd‚ÄĚ.

Pjecens f√łrste afsnit lyder:
F√łr du kan skrives op til operation mhp. fjernelse af bryster, skal du til samtale p√• Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling. Her vil l√¶gen skrive en journal og unders√łge dig og p√• baggrund af dette beslutte, om vi kan tilbyde dig en operation.
[Siden med pjecen findes ikke mere.]

Teksten er i strid med b√•de Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ og Sundhedsstyrelsens ‚ÄĚSpecialevejledning for Plastikkirurgi‚ÄĚ.

I Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ fremg√•r bl.a.:
3. Generelt
[…]
Personer, der s√łger sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, skal behandles p√• lige fod med andre. Det betyder let og lige adgang til sundhedsv√¶senet, behandling af h√łj kvalitet, sammenh√¶ng mellem ydelserne, valgfrihed, let adgang til information, et gennemsigtigt sundhedsv√¶sen og kort ventetid p√• behandling.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206531
4.1. Det multidisciplinære team (MDT):
6. afsnit:
Ved varetagelse af k√łnsmodificerende kirurgisk behandling hos voksne suppleres teamet med speciall√¶ger i plastikkirurgi med s√¶rlige kompetencer samt i gyn√¶kologi og obstetrik m.v.
8. K√łnsmodificerende kirurgi hos voksne:
3. afsnit:
Ved varetagelse af k√łnsmodificerende kirurgisk behandling af voksne skal teamet suppleres med mindst en speciall√¶ge i plastikkirurgi med s√¶rlig erfaring og kompetencer p√• omr√•det. [‚Ķ]
5. afsnit:
K√łnsmodificerende kirurgi, der gives som offentligt finansieret sygehusydelse, er omfattet af Sundhedsstyrelsens g√¶ldende specialeplan. [‚Ķ]

Anbefalinger til hovedfunktionsniveau
[…]
Hovedfunktioner i plastikkirurgi omfatter elektiv kirurgi inden for almen plastikkirurgi såsom brystrekonstruktioner med protese (implantat).
[…]
Krav til varetagelse af specialfunktioner
Regionsfunktioner
[…]
F√łlgende er regionsfunktioner:
Onkologisk plastikkirurgi
[…]
2. Onkologisk brystkirurgi med behov for prim√¶r rekonstruktion samt ved behov for st√łrre onkoplastik (se DBCGs kliniske retningslinjer), herunder replacement teknikker med lapper hentet uden for brystet, samt st√łrre displacement eller volumenreduktions teknikker; sidstn√¶vnte teknikker afh√¶ngig af ekspertisen p√• den brystkirurgiske afdeling og efter lokal aftale (500 pt./√•r). Funktionen varetages i t√¶t samarbejde med kirurgi.
Varetages i et multidisciplin√¶rt team med f√¶lles retningslinjer og f√¶lles konferencer, jf. pakkeforl√łb (monitoreres)
Rigshospitalet, Blegdamsvej
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev
Aarhus Universitetshospital, NBG
Aalborg UH Syd (i formaliseret samarbejde)
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
OUH Odense Universitetshospital
[…]
https://www.sst.dk/da/Viden/Specialeplanlaegning/Gaeldende-specialeplan/Specialeplan-for-gynaekologi-og-obstetrik

I Sundhedsstyrelsens ‚ÄĚSpecialevejledning for Plastikkirurgi‚ÄĚ er det kun k√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer, som betegnes som en h√łjt specialiseret funktion, som kun kan foreg√• p√• Rigshospitalet:
H√łjt specialiserede funktioner
23. K√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer. Varetages i t√¶t samarbejde med psykiatri og gyn√¶kologi og obstetrik.
Rigshospitalet, Blegdamsvej

Fjernelse af en transmands bryster svarer til fjernelse/reduktion af en kvindes meget store bryster, som er betegnet som ‚ÄĚhovedfunktion‚ÄĚ.
Fjernelse af en kvindes bryster p√• grund af brystkr√¶ft med samtidig eller efterf√łlgende rekonstruktion af brysterne er betegnet som ‚ÄĚregionsfunktion‚ÄĚ.

Da transm√¶nd jo √łnsker deres bryster fjernet og ikke en samtidig eller efterf√łlgende rekonstruktion af brysterne, er det entydigt, at fjernelse af en transmands bryster er at betegne som ‚ÄĚhovedfunktion‚ÄĚ, som foretages p√• de fleste offentlige hospitaler og p√• private hospitaler og klinikker.

Yderlig skal bem√¶rkes, at det if√łlge Sundhedsstyrelsens ‚ÄĚSpecialevejledning for Plastikkirurgi‚ÄĚ kun er k√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganerne, som er betegnet som ‚ÄĚh√łjt speciale‚ÄĚ.

Det må dermed konstateres, at pjecens indledning er forkert.

LGBT komiteen henstiller derfor, at pjecens indledning √¶ndres og foresl√•r f√łlgende formulering:
N√•r du √łnsker dine bryster fjernet, s√• skal du til en samtale med en speciall√¶ge i plastikkirurgi. L√¶gen unders√łger dig og skriver en journal. P√• den baggrund besluttes det, om du kan tilbydes en operation.

Med venlig hilsen

Tina Thranesen S√łren Laursen

[Til indhold] Svar den 14. august 2019 fra overl√¶ge Malene Hilden, Center for K√łnsidentitet

K√¶re S√łren Laursen

Tak for jeres mail.

Beslutningen om mastektomi kan tilbydes til en patient set på CKI RH tages af det multidiciplinære team på konference. Forudsætningen for at den endelige beslutning kan tages er at patienten er vurderet ved Plastikkirurgisk Kinik RH.
Selve operationen kan foreg√• p√• lokal plastikkirurgisk afdeling hvis dette √łnskes.

Fremtidig korrespondance bedes sendt til CKIs mail: cki.rigshospitalet@regionh.dk

Mvh

Malene Hilden
Overlæge, phd
Gyn Klinik / Center for Seksuelle Overgreb/
Center for K√łnsidentitet K√łbenhavn
Rigshospitalet.

* * *
Skrivelsen i pdf-format.
Omtale af skrivelsen hos LGBT komiteen.
Skrivelsen i pdf-format hos LGBT komiteen.