Danmark g√łr det rigtige, men skriver forkert. Skrivelse fra LGBT komiteen til Udenrigsministeriet.

Vist 35 gange.

LGBT komiteen
LGBT komiteen

Udenrigsministeriet
Enhed: JTEU
um@um.dk

Kopi: Folketingets Europaudvalg, Folketingets Ligestillingsudvalg

26. marts 2023

Fejloversættelse i: Notat til Folketingets Europaudvalg om intervention i sag C-769/22, Kommissionen mod Ungarn

LGBT komiteen skal indledningsvis takke for, at Danmark g√•r aktivt ind i arbejdet med at sikre retsstatsprincipper som grundlag for beskyttelsen af de v√¶rdier, EU bygger p√•, herunder beskyttelse mod diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet.

LGBT komiteen st√łtter derfor ogs√• til fulde, at et dansk interventionsindl√¶g i sag C-769/22 argumenterer for, at Ungarn har tilsidesat visse af sine EU-retlige forpligtelser.

Når vi skriver, skyldes det, at oversættelsen af sagen til dansk rummer en væsentlig fejloversættelse, som er videreformidlet i Udenrigsministeriets notat om intervention i sagen.

I sagens oprindelige engelske tekst st√•r korrekt: ‚ÄĚgender identities that do not correspond to the sex assigned at birth‚ÄĚ. Dette er i den danske overs√¶ttelse af sagen1 blevet til ‚ÄĚafvigelse fra den egentlige identitet, der svarer til k√łnnet ved f√łdslen‚ÄĚ. Dette er en helt uacceptabel overs√¶ttelse, der antyder, at der findes en ‚ÄĚrigtig‚ÄĚ k√łnsidentitet og et ‚ÄĚrigtigt‚ÄĚ k√łn ved f√łdslen ‚Äď som n√¶rmest er det, Ungarn h√¶vder.

I udenrigsministeriets notat bliver dette yderligere forvansket til formuleringen ‚ÄĚafvigelser fra selvidentitet svarende til k√łn ved f√łdslen‚ÄĚ, hvilket kun vanskeligt giver mening:

Kommissionen g√łr g√¶ldende, at Ungarn har tilsidesat ovenn√¶vnte forpligtelser ved at:
  • Indf√łre et forbud mod at give mindre√•rige adgang til indhold og reklamer, der promoverer og portr√¶tterer afvigelser fra selvidentitet svarende til k√łn ved f√łdslen, k√łnsskifte eller homoseksualitet.

Den korrekte oversættelse af den engelske tekst er:

Kommissionen g√łr g√¶ldende, at Ungarn har tilsidesat ovenn√¶vnte forpligtelser ved at:

LGBT komiteen henstiller, at Udenrigsministeriet overalt i ‚ÄĚNotat til Folketingets Europaudvalg om intervention i sag C-769/22, Kommissionen mod Ungarn‚ÄĚ √¶ndrer ‚ÄĚafvigelser fra selvidentitet svarende til k√łn ved f√łdslen‚ÄĚ til ‚ÄĚk√łnsidentitet, som ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn‚ÄĚ.

Endvidere beder vi Udenrigsministeriet om at foranledige, at der i EU-overs√¶ttelsen sker √¶ndring af ‚ÄĚfra den egentlige identitet, der svarer til k√łnnet ved f√łdslen‚ÄĚ til ‚ÄĚaf k√łnsidentitet, som ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn‚ÄĚ.

De nævnte dokumenter er retsakter i en særdeles vigtig sag for EU og for LGBT borgeres tilværelse i unionen. Derfor er det væsentligt, at sprogbrugen er korrekt og præcis.

[Retur] 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A62022CN0769&lang1=DA

Med venlig hilsen
LGBT komiteen
Martin Christensen Tina Thranesen S√łren Laursen

* * *
Omtale af henvendelsen til Udenrigsministeriet hos LGBT komiteen: "Danmark gør det rigtige men skriver forkert".
Henvendelsen til Udenrigsministeriet i pdf-format hos LGBT komiteen.
Henvendelsen hos Ligestillingsudvalget.
Henvendelsen hos Europaudvalget.