Lige adgang: Juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser

Vist 55 gange.

Lige adgang
Lige adgang

Titel Lige adgang
Juridisk analyse af kvinders og mænds
adgang til varer og tjenesteydelser
Forfatter Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS
(Copenhagen Business School)
Udgivet af Institut for Menneskerettigheder
Udgivet 1. januar 2013
Antal sider 178
ISBN-13 978-87-91836-66-4

Form√•let med rapporten er at pr√¶cisere omfanget og r√¶kkevidden af forbuddet mod k√łnsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser, der siden vedtagelsen af ligestillingsloven i 2000 har v√¶ret g√¶ldende b√•de i den private og offentlige sektor.
Rapporten medtager også forhold i relation til transpersoner, der beskrives som falde mellem forskellige love.

Is√¶r henvises til rapportens afsnit 6.3, der beskriver forhold for bl.a. transpersoner, og afsnit p√• side 30 og 149, der bl.a. anbefaler, at der indf√łres √©n samlet diskriminations- eller ligestillingslov.

Side 110 – 115, afsnit 6.3
K√łnsdiskrimination, k√łnsskifte og diskrimination pga. seksuel orientering: lesbiske, homoseksuelle m√¶nd, biseksuelle og transk√łnnede, der ikke har gennemg√•et eller er ved at gennemg√• et juridisk k√łnsskifte.

Side 30, andet afsnit
Den spredte danske regulering af diskrimination og ligestilling vanskeligg√łr hensyntagen til intersektionaliteten mellem forskellige diskriminationsgrunde og medf√łrer risiko for, at nogle personer/grupper, fx transpersoner, falder mellem forskellige love. Der kan derfor v√¶re grund til at overveje, om Danmark skal g√łre som nabolandene (Tyskland og Sverige) og udarbejde en samlet diskriminerings- eller ligestillingslov for alle diskriminationsgrunde og alle (eller de fleste) aspekter af problemerne.

Side 149, sidste afsnit
Flere EU-lande, bl.a. Tyskland og Sverige, har i de senere √•r samlet deres ligestillingslovgivning i √©n samlet, generel lov, der g√¶lder for alle diskriminationsgrunde og p√• alle samfundsomr√•der. P√• lang sigt vil det formentlig v√¶re en fordel, hvis dansk ret g√•r i denne retning. Det vil g√łre det lettere at tage hensyn til intersektionaliteten mellem forskellige diskriminationsgrunde og g√łre problemerne med at afgr√¶nse forskellige diskriminationsgrunde indbyrdes mindre. I dansk ret falder transpersoner i dag mellem forskellige love. Den uklarhed i retsstillingen, det kan give anledning til, ville formentlig v√¶re mindre, hvis alle var omfattet af samme lov.

* * *
Omtale af rapporten hos Institut for Menneskerettigheder.
Rapporten i pdf-format hos Institut for Menneskerettigheder.