Transk√łnnet som f√¶llesbetegnelse var ikke i strid med ligestillingsloven fastslog Ligebehandlingsn√¶vnet i afg√łrelse nr. 106/2014 den 14. maj 2014. KEN nr. 9447.

Vist 188 gange.

Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet
Den 14. maj 2014 traf Ligebehandlingsn√¶vnet afg√łrelse i en sag, Institut for Menneskerettigheder (IMR) gav p√• deres sigfranu.dk-hjemmeside ikke brugeren mulighed for at angive sig selv som transseksuel. P√• hjemmesiden var det muligt at registrere sig som mand, kvinde eller transk√łnnet. Man kunne ogs√• v√¶lge ikke at registrere sit k√łn. Det faktum, at indklagede valgte “transk√łnnet” som f√¶llesbetegnelse, for personer, der ikke ans√• sig selv som mand eller kvinde, var ikke i strid med ligestillingsloven.
Klager fik derfor ikke medhold.

J.nr. 2014-6811-00183

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse

Indklagede har ikke handlet i strid med ligestillingsloven.

Sagsfremstilling
Der er klaget over hjemmesiden “sigfranu.dk“, som Institut for Menneskerettigheder (IMR) har oprettet med henblik p√• anonym registrering af diskrimination og hadforbrydelser.

Det anonyme sp√łrgeskema til registrering af administration indeholder f√łlgende afkrydsningsmuligheder under overskriften “K√łn“:
Under overskriften “P√• hvilket grundlag er du blevet udsat for en hadforbrydelse” er der en r√¶kke afkrydsningsmuligheder om “P√• grund af antagelse eller viden om mit”, herunder:

Parternes bemærkninger
Klager mener, at indklagede i forbindelse med “stemplet“-kampagnen og “sigfranu.dk” ikke tilgodeser de transseksuelles status som et tredjek√łn, der kan identificeres p√• lige fod med de to bin√¶re k√łn. De transseksuelle bliver i stedet placeret under en LGBT paraplybetegnelse som en homoseksuel variation.

P√• grund af indklagedes diskrimination af transseksuelle kan den gruppe af personer, der er mest udsat for diskrimination, ikke indrapportere vold, hatecrime, chikane og diskrimination, uden at de skal logge sig ind under et andet k√łn eller en seksualitetsbetegnelse, som intet har at g√łre med deres transseksuelle k√łn.

Klager √łnsker, at transseksuelle kan bevare deres status som et k√łnsligt f√¶nomen, der ikke blandes sammen med seksuelle varianter af homoseksualitet. Hvis ikke indklagede i forbindelse med kampagnen oph√łrer med at diskriminere transseksuelle, s√•ledes at de p√• lige fod med m√¶nd og kvinder kan logge p√• som transseksuelle, m√• der stilles faciliteter og driftsmidler til r√•dighed for denne gruppe, s√• de kan k√łre deres egen statistikfunktion.

Klager henviser til, at man ved rapportering af hatecrime og diskrimination p√• “sigfranu.dk” enten kan angive sig som et af de to bin√¶re k√łn mand/kvinde eller som et udvalg af LGBT seksualiteter, under paraplybetegnelser som transk√łnnet eller transperson. Transseksuelle er hverken kvinder eller m√¶nd og tilh√łrer ikke nogen LGBT seksualitet, og de har faktisk ingen seksualitet, fordi de bliver fyldt med hormoner.

Klagers medf√łdte transseksualitet handler ikke om seksualitet, men om k√łn. Herudover har klager af l√¶gerne f√•et et antihydrogen, som slog den mandighed, klager havde, ihjel. Klager er derfor ikke en mand og kan aldrig blive mand igen. Sundhedsstyrelsen efterlader borgere som klager som k√łnshybrider og n√¶gter at g√łre dem f√¶rdige. Klager er heller ikke kvinde, fordi sundhedsmyndighederne n√¶gter at g√łre k√łnsskiftet f√¶rdigt. Klager bliver
derfor aldrig til kvinde, og klager får heller aldrig en seksualitet igen.

Transseksuelle kan hverken betegnes med M eller F i passet, men betegnes med X, som angiver deres tredjek√łn. For at klager i 2012 kunne antage sit kvindenavn, skulle klager have sit k√łn bed√łmt p√• Sexologisk Klinik, der skulle angive k√łnnet som transseksuel. K√łnshybriders navn er alts√• fra statens side angivet som transseksuel.

Paraplybetegnelserne transk√łn og transperson blander k√łn og seksualitet sammen. Ved at p√•tvinge transseksuelle en LGBT betegnelse p√•tvinges de diskriminerende at blive klassificeret med en homoseksualitet,
som de ikke har.

Klager har vedlagt en underskriftindsamling mod diskrimineringen af transseksuelle.

Indklagede oplyser, at der i forhold til de relevante danske regler ikke er legale definitioner, som tager stilling til afgr√¶nsning af gruppen af transseksuelle eller i √łvrigt gruppen af transpersoner.

Indklagede har i forbindelse med “sigfranu.dk“-kampagnen anvendt betegnelsen transk√łnnede og henviser herved overordnet til personens k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk. Denne betegnelse henviser ikke til personens seksuelle orientering, s√•ledes som klager giver udtryk for.

Indklagede har flere gange over for klager redegjort for begrundelsen for valget af begrebet “transk√łnnet“.

Hjemmesiden “sigfranu.dk” er oprettet for at g√łre det muligt at foretage anonyme registreringer af oplevet diskrimination eller hadforbrydelser.

Der er mulighed for at angive personlige oplysninger herunder k√łn. I anerkendelse af, at ikke alle falder inden for det bin√¶re k√łnssystem – kvinde eller mand – kan en registrant v√¶lge mellem, “kvinde”, “mand” “transk√łnnet” eller “√łnsker ikke at oplyse”. Der er mulighed for at oplyse, p√• hvilket grundlag man er blevet diskrimineret, ved at v√¶lge mellem blandt andet “k√łn“, “seksuel orientering“, “k√łnsidentitet” eller “andet”.

Den almene forst√•else af k√łn er, at man enten er mand eller kvinde, at man er det k√łn, man er blevet tildelt ved f√łdslen, samt at man vedbliver at v√¶re det samme k√łn livet igennem. Personer, der falder inden for denne norm, kaldes cisk√łnnede. Det er ikke alle, der falder inden for eller efterlever den norm. Disse personer kaldes oftest transpersoner.

Begrebet transpersoner eller transk√łnnede er et paraplybegreb, der anvendes om personer, hvis opfattelse af egen k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk i st√łrre eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det k√łn, de er blevet tildelt ved f√łdslen. I visse tilf√¶lde kommer dette til udtryk igennem valg af p√•kl√¶dning, adf√¶rd eller fysisk √¶ndring af kroppen, herunder k√łnskorrigerende behandlinger. Begrebet transpersoner omfatter blandt andet personer, der identificerer sig som transseksuelle, transvestitter, k√łnsqueers, androgyne eller ak√łnnede.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligestillingsloven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for myndigheder og organisationer inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed.

Indklagede er en uafh√¶ngig selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Indklagede er derfor omfattet af ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

N√¶vnet vurderer, at der ikke er p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der giver anledning til at formode, at indklagede i forbindelse med “sigfranu.dk” har udsat klager for forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet og dermed k√łn.

N√¶vnet har ved denne vurdering lagt v√¶gt p√•, at man ved registrering af diskrimination og hadforbrydelser kan v√¶lge mellem at registrere sig som “mand”, “kvinde” eller “transk√łnnet“. Man kan ogs√• v√¶lge ikke at registrere sit k√łn.

Det forhold, at indklagede udover mand og kvinde har valgt samlebetegnelsen “transk√łnnet” for andre personer, er efter n√¶vnets opfattelse ikke i strid med ligestillingsloven.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

  1. § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence
  2. § 9, stk. 1, om klagebehandling
  3. § 12, stk. 1, om klagebehandling
  1. § 1 om lovens formål
  2. § 1a om lovens anvendelsesområde
  3. § 2 om forbud mod forskelsbehandling

* * *
Afg√łrelsen hos Retsinformation.