Sv√łmmehals tilbud om separat omkl√¶dningsrum til person med juridisk k√łnsskifte var ikke forskelsbehandling p√• grund af k√łn afgjorde Ligebehandlingsn√¶vnet den 2. marts 2016. KEN nr. 9383.

Vist 569 gange.
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse af 2. marts 2016 offentliggjort den 20. maj 2016.

Herunder gengives Ligebehandlingsn√¶vnets afgørelse.

* * *
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 35 / 2016
Truffet den 2. marts 2016
J.nr. 2015-6811-22682

Klagen drejer sig om p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at klager ikke havde mulighed for at kl√¶de om i kvindernes omkl√¶dningsrum i en sv√łmmehal. Klager, der er f√łdt som mand, er bevilget juridisk k√łnsskifte og har f√•et tildelt et nyt kvindeligt personnummer.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at klager ikke kunne klæde om i kvindernes omklædningsrum.

Sagsfremstilling
Klager er blevet tildelt et nyt kvindeligt personnummer. Klager har ikke fået foretaget operative indgreb.

Den 5. maj 2015 bes√łgte klager en sv√łmmehal. Klager fremstod som en mand.

En medarbejder i sv√łmmehallen meddelte klager, at det ikke var muligt for klager at kl√¶de om i omkl√¶dningsrummet for kvinder. Klager blev herefter tilbudt at kl√¶de om i et s√¶rskilt omkl√¶dningsrum.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at der er tale om forskelsbehandling p√• grund af k√łn, n√•r klager, der har f√•et juridisk k√łnsskifte, ikke kunne kl√¶de om og bade i det baderum, som klagers k√łn tilh√łrer.

Klager henviser til, at klager i omklædningsrummet legitimerede sig som kvinde ved at fremvise sit sygesikringskort og en indkaldelse til screening for livmoderhalskræft.

Klager oplyser, at klager valgte det omkl√¶dningsrum, som klagers k√łn tilh√łrer. Klager oplevede, at enkelte g√¶ster blev forvirrede over, at klager ikke umiddelbart fremst√•r som kvinde. En kvindelig livredder blev tilkaldt, og klager legitimerede sig. Klager kl√¶dte om og badede. I selve sv√łmmehallen blev klager henvist til et s√¶rskilt omkl√¶dningsrum, som livredderen betegnede som handicapomkl√¶dningen.

Det er klagers opfattelse, at personalet, ved at henvise klager til at benytte handicapomkl√¶dningen, sidestillede klagers k√łn med det at v√¶re handicappet.

Indklagede g√łr g√¶ldende, at klager ikke er blevet forskelsbehandlet p√• grund af k√łn.

Indklagede oplyser, at klager ved billetsalget var kl√¶dt som en mand. Klager gav ikke udtryk for, at klager havde √łnske om at f√• adgang til dameomkl√¶dningen. Klager passerede herefter receptionen og gik ind i dameomkl√¶dningen. Klagers omkl√¶dning og badning medf√łrte uro blandt de √łvrige kvindelige g√¶ster, som klagede til personalet.

Indklagede oplyser, at bademesteren vendte den us√¶dvanlige episode med ledelsen, hvorefter klager blev henvist til et separat omkl√¶dningsrum, idet klager har mandlige k√łnsorganer. P√• foresp√łrgsel fra klager bekr√¶ftede indklagede, at det s√¶rskilte omkl√¶dningsrum er et handicapomkl√¶dningsrum, da det er de rammer, der kan tilbydes.

Det er indklagedes opfattelse, at de i h√łj grad ogs√• skal beskytte de kvindelige g√¶ster, som befandt sig i dameomkl√¶dningen.

Det er endvidere indklagedes opfattelse, at ledelse og medarbejdere i sv√łmmehallen tacklede en meget s√¶rlig og vanskelig situation rigtig godt, og at de p√• bedste vis fors√łgte at tage hensyn b√•de til klager og de andre g√¶ster i sv√łmmehallen. Tilbud om omkl√¶dning i omkl√¶dningskabine, som ogs√• anvendes til handicapomkl√¶dning, blev vurderet som den bedst mulige l√łsning inden for de lokalem√¶ssige rammer, der var i sv√łmmehallen. Det er indklages opfattelse, at denne l√łsning er udtryk for respekt for klager.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Det er almindeligt i en sv√łmmehal at have k√łnsopdelte omkl√¶dningsrum. Denne opdeling er baseret p√• brugernes fysiske fremtoning som henholdsvis m√¶nd og kvinder, s√•ledes at brugere, der fysisk fremst√•r som kvinder, kl√¶der om sammen med kvinder, og brugere, der fysisk fremst√•r som m√¶nd, kl√¶der om sammen med m√¶nd.

Klager er juridisk en kvinde, men fremtræder fysisk som en mand.

Indklagedes tilbud til klager om separat omkl√¶dningsrum er ikke et sp√łrgsm√•l om forskelsbehandling p√• grund af k√łn, men et sp√łrgsm√•l om, at klager ikke fysisk fremst√•r som en kvinde, hvorfor klager af bluf√¶rdighedsm√¶ssige hensyn ikke kunne benytte kvindernes omkl√¶dningsrum. Indklagede har efter de foreliggende oplysninger fors√łgt at l√łse situationen p√• bedst mulig m√•de ved at tilbyde klager at kl√¶de om alene.

Klager får derfor ikke medhold.

Sagens oplysninger
Sagen er behandlet på grundlag af:
  • Klagen af 10. maj 2015
  • Indklagedes bem√¶rkninger af 11. juni 2015
  • Klagers bem√¶rkninger af 29. juni 2015
  • Indklagedes bem√¶rkninger af 14. august 2015
  • Klagers bem√¶rkninger af 31. august 2015

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov om Ligebehandlingsnævnet
  • ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence
  • ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
  • ¬ß 12, stk. 1, om klagebehandling

* * *
Afg√łrelsen hos Retsinformation.