Ligebehandlingsnævnet

Vist 463 gange.
Ligebehandlingsnævnet
Bes√łgsadresse i Aalborg:
Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg
Bes√łgsadresse i K√łbenhavn:
Teglholmsgade 3, 2450 K√łbenhavn SV.
Tlf.: 33411200
E-mail: ast@ast.dk
Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Ligebehandlingsnævnet er et samlet nævn for behandling af klager over forskelsbehandling.
Ligebehandlingsnævnet indledte sit virke den 1. januar 2009 og virker i overensstemmelse med
Lov om Ligebehandlingsnævnet.

Alle kan klage til Ligebehandlingsnævnet. For medlemmer af en fagforening, kan der gælde særlige forhold. Kontakt din fagforening eller Ligebehandlingsnævnet i tvivlstilfælde.
Ligebehandlingsnævnet består af tre dommere og ni juridiske medlemmer med særlig viden om forholdene på arbejdsmarkedet og/eller ligebehandling.
Ankestyrelsen er sekretariat for Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsn√¶vnet behandler sager inden for f√łlgende lovomr√•der:

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.