Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 249/2013 af 27. november 2013 om p√•st√•et forskelsbehandling pga. k√łn i fbm. udbetaling af ledighedsydelse til transmand efter dennes k√łnsskifte. KEN nr. 9419.

Vist 234 gange.
En k√łnsskifteopereret mand fik efter operationen nyt CPR-nummer. Dette medf√łrte, at klager ikke modtog ledighedsydelse rettidigt i oktober m√•ned, samtidig med at han blev trukket for meget i skat idet, der p√• grund af manglende skattekort, blev trukket 55 % skat af ledighedsydelsen. Den indklagede kommune p√•pegede, at dette er normal procedure, n√•r der ikke foreligger et skattekort. Klager gjorde g√¶ldende, at kommunen havde adgang til alle oplysninger og derfor uretm√¶ssigt trak for meget skat. N√¶vnet fandt, at der ikke var forelagt oplysninger, der pegede p√•, at indklagedes handlem√•de var begrundet i klagers k√łn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 249/2013
Truffet den 27. november 2013

J. nr. 2013-6811-05093

Klagen drejer sig om p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med en sag om udbetaling af ledighedsydelse.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Indklagede har ikke handlet i strid med ligestillingsloven i forbindelse med behandlingen af klagers sag om udbetaling af ledighedsydelse.

Sagsfremstilling
Klager er transk√łnnet og er k√łnsskifteopereret fra kvinde til mand. Klager har endvidere opn√•et juridisk k√łnsskifte, hvorved klager har f√•et et nyt cpr.nr.

Klager har oplyst, at han, da han skiftede cpr.nr. den 22. november 2012, mistede sit gamle NemID og dermed adgang til alle sine gamle data.

Klager er tilkendt fleksjob og modtager ledighedsydelse. Det er kommunen, der står for udbetaling af ledighedsydelse.

Klagers ledighedsydelse for oktober 2012 blev udbetalt for sent. Ved udbetaling af ledighedsydelse for oktober, november og december 2012 blev der trukket 55 procent i skat.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at den indklagede afdeling i kommunen p√• baggrund af √¶ndringen af klagers juridiske k√łnsstatus uretm√¶ssigt og imod bedre vidende har trukket for meget skat af hans ledighedsydelse i m√•nedsvis.

Klager kontaktede kommunen i oktober 2012, fordi han ikke havde f√•et udbetalt ledighedsydelse. If√łlge sagsbehandleren havde klager ikke indsendt pensionsoplysninger. Senere indr√łmmede sagsbehandleren, at de havde modtaget pensionsoplysningerne, men at disse ikke var tilstr√¶kkelig dokumentation. Efter at sagsbehandleren havde f√•et bekr√¶ftet pensionsoplysningerne af klagers pensionsselskab, oplyste sagsbehandleren, at han ikke kunne udbetale ledighedsydelsen, fordi han ikke kunne tr√¶kke skatteoplysninger p√• klagers gamle cpr.nr., der var g√¶ldende indtil fire dage f√łr.

Sagsbehandleren sagde til klager, at klager skulle kontakte SKAT for at f√• skattekort for b√•de det gamle og det nye cpr.nr. Disse skattekort skulle fremsendes til sagsbehandleren i kommunen, f√łr ledighedsydelsen for oktober og november kunne blive udbetalt. Sagsbehandleren kr√¶vede ogs√•, at klager skulle f√• SKAT til at lade skattekortet for det nye cpr.nr. g√¶lde fra den 1. oktober 2012, hvor cpr.nr.‘et rent faktisk ikke var g√¶ldende endnu, idet det f√łrst blev oprettet den 22. november 2012. I praksis ville det ogs√• betyde, at klager ville blive dobbeltbeskattet i perioden 1. oktober 2012 til 22. november 2012, fordi han ville skulle betale skat p√• to cpr.nr.

Klager har flere gange indsendt skattekort fra både hans gamle og hans nye cpr.nr. Indklagede har under hele sagen haft adgang til og har kunnet trække oplysninger fra det gældende skattekort, hvilket de faktisk har gjort flere gange, dog på en rodet og uhensigtsmæssig måde.

Sagsbehandleren påstod, at klager havde to trækprocenter, når han trak oplysninger fra SKAT, og at klager derfor måtte have et mellemværende med SKAT. Da klager kontaktede SKAT, fik han at vide, at han naturligvis kun havde én trækprocent, og at det så ud som om, at et barn på indklagedes vegne havde været inde i systemet og trække en masse irrelevante oplysninger, blandt andet irrelevante oplysninger om pension. Blandt disse trækninger var dog også de korrekte oplysninger om klagers trækprocent. Der var derfor ikke belæg for, at indklagede trak 55 procent skat af klagers ledighedsydelse gennem tre måneder.

Klager har i forbindelse med sagen flere gange fors√łgt at kontakte sagsbehandleren i kommunen telefonisk. Klager har lagt flere beskeder i indklagedes automatiske telefonsystem med anmodning om at blive ringet op af en medarbejder. Dette er kun lykkedes i to tilf√¶lde. Sagsbehandleren har kun ringet tilbage til klager to gange i l√łbet af tre m√•neder. Da klager endelig kom til at tale med sagsbehandleren, afbr√łd han konstant, lyttede ikke, og det var ikke muligt at f√• en konstruktiv dialog med ham.

SKAT har oplyst klager om, at det er den kommunale sagsbehandlers pligt at trække oplysninger hos SKAT, hvis sagsbehandleren er i tvivl om en borgers skatteprocent.

Klagers sagsbehandler hos indklagede n√¶gtede at udf√łre denne sagsbehandleropgave, som han i en grov tone p√•lagde klager selv at udf√łre. Da klager selv indhentede de relevante skatteoplysninger, valgte sagsbehandleren i flere uger at ignorere oplysningerne. Efter en klage over dette forhold, sagde sagsbehandleren, at han ville “bl√¶se p√•” de korrekte skatteoplysninger.

Klager g√łr g√¶ldende, at sagsbehandleren optr√•dte groft uforskammet og diskriminerende p√• grund af klagers k√łn. Klager kan via de fremsendte sagsakter dokumentere, at sagsbehandleren uretm√¶ssigt og imod bedre vidende gennem tre m√•neder trak 55 procent skat af klagers ledighedsydelse, p√• trods af at han via SKATs systemer havde adgang til de korrekte oplysninger. Igennem tre m√•neder n√¶gtede sagsbehandleren at handle p√• fakta med begrundelse i √¶ndringen af klagers juridiske k√łnsstatus. Det forhold, at der er trukket for meget skat af klagers ledighedsydelse, har haft store √łkonomiske omkostninger for klager og hans b√łrn. Indklagedes behandling af klager har ligeledes haft store menneskelige omkostninger for klager.

Juridisk set er en borgers k√łn t√¶t forbundet til det sidste ciffer i cpr.nr.‘et. Klager har som transk√łnnet i √•revis m√•ttet k√¶mpe h√•rdt for at opn√• et cpr.nr., der stemmer overens med hans √•benlyse fremtoningsm√¶ssige og f√łlelsesm√¶ssige k√łn. Det forhold, at klager hele livet har v√¶ret tvunget til at b√¶re et √•benlyst modsatk√łnnet cpr.nr. har i sig selv v√¶ret grov diskrimination ud√łvet af staten. N√•r man s√• endelig opn√•r juridisk k√łnsskifte og f√•r tildelt et cpr.nr., der er i overensstemmelse med ens √•benlyse k√łn, m√łder man fortsat en massiv diskrimination og en lige s√• massiv modvilje til at hj√¶lpe og l√łse problemerne.

Indklagede har tydeligvis behandlet klager ekstremt d√•rligt og ringerestillet klager √łkonomisk, udelukkende p√• baggrund af klagers √¶ndrede juridiske k√łnsstatus og hermed udelukkende p√• baggrund af hans k√łn.

Indklagede oplyser, at den telefoniske kommunikation mellem borger og indklagede er sat op således, at borgeren indtaster cpr.nr. og telefonnummer, hvorefter borgeren bliver ringet op inden for to arbejdsdage. Borgeren har også mulighed for at henvende sig til indklagede via e-mail eller almindeligt brev.

Indklagede beklager de tilf√¶lde, hvor de ikke fuldt ud har levet op til disse l√łsninger, og de beklager de gener, det har p√•f√łrt klager.

Indklagede beklager desuden den forsinkede udbetaling af ledighedsydelsen p√• grund af manglende dokumentation for indt√¶gt. Indklagede havde overset, at klager allerede p√• et tidligere tidspunkt havde indsendt den efterspurgte dokumentation. Indklagede beklager de gener, det har p√•f√łrt klager.

Indklagede har ikke nogen indflydelse på skattetræk. Hvis der ikke foreligger et skattekort, skal indklagede trække 55 procent skat af ledighedsydelsen. Indklagede har ikke mulighed for at regulere skat på et cpr.nr., der ikke længere er i brug. Indklagede retter sig efter de oplysninger, SKAT elektronisk sender til det benyttede elektroniske beregningssystem.

N√•r midten af januar 2013 er passeret, har indklagede ikke l√¶ngere adgang til at regulere beregning af skat vedr√łrende skatte√•ret 2012. I √łvrigt vedr√łrer de p√•klagede forhold skatte√•ret 2012, som er f√¶rdiglignet af SKAT.

Indklagede beklager, at klager har haft en d√•rlig oplevelse af sagsbehandlingen, og indklagede beklager de gener, det har medf√łrt.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn uden for arbejdsmarkedet efter ligestillingsloven.

Efter denne lov m√• en myndighed inden for den offentlige forvaltning ikke uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Det er klager, der i f√łrste omgang skal pege p√• faktiske omst√¶ndigheder, der skaber en formodning for, at han er blevet udsat for forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klagers ledighedsydelse ikke blev udbetalt rettidigt i oktober 2012, og at der i ydelsen for oktober, november og december 2012 blev trukket skat på 55 procent.

Indklagede har beklaget, at de havde overset, at klager allerede havde indsendt den forn√łdne dokumentation. Indklagede har endvidere oplyst, at de ikke har indflydelse p√•, hvor meget skat, der tr√¶kkes af ydelsen, og at de skal tr√¶kke 55 procent i skat, hvis der ikke foreligger et skattekort.

Klager har gjort gældende, at han flere gange har indsendt skattekort, herunder for hans tidligere cpr.nr., og at indklagede havde adgang til hans skattekort i systemet.

Imidlertid er der ikke oplysninger, der kan f√łre til en antagelse om, at indklagedes handlem√•de var begrundet i klagers k√łn, herunder det forhold, at han havde opn√•et juridisk k√łnsskifte.

Nævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt indklagede har handlet i strid med andre regler i forbindelse med behandlingen af klagers sag.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:

  • ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence
  • ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
  • ¬ß 12, stk. 1, om klagebehandling
  • ¬ß 1 a om lovens anvendelsesomr√•de
  • ¬ß 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling
  • ¬ß 2, stk. 4, om delt bevisbyrde

* * *
Afg√łrelsen hos Retsinformation.