Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. juli 2006.

Vist 595 gange.

EU
EU
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF [1] er en sammenskrivning af direktivet om ligebehandling fra 1976 (76/207/E√ėF), direktivet om ligebehandling for de sociale sikringsordninger fra 1986 (86/278/E√ėF), direktivet om ligel√łn fra 1975 (75/117/E√ėF) og direktivet om bevisbyrde fra 1997 (97/80/EF). Direktivet er et fors√łg p√• at skabe klarhed ved at samle bestemmelserne i √©n tekst, samtidig med at det opdateres som f√łlge af EF-Domstolens retspraksis.

Direktivet er meget omfattende, hvorfor der herunder kun gengives pkt. 2 og 3.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF
af 5. juli 2006
om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder
i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)

  1. Ligestilling mellem m√¶nd og kvinder er et grundl√¶ggende princip i f√¶llesskabsretten i henhold til traktatens artikel 2 og artikel 3, stk. 2, og Domstolens retspraksis. Disse traktatbestemmelser g√łr ligestilling mellem m√¶nd og kvinder til en opgave for F√¶llesskabet og noget, det tilstr√¶ber, og p√•l√¶gger F√¶llesskabet en positiv forpligtelse til i alle sine aktiviteter at fremme denne ligestilling.
  2. If√łlge Domstolen kan anvendelsesomr√•det for princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder ikke indskr√¶nkes til at omfatte forbud mod den forskelsbehandling, som f√łlger af, at den p√•g√¶ldende tilh√łrer det ene eller det andet k√łn.
    Som f√łlge af hensigten med princippet og arten af de rettigheder, det s√łger at sikre, finder det ogs√• anvendelse p√• den forskelsbehandling, der udspringer af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte.

Direktivets journal på EUR-Lex
Direktivet i sin helhed på dansk i pdf-format på Den Europæiske Unions Tidendes hjemmeside.

Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Direktiv: Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede m√•l bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemf√łrelsen.

ILGA-Europe udgav i december 2010 en rapport om implementering af direktivet.