Ligestillingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 32/2005 den 19. december 2005 gav ikke en transseksuel elev medhold i dennes klage over en teaterskole.

Vist 162 gange.
Ligestillingsn√¶vnet fandt ikke, at det var godtgjort, at en teaterskoles henstilling til en elev om at overveje det videre forl√łb p√• skolen skyldtes klagerens seksualitet.

Klageren, der var transseksuel, blev optaget p√• en teaterskole fra den 30. august 2004. Efter f√¶rdigg√łrelsen af f√łrste √•r p√• skolen anbefalede skolen klageren at tage orlov for at overveje sin fremtid p√• skolen. Klageren anf√łrte, at henstillingen skyldtes klagerens transseksualitet. Skolens bestred dette og anf√łrte, at klageren ikke havde opn√•et de f√¶rdigheder, der var en foruds√¶tning for et videreg√•ende kursus p√• skolen.
N√¶vnet fandt ikke, at klageren havde sandsynliggjort, at henstillingen fra indklagede om at overveje det videre forl√łb p√• skolen skyldtes klagerens seksualitet, hvorfor klagen ikke blev taget til f√łlge.

I beskrivelsen anvender b√•de fra klageren og fra indklagede ordet “transseksualitet”, medens Ligebehandlingsn√¶vnet anvender ogdet “seksualitet”.

* * *
Afg√łrelse nr. 32/2005

IRJ/ E.2.2.148

19. december 2005
Ligestillingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 32/2005
Truffet den 19. december 2005

Medlemmer:
Niels Waage (formand)
Ruth Nielsen
Morten Ulrich

Klagen drejer sig om, hvorvidt en teaterskoles behandling af en transseksuel elev er i strid med ligestillingsloven.

Sagsfremstilling:
Klageren blev optaget p√• en teaterskole, indklagede, fra den 30. august 2004. Studiet var normeret til 3 √•r, men i henhold til optagelsesbrevet var begge parter kun forpligtiget til et √•r af gangen. Forud for optagelsen havde klageren deltaget i en optagelsespr√łve, der dannede grundlag for skolens vurdering af elevens evner og egnethed til optagelse p√• skolen – ca. 30 % af de deltagende til optagelsespr√łven blev optaget p√• skolen.

Uddannelsen på skolen afsluttes med en afgangseksamen i form af en afgangsforestilling. De elever, der består uddannelsen, tildeles et eksamensbevis.

Efter f√¶rdigg√łrelsen af f√łrste √•r p√• skolen, meddelte skolen klageren ved brev af 20. juni 2005, at der var uoverensstemmelser mellem skolens m√•l og skuespillerelevens √łnsker, hvorfor de √łnskede resultater ikke ville kunne n√•s. Det fremg√•r derfor af brevet, at indklagede anbefaler klageren at tage orlov for at overveje sin fremtid p√• skolen.

Parternes påstande:
Klageren p√•st√•r sig tilkendt en godtg√łrelse p√• 38.000 kr. – svarende til det bel√łb klageren betalte til indklagede det f√łrste √•r for at f√łlge uddannelsen mv.

Indklagede påstår sig frifundet.

Parternes argumentation:
Klageren har anf√łrt, at grunden til skolens holdning, som klageren opfatter som en bortvisning, er, at klageren er transseksuel (kvinde til mand). Klageren mener, at indklagede var af den overbevisning, at klageren ikke burde uddanne sig som skuespiller, da en transseksuel ikke kunne f√• en karriere i dette fag. Klageren er adskillige gange st√łdt p√• modstand fra skolens l√¶rere, som ikke syntes, de kunne give ham en skuespilleruddannelse, da han “ikke er en mand” og derfor havde et “fejlagtigt billede af sig selv”. En m√•ned f√łr afslutningen af skole√•ret havde klageren en samtale med en ansat p√• skolen, som oplyste, at klageren egentlig var god nok til at forts√¶tte p√• skolen, men at de ansatte var usikre p√•, om de ville lade klageren deltage i undervisningen endnu et √•r, da dette ville v√¶re uetisk, n√•r man mente, at klageren ikke havde nogen fremtid som skuespiller.

Indklagede opfordrede klageren til at tage “orlov” i et √•rs tid med den begrundelse, at klageren ikke var god nok, da transseksualiteten kom i vejen for hans deltagelse i undervisningen.

Indklagede har bestridt at have bortvist klageren fra skolen på grund af hans transseksualitet. Der var derimod tale om en saglig vurdering af klagerens evner og egnethed.

Indklagede har videre anf√łrt, at l√¶rerne i slutningen af skole√•ret tog stilling til, om klageren ville have gavn af at tage et √•r mere p√• skolen med henblik p√• at opn√• sit √łnske om at blive skuespiller. L√¶rerne mente, at klageren ville have bedst af at tage et √•rs “orlov” for at overveje sin fremtid, da klageren ikke havde opn√•et de f√¶rdigheder, der var en foruds√¶tning for et videreg√•ende kursus p√• skolen. Klageren manglede modtagelighed overfor undervisningen. Deltagelsen i timerne levede ikke op til orventningerne, da klageren var meget tilbageholdende, i scenisk sammenh√¶ng meget stille, meget lukket omkring sig selv, havde meget lidt stemmekraft og ikke viste spillegl√¶de. Skolen opfordrede klageren til at v√¶re mere energisk i timerne og til at tage mere ansvar. Indklagede meddelte klageren, at s√•fremt der ikke skete afg√łrende fremskridt, ville klageren ikke kvalificere sig til n√¶ste trin p√• skolen. Som f√łlge heraf blev det dr√łftet med klageren, om skuespillerfaget var det rigtige valg for klageren, og indklagede opmuntrede klageren til at t√¶nke i andre baner.

Ligestillingsnævnets bemærkninger og konklusion:
N√¶vnet finder ikke, at klageren har sandsynliggjort, at henstillingen fra indklagede om at overveje det videre forl√łb p√• skolen skyldes klagerens seksualitet.

Herefter
b e s t e m m e s:
Klagen tages ikke til f√łlge.

Niels Waage.

Afh√łrelsen hos Ligestillingsn√¶vnet.