Spgsm. 13 den 28. oktober 2019 om hvor mange, der søger juridisk kønsskifte, og hvor mange, der sidenhen fortryder. Svar 25. november 2019.

Vist 231 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2019 spørgsmĂĽl 13 – Samling: 2019-20 – om hvor mange, der søger juridisk kønsskifte, og hvor mange, der sidenhen fortryder, til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), der svarede den 25. november 2019.

Spørgsmület
Vil ministeren oversende tal pü, hvor mange der i dag søger om juridisk kønsskifte, og som sidenhen fortryder?
Spørgsmület stilles som opfølgning pü foretrÌde ved FSTB-foreningen for Støtte til Transkønnede Børn den 23. oktober 2019

Svar
Det kan oplyses, at det med virkning fra den 1. september 2014 blev muligt at tildele nyt personnummer til personer, som oplever sig som tilhørende det andet køn (sükaldt juridisk kønsskifte).

Det er en betingelse herfor, at ansøgeren pü ansøgningstidspunktet er fyldt 18 ür, og at ansøgeren efter en refleksionsperiode pü seks müneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekrÌfter sin ansøgning. Det er fastsat i CPR-lovens § 3, stk. 6.

Social- og Indenrigsministeriet har i perioden fra den 1. september 2014 til den 31. august 2019 modtaget 1247 ansøgninger om juridisk kønsskifte og meddelt nyt personnummer i 948 sager. Forskellen mellem de to tal er først og fremmest udtryk for ansøgere, som afventer udløbet af refleksionsperioden.

Social- og Indenrigsministeriet har i samme periode i 24 sager (vedrørende 22 forskellige personer, jf. nedenfor) gentildelt en person vedkommendes oprindelige personnummer, dvs. annulleret afgørelsen om juridisk kønsskifte som følge af, at det juridiske kønsskifte er fortrudt. I disse tilfÌlde gÌlder der ikke en refleksionsperiode.

I syv sager, hvor ansøgeren har füet gentildelt sit oprindelige personnummer, har vedkommende efterfølgende fortrudt fortrydelsen af det juridiske kønsskifte og pü ny ansøgt om at fü tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. De pügÌldende personer har efter udløbet af en ny refleksionsperiode füet gentildelt det personnummer, som de tidligere fik tildelt i overensstemmelse med det oplevede køn.

I 2 af de 7 sager har ansøgeren herefter pü ny fortrudt det juridiske kønsskifte og er blevet tildelt sit oprindelige personnummer uden nogen refleksionsperiode.

Ovenstüende er baseret pü ministeriets elektroniske sagssystem for antal modtagne ansøgninger og afgørelser. Det er ikke muligt at udfinde sager, hvor en ansøger har fortrudt sin ansøgning i refleksionsperioden og derfor ikke skriftligt bekrÌfter sin ansøgning over for ministeriet. Det bemÌrkes, at en ansøger i en südan situation ikke har pligt til at underrette ministeriet om, at ansøgningen er fortrudt.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.