Spgsm. 15 den 28. oktober 2019 om hvilke europ√¶iske lande (indenfor EU) der tillader juridisk k√łnsskifte til b√łrn og unge under 18 √•r. Svar 21. november 2019.

Vist 125 gange.
Ligestillingsudvalget den 28. oktober 2019 sp√łrgsm√•l 15 – Samling: 2019-20 – om hvilke europ√¶iske lande (indenfor EU) der tillader juridisk k√łnsskifte til b√łrn og unge under 18 √•r, til ligestillingsminister Mogens Jensen (S), der svarede den 21. november 2019.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren sende en oversigt over, hvilke europ√¶iske lande (indenfor EU) der tillader juridisk k√łnsskifte til b√łrn og unge under 18 √•r og oplyse reglerne herfor?
Sp√łrgsm√•let stilles som opf√łlgning p√• foretr√¶de ved FSTB-foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn den 23. oktober 2019.

Svar
Udgangspunktet for besvarelsen er rapporten ‚ÄĚTrans and intersex equality rights in Europe ‚Äď a comparative analysis‚ÄĚ fra november 2018, som er udarbejdet for Europakommissionen af en r√¶kke nationale juridiske eksperter. Det fremg√•r af rapporten, at der er 10 lande i EU, hvor det er muligt for personer under 18 √•r at √¶ndre juridisk k√łn p√• baggrund af ans√łgerens k√łnsidentitet. Nedenfor gennemg√•s de overordnede regler i de 10 lande. Der er til brug for besvarelsen indhentet uddybende oplysninger via de danske ambassader i de respektive 10 lande.

Der tages forbehold for, at reglerne kan v√¶re blevet √¶ndret siden rapporten blev udarbejdet, ligesom andre lande, ud over de n√¶vnte 10, kan have √¶ndret deres lovgivning, s√• √¶ndring af juridisk k√łn for personer under 18 √•r er blevet muligt i flere lande efter rapportens udarbejdelse. Desuden har oplysningerne fra ambassaderne haft varierende detaljeringsgrad.

Land Aldersgrænse Betingelser/krav
Belgien 16 √•r En ans√łgning med en egen erkl√¶ring om, at man over l√¶ngere tid har oplevet, at ens f√łdselsk√łn ikke stemmer overens med ens k√łnsidentitet, samt at man derfor √łnsker at √¶ndre k√łnsregistreringen indgives til det kommunale folkeregister.
Hvis man er under 18 √•r skal der medf√łlge en erkl√¶ring fra en b√łrnepsykiater, der bekr√¶fter, at det er et frit og bevidst valg, og for√¶ldrene skal samtykke. Ans√łger modtager information om de administrative og juridiske konsekvenser af √¶ndringen af det juriske k√łn. Dern√¶st videresendes erkl√¶ringen til den offentlige anklager, som giver sin vurdering af sagen. Hvis vurderingen er positiv, eller der ikke er modtaget en negativ vurdering inden for 3 m√•neder, inviteres ans√łgeren til at indgive en 2. erkl√¶ring, hvori ans√łgeren bekr√¶fter √łnsket, samt at man er bekendt med de administrative og juridiske konsekvenser af k√łnsskiftet. Dern√¶st kan en ny f√łdselsattest etableres. Proceduren tager min. 3 og maks. 6 m√•neder.
Gr√¶kenland 15 √•r Hvis ans√łgeren er 15-17 √•r er der tilknyttet et krav om for√¶ldresamtykke samt en positiv udtalelse fra et udvalg best√•ende af hhv. en b√łrnepsykiater, en psykiater, en psykolog, en socialr√•dgiver, en endokrinolog og en b√łrnel√¶ge.
For personer mellem 17 og 18 √•r er der kun krav om for√¶ldresamtykke. Derudover g√¶lder der for alle mindre√•rige ans√łgere et krav om, at de ikke m√• v√¶re gift.
Holland 16 √•r Ans√łgning om √¶ndring af juridisk k√łn indgives til det kommunal administrationskontor. For at f√• √¶ndret sit juridiske k√łn i folkeregisteret, skal den p√•g√¶ldende freml√¶gge en ekspertudtalelse fra en l√¶ge. L√¶gen skal i udtalelsen erkl√¶rer, at den p√•g√¶ldende har et b√¶redygtigt √łnske om at f√• √¶ndret sit k√łn. Hvis man er under 18 √•r, kr√¶ver √¶ndring af det juridiske k√łn endvidere for√¶ldremyndighedsindehavernes samtykke.
Irland 16 √•r Hvis man er under 18 √•r skal man have tilsagn fra for√¶ldre/v√¶rge, samt en afg√łrelse fra Familiedomstolen, om at man m√• ans√łge om √¶ndring af det juridiske k√łn, selvom man ikke er fyldt 18 √•r endnu. Der indgives efterf√łlgende en erkl√¶ring til Department of Social Protection, hvori man underskriver, at man: Er fast besluttet p√•, at man √łnsker at leve i sit foretrukne k√łn resten af livet, forst√•r konsekvenserne af ans√łgningen, og laver ans√łgningen af egen fri vilje.
Italien Ingen Der er krav om diagnose, for√¶ldresamtykke samt psykologisk, l√¶gefaglig og juridisk r√•dgivning, men der er ingen fast procedure. Ans√łgning om √¶ndring af juridisk k√łn skal afslutningsvist forel√¶gges en lokal domstol.
Kroatien Ingen Ans√łgningsprocessen indledes med besvarelse af sp√łrgeskemaer samt samtaler med eksperter inden for k√łnsidentitet. Der er til ans√łgningen krav om diagnose, en medicinsk erkl√¶ring samt for√¶ldresamtykke. Ans√łgningen skal godkendes af det nationale sundhedsr√•d.
Luxembourg Ingen Ans√łgningen indgives personligt p√• baggrund af et r√•dgivende skema til det lokale justitsministerium. Der er krav om for√¶ldresamtykke og ledsagelse samt attest p√•, at barnet har v√¶ret stabil i sin nye situation, og der skal vedl√¶gges straffeattest.
Malta Ingen Fra 16 √•r kan ans√łgeren indgive en erkl√¶ring til en notar p√• egen h√•nd. For ans√łgere i alderen 0-16 √•r er der krav om for√¶ldresamtykke, og ans√łgningen skal indgives til Court of Voluntary Jurisdiction. Domstolen kan dog kun afvise ans√łgningen, s√•fremt den mindre√•rige ikke har samtykket til √¶ndringen eller ikke er i stand til det.
Portugal 16 √•r Der indgives en erkl√¶ring med krav om for√¶ldresamtykke samt medicinsk rapport om ans√łgerens beslutningsevne. Den unge skal endvidere underskrive et samtykke.
Tyskland Ingen Ans√łgning om √¶ndring af juridisk k√łn behandles af en domstol. Der er krav om psykiatrisk erkl√¶ring fra to speciall√¶ger samt for√¶ldresamtykke.

Det bem√¶rkes, at det i Island og Norge ogs√• er muligt for personer under 18 √•r at √¶ndre juridisk k√łn.
Selvom landene ikke er medlem af EU, gennemgås reglerne nedenfor, da de to lande er sammenlignelige med Danmark.

Land Aldersgrænse Betingelser/krav
Island Ingen Erkl√¶ring med for√¶ldresamtykke indgives til folkeregisteret, der meddeler √¶ndring af det juridiske k√łn.
Ordningen baserer sig alene p√• ans√łgerens egen oplevelse af sin k√łnsidentitet, og der er ingen refleksionsperiode. Hvis for√¶ldrene ikke vil samtykke, kan et ekspertudvalg evt. im√łdekomme barnets eller den unges ans√łgning om √¶ndring af det juridiske k√łn.
Norge 6 √•r Ans√łgningen indgives til skattekontoret, og skal indeholde en erkl√¶ring med for√¶ldresamtykke, hvis ans√łgeren er i alderen 6-15 √•r. Fra 16 √•r kan man s√łge uden for√¶ldresamtykke. Hvis der er delt for√¶ldremyndighed, og kun den ene af for√¶ldrene samtykker til ans√łgningen om √¶ndring af juridisk k√łn, kan der alligevel gives tilladelse, hvis det vurderes at v√¶re til barnets bedste. I s√•danne situationer indgives ans√łgningen til Fylkesmannen i Akershus og Oslo. Der kan klages over denne afg√łrelse til et nationalt klageorgan for sundhedsv√¶snet.

Mogens Jensen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.