Spgsm. 16 den 29. oktober 2019 om offentlige tilbud til b√łrn og unge under 18 √•r med behov for udredning og behandling vedr. k√łnsidentitetsforhold. Svar 26. november 2019.

Vist 112 gange.
Ligestillingsudvalget stillede 29. oktober 2019 sp√łrgsm√•l 16 – Samling: 2019-20 – om offentlige tilbud til b√łrn og unge under 18 √•r med behov for udredning og behandling vedr. k√łnsidentitetsforhold, og hvor mange b√łrn og unge under 18 √•r der √•rligt benytter sig af disse tilbud, til sundheds- og √¶ldreminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 26. november 2019.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren oplyse, hvilke offentlige tilbud i Danmark der tager sig af b√łrn og unge under 18 √•r med behov for udredning og behandling vedr. k√łnsidentitetsforhold, og hvor mange b√łrn og unge under 18 √•r der √•rligt benytter sig af disse tilbud?
Sp√łrgsm√•let stilles som opf√łlgning p√• foretr√¶de ved FSTB den 23. oktober 2019.

Svar
Sundheds- og √Üldreministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚOrganisering af det sundhedsfaglige tilbud
Den sundhedsfaglige hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold hos b√łrn og unge er reguleret i Sundhedsstyrelsens Specialeplan og beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9658 af 16/08/2018 om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold.

Vedr. Specialeplan
Sundhedsstyrelsen har i henhold til sundhedslovens ¬ß 208 til opgave at fasts√¶tte specialfunktioner i sygehusv√¶senet og deres placeringer p√• sygehuse. Specialfunktionerne omfatter de sj√¶ldne, komplekse eller mest omkostningstunge dele af det offentlige sygehusv√¶sen, og omfatter en r√¶kke regionsfunktioner og h√łjt specialiserede funktioner i 36 specialer, samt hvilke sygehuse, der er godkendt til at varetage dem. Tilsammen udg√łr disse den samlede Specialeplan.

Hensigten med specialeplanen er at sikre h√łj kvalitet for de sj√¶ldne og komplekse sygdomme, ud fra grundl√¶ggende principper som ‚Äô√łvelse g√łr mester‚Äô og ‚Äôkvalitet frem for n√¶rhed‚Äô.

Specialeplanl√¶gningen skal fremme den n√łdvendige opbygning og vedligeholdelse af ekspertise, forskning og udvikling samt uddannelse med henblik p√• fortsat udvikling af sundhedsv√¶senets ydelser.

Sundhedsstyrelsen er forpligtet til l√łbende at f√łlge, om den g√¶ldende specialeplan er tidssvarende, relevant og d√¶kkende. Det sker via regelm√¶ssig revision af specialeplanen, √•rlige statusrapporter, datatr√¶k i Landspatientregistret og andre relevante databaser samt faglige dr√łftelser i relevante fora, som styrelsen l√łbende indhenter til brug for faglig afklaring mv.

I den g√¶ldende specialeplan er varetagelsen af k√łnsidentitetsforhold til b√łrn og unge defineret som h√łjtspecialiserede funktioner i specialerne p√¶diatri og b√łrne- og ungdomspsykiatri og varetages kun i Region Hovedstaden, som dermed har forsyningsforpligtelse for hele Danmark.

Udredningen og behandlingen varetages i et samarbejde mellem flere forskellige h√łjtspecialiserede sygehusfunktioner ved Rigshospitalet og ved Bispebjerg Hospital. En gennemsnitlig udredning har en varighed p√• ca. 6 m√•neder og best√•r af 6-8 ambulante bes√łg.

Vedr. Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold
Jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold kr√¶ver den sundhedsfaglige r√•dgivning, udredning og behandling af k√łnsidentitetsforhold hos personer under 18 √•r helt s√¶rlig ekspertise forankret i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde. Det multidisciplin√¶re team skal omfatte b√•de speciall√¶ger i p√¶diatri med s√¶rlig erfaring p√• omr√•det og kompetencer i p√¶diatrisk endokrinologi, v√¶kst og reproduktion samt k√łnsidentitetsforhold, samt speciall√¶ger i b√łrne- og ungdomspsykiatri med s√¶rlig erfaring og kompetencer inden for k√łnsidentitetsforhold hos b√łrn og unge.

√ėvrige l√¶gelige specialer og faggrupper, herunder psykologer samt speciall√¶ger i gyn√¶kologi og obstetrik, kan inddrages, hvis det er relevant.
Speciall√¶ge i plastikkirurgi med s√¶rlige erfaringer og kompetencer inden for k√łnsidentitetsforhold kan inddrages, hvor relevant, f.eks. mhp. vurdering af indikation for og planl√¶gning af senere k√łnsmodificerende kirurgisk behandling, og information til og dialog med patienten herom.

Sundhedsfagligt tilbud ved k√łnsidentitetsforhold hos b√łrn og unge under 18 √•r
Det sundhedsfaglige tilbud til b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold best√•r dels af udredning og vurdering, medicinsk behandling samt i sj√¶ldne tilf√¶lde af k√łnsmodificerende brystkirurgi.

Den medicinske behandling varetages af speciall√¶ger i p√¶diatri (b√łrnel√¶ger) med s√¶rlige kompetencer (p√¶diatrisk endokrinologi) ved Rigshospitalets Klinik for V√¶kst og Reproduktion. Behandlingen best√•r som udgangspunkt af reversibel supprimerende hormonbehandling (stophormoner), som har til form√•l at bremse puberteten og den tilh√łrende udvikling af k√łnskarakteristika, men ogs√• potentielt irreversible k√łnsmodificerende behandlinger med √łstrogener eller androgener (krydshormonbehandling), som har til form√•l at fremme udviklingen af k√łnskarakteristika (f.eks. sk√¶gv√¶kst eller brystudvikling) svarende til den enkeltes k√łnsidentitet.

I nogle tilf√¶lde vil det v√¶re relevant at henvise den unge til h√•rfjernelse (epilering). I helt s√¶rlige tilf√¶lde kan k√łnsmodificerende brystkirurgi overvejes hos unge under 18 √•r, men Sundhedsstyrelsens vejledning tillader ikke √łvrig k√łnsmodificerende kirurgi til unge under 18 √•r.

Hvorn√•r medicinsk behandling kan opstartes, beror p√• en konkret vurdering ved speciall√¶ge i det multidisciplin√¶re team. Sundhedsstyrelsen har s√•ledes ikke fastsat en nedre aldersgr√¶nse, men har pr√¶ciseret i vejledningen, at der b√łr udvises s√¶rlig og sk√¶rpet faglig opm√¶rksomhed, jo tidligere behandlingen tilbydes. Ligeledes kan supprimerende hormonterapi (stophormoner) som udgangspunkt f√łrst tilbydes, n√•r den unge begynder at g√• i puberteten, hvilket kan vurderes ved anvendelse af Tanner-skalaen, hvor stadium 2 eller h√łjere er tegn p√• begyndende pubertet. De nyeste danske tal for alder ved Tanner stadie 2 er fra 2006-2008 og publiceret i to studier fra henholdsvis 2009 og 2010. Disse viser, at gennemsnitsalderen ved pubertetsstart for piger er 9,86 √•r, mens gennemsnitsalderen ved pubertetsstart for drenge er 11,66 √•r.

Antal henviste til udredning
B√łrn og unge med √łnske om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold kan henvises direkte af praktiserende l√¶ger eller via sygehusambulatorier m.v. fra hele landet til de godkendte h√łjtspecialiserede funktioner i K√łbenhavn.

Der er ingen nedre aldersgrænse for henvisning til udredning, men hidtil har de yngste, der er blevet henvist, været 4 år på henvisningstidspunktet.

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over antallet af b√łrn og unge under 18 √•r, der blev henvist til udredning vedr. k√łnsidentitetsforhold i perioden 2016 til ultimo oktober 2019 fordelt p√• alder og f√łdselstildelt k√łn.

Tabel 1: Personer under 18 √•r henvist til udredning vedr. k√łnsidentitetsforhold i perioden 2019 til primo september 2019
  2016 2017 2018 2019*
Alder I alt I alt I alt I alt
4 1 0 2 0
5 0 3 0 3
6 1 1 2 1
7 2 0 1 2
8 2 2 1 4
9 2 2 1 1
10 1 0 3 6
11 2 4 4 8
12 5 3 10 4
13 7 6 9 13
14 9 18 18 25
15 21 32 15 21
16 29 22 20 34
17 15 12 9 12
  97 105 95 134
  F√łdselstildelt
k√łn
F√łdselstildelt
k√łn
F√łdselstildelt
k√łn
F√łdselstildelt
k√łn
  Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand
  71 26 83 22 75 20 99 35
* Tallene for 2019 inkluderer personer under 18 år henvist indtil ultimo oktober.

Tabellen viser, at der henvises v√¶sentligt flere personer med kvindeligt f√łdselstildelt k√łn end personer med mandligt f√łdselstildelt k√łn, hvilket ogs√• ses i andre lande. Derudover fremg√•r det, at der er relativt f√• b√łrn i alderen 4 til 9 √•r, der s√łger sundhedsfaglig hj√¶lp. Antallet stiger dog st√łdt og er v√¶sentligt h√łjere i aldersgrupperne 13-16 √•r. Endelig viser tabellen, at der formodes at ske en stigning i antallet af henviste personer under 18 √•r i 2019, sammenlignet med de seneste tre √•r.

Antal b√łrn og unge i behandling
Hormonbehandling af personer under 18 år varetages på Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion.

De seneste data fra Region Hovedstaden viser, at der i 2017 og 2018 blev henvist hhv. 38 og 52 personer under 18 år til hormonbehandling. Antallet af henvisninger forventes at stige i 2019. Samlet set har der i perioden 2016 og frem til ultimo september 2019 været i alt ca. 166 personer i hormonbehandling ved Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion.

Antallet af patienter med et aktivt forl√łb ved Klinik for V√¶kst og Reproduktion var 91 i 2018. Det aktuelle antal personer i forl√łb kendes ikke, men den behandlingsansvarlige l√¶ge vurderer, at der er sket en mindre stigning i antal patienter i 2019.‚ÄĚ

Derudover kan det oplyses, at der i september 2019 blev etableret et videnscenter for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold i Sundhedsstyrelsen. Videnscenteret skal indsamle og formidle sundhedsfaglig viden til fagpersoner i regioner og kommuner, brugere og p√•r√łrende samt uddele midler til forskning. Videnscenteret arbejder p√• nuv√¶rende tidspunkt med udv√¶lgelse af fokusomr√•det, hvor der eksempelvis er behov for mere viden og forskning.

P√• baggrund af den stigende eftersp√łrgsel efter udredning og behandling af k√łnsidentitetsforhold hos b√łrn og unge under 18 √•r samt de erfaringer, der er blevet gjort siden udsendelsen af Vejledningen om Sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold i 2017, vil Sundhedsstyrelsen i det nye √•r invitere fagfolk samt LGBTI-organisationer til en f√¶lles dr√łftelse.

Sundhedsstyrelsen er opm√¶rksom p√• den stigende eftersp√łrgsel p√• udredning og behandling af k√łnsidentitetsforhold hos b√łrn og unge under 18 √•r og f√łlger omr√•det t√¶t.
Styrelsen har l√łbende dialog med b√•de Region Hovedstaden, brugere, p√•r√łrende samt organisationer p√• omr√•det.

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.