Spgsm. 17 den 31. oktober 2019 om at gennemføre undersøgelsen af unge LGBT-personers trivsel i uddannelsessystemet. Svar 26. november 2019.

Vist 101 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 31. oktober 2019 efter ønske fra Astrid Carøe (SF) spørgsmĂĽl 17 – Samling: 2019-20 – om at gennemføre undersøgelsen “Hvordan kan vi følge LGBTI-elevernes trivsel i folkeskolen og pĂĽ ungdomsuddannelserne?“, til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der svarede den 26. november 2019.

Spørgsmület
I rapporten “Hvordan kan vi følge LGBTI-elevernes trivsel i folkeskolen og pĂĽ ungdomsuddannelserne?” fra 2018 bestilt af Undervisningsministeriet og udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) foretages en forundersøgelse af, hvordan LGBTI-elevers trivsel kan monitoreres i folkeskolen og pĂĽ ungdomsuddannelserne. I rapporten fremgĂĽr det, at det grundet en rĂŚkke primĂŚrt juridiske forhold pt. ikke er muligt at gennemføre en trivselsmĂĽling af LGBTI-personer i uddannelsessystemet som en del af den nationale trivselsmĂĽling. Derfor anbefaler DCUM i deres rapport, at en mĂĽling af LGBTI trivsel foretages som en selvstĂŚndig undersøgelse uafhĂŚngig af den nationale trivselsmĂĽling. Vil ministeren i den forbindelse redegøre for:
  • om ministeren mener, at det er en god idĂŠ at gennemføre denne mĂĽling separat fra den nationale trivselsmĂĽling,
  • om arbejdet med undersøgelsen af unge LGBTI-personers trivsel i uddannelsessystemet er igangsat og i fald, hvad status er pĂĽ undersøgelsen,
  • hvis undersøgelsen ikke er igangsat, om ministeren har i sinde at sĂŚtte den i gang og hvornĂĽr?

Svar
Danmark skal vÌre verdens bedste land at vÌre barn i, og regeringen ønsker at gøre mere for at sikre, at flere børn og unge für en god start pü tilvÌrelsen. Trivsel hos børn og unge LGTBI-personer i folkeskolen og pü ungdomsuddannelserne er derfor ogsü noget, der ligger regeringen meget pü sinde.

Undersøgelsen af LGBTI-elevers trivsel i folkeskolen og pĂĽ ungdomsuddannelserne er ikke igangsat. DCUM‘s forundersøgelse er blevet drøftet med relevante interessenter pĂĽ omrĂĽdet, og der pĂĽgĂĽr pt. et internt arbejde om, hvordan Børne- og Undervisningsministeriet følger op pĂĽ undersøgelsens anbefalinger.

Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.