Spgsm. 21 af 2. september 2022 om, hvad det konkret betyder at afskaffe refleksionsperioden for voksne i relation til juridisk kønsskifte. Svar 26. september 2022.

Vist 43 gange.
Ligestillingsudvalget (LIU) stillede den 2. september 2022 spørgsmĂĽl nr. 21 – Alm. del. Samling: Samling 2021-22 – efter ønske fra Maja Torp (V) om, hvad det konkret betyder at afskaffe refleksionsperioden for voksne i relation til juridisk kønsskifte til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), der svarede den 26. september 2022.

Spørgsmül
Vil ministeren uddybe, hvad det konkret betyder, at man afskaffer ”den nuværende refleksionsperiode for voksne” i relation til juridisk kønsskifte og skift af CPR-nummer? Der henvises til regeringens LGBT+-handlingsplan 2022-2025.

* * *
Svar
Efter CPR-lovens § 3, stk. 7, der vedrører tildeling af nyt personnummer til personer over 18 ür, som oplever at tilhøre det andet køn, er personnummertildeling efter bestemmelsen bl.a. betinget af, at den pügÌldende ansøger efter en refleksionsperiode pü 6 müneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekrÌfter sin ansøgning.

Det foreslüs i regeringens LGBT+-handlingsplan 2022-2025 at afskaffe refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer til personer over 18 ür, som oplever at tilhøre det andet køn.

Med venlig hilsen
Christian Rabjerg Madsen

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület hos Folketinget i pdf-format.