Spgsm. 22 af 2. september 2022 om, hvad det betyder, at barnet eller den unge forud for et juridisk k√łnsskifte modtager ‚ÄĚalderssvarende r√•dgivning‚ÄĚ. Svar 26. september 2022.

Vist 41 gange.
Ligestillingsudvalget (LIU) stillede den 2. september 2022 sp√łrgsm√•l nr. 22 – Alm. del. Samling: Samling 2021-22 – efter √łnske fra Maja Torp (V) om, hvad det betyder, at barnet eller den unge forud for et juridisk k√łnsskifte modtager ‚ÄĚalderssvarende r√•dgivning‚ÄĚ til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), der svarede den 26. september 2022.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren uddybe, hvad det konkret betyder, at barnet eller den unge forud for et
juridisk k√łnsskifte modtager ‚ÄĚalderssvarende r√•dgivning‚ÄĚ? Der henvises til regeringens LGBT+-handlingsplan 2022-2025.

* * *
Svar
Det foresl√•s at stille krav om, at alle mindre√•rige, som indgiver en ans√łgning om nyt personnummer, skal modtage alderssvarende juridisk r√•dgivning om konsekvenserne af personnummertildelingen hos en af ministeriet udpeget organisation, som har erfaring med at yde juridisk r√•dgivning og vejledning til mindre√•rige. Den af ministeriet udpegede organisation indsender efterf√łlgende dokumentation for gennemf√łrelse heraf til Indenrigs- og Boligministeriet.

Den juridiske r√•dgivning vil ske i form af en samtale, som skal tilpasses den mindre√•riges alder og forst√•elsesniveau. R√•dgivningen vil s√•ledes v√¶re forskellig alt efter, om den mindre√•rige er n√¶sten myndig og m√• foruds√¶ttes i h√łj grad at kunne forst√• de juridiske konsekvenser af at f√• tildelt et personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn, eller er et yngre barn og derfor i h√łjere grad har brug for r√•dgivning, som er m√•lrettet den mindre√•riges forst√•elsesm√¶ssige niveau.

Baggrunden herfor er hensynet til at sikre, at den mindreårige forud for tildeling af nyt personnummer på et så fuldstændigt og alderssvarende grundlag som muligt er gjort bekendt med konsekvenserne af personnummertildelingen og dermed træffer sin beslutning på et oplyst grundlag.

Med venlig hilsen
Christian Rabjerg Madsen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.