Ole Nørskov skrev dateret 31. august og 7. september 2021 til Sundhedsudvalget om sit übne brev til Statsministeren om behandling af børn, der lider af kønsdysfori, og om omvendelsesterapi. Spørgsmül nr. 28 til ministeren derom og svar den 7. oktober 2021.

Vist 30 gange.
Ole Nørskov sendte en skrivelse med dateringer den 31. august og den 7. september 2021 om behandling af transbørn og om omvendelsesterapi til Ligestillingsudvalget og en lÌngere rÌkke folketingsmedlemmer.
Ligestillingsudvalget har registreret henvendelsen som: Ligestillingsudvalget (LIU). Alm. del. Bilag 112. Samling 2020-21.
Karina Adsbøl (DF) stillede den 10. september 2021 spørgsmĂĽl nr. 28 – Alm. del. Samling 2020-20 – om ministeren vil kommentere henvendelsen fra Ole Nørskov og besvare de i henvendelserne rejste spørgsmĂĽl til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S), der svarede den 7. oktober 2021.

* * *
Indhold.
Henvendelsen fra Ole Nørskov.
Det übne brev fra Ole Nørskov til statsminister Mette Frederiksen.
Spørgsmület fra Karina Adsbøl.
Svaret fra ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).
Kilder.
Noter.

* * *
[Til indhold]
Ole Nørskov henviser i sin henvendelse den 31. august og den 7. september 2021 til Ligestillingsudvalget til sit übne brev til statsminister Mette Frederiksen.

I henvendelsen anførte Ole Nørskov følgende tre spørgsmül til statsministeren:

 1. Betyder et forbud mod omvendelsesterapi over for børn med kønsdysfori, at vi i Danmark skal bruge “affirmative therapy“, hvor vi altid bekrĂŚfter et barns “kønsidentitet“?
  (Jeg gĂĽr ud fra, I ved, at “kønsidentitet” er et ekstremt omdiskuteret begreb, som ikke har noget videnskabeligt, empirisk fundament)?
 2. Betyder et forbud mod omvendelsesterapi, at vi kommer til at behandle flere børn med pubertetsblokerende medicin?
  (Pü trods af en international udvikling i retning mod større forsigtighed?)
 3. Vil regeringen garantere erstatning til de børn, der bliver fejlbehandlet – bliver sterile, fĂĽr bryster bortopereret, fĂĽr permanente ĂŚndringer af deres stemme og skĂŚgvĂŚkst og ikke gennemgĂĽr en normal pubertet med den medfølgende modning af hjernen – nĂĽr de bliver voksne?
  (Vi ved med sikkerhed, at nogle af børnene vil fortryde – se for eksempel min reference til Keira Bell[1] eller søg efter detransition-historier pĂĽ Google, der er allerede mange og mange flere vil følge).

* * *
[Til indhold]
Det übne brev fra Ole Nørskov til statsminister Mette Frederiksen er dateret 30. august 2021:

Herunder gengives et par enkelte enkelte, men vĂŚsentlige uddrag af det ĂĽbne brev.
Det ĂĽbne brev har overskriften:

KÌre Mette Frederiksen: At lade børn gennemgü puberteten er ikke omvendelsesterapi

KĂŚre statsminister
Lørdag den 21. august udsendte Ligestillingsministeriet en pressemeddelelse, som fik det til at løbe koldt ned ad ryggen pü mig.

En ny undersøgelse, udarbejdet for ligestillingsafdelingen i BeskÌftigelsesministeriet,[2] konkluderer [. . .]
[. . .]

Britiske dommere: Nej, børn kan ikke overskue konsekvenserne.
Heldigvis slutter historien om Keira Bell ikke her. For hun rejste en klagesag mod Tavistock and Portman NHS Foundation Trust.

De fleste klagesager i det britiske sundhedssystem afvises rutinemÌssigt, men i dette tilfÌlde mente retssystemet, at der var grund til at se nÌrmere pü, om børn og unge reelt er i stand til at overskue konsekvenserne, nür de tilvÌlger pubertetsblokkere og andre typer af kønsskifte-behandlinger.

Og svaret var det eneste logiske: et rungende nej.[3] Børn kan ikke overskue konsekvenserne. Dommerne afviste helt, at børn under 16 kunne trÌffe denne type irreversible og potentielt dybt skadelige beslutninger. Retten mente ogsü, at det for Ìldre børns vedkommende kunne vÌre en god idÊ at konsultere retten i den enkelte sag. ForÌldre kan dog stadig trÌffe valget for deres børn. Tavistock har anket sagen.[4]
[. . .]

* * *
[Til indhold]
Spørgsmül den 10. september 2021 nr. 28 fra Karina Adsbøl.
Vil ministeren kommentere henvendelserne af 31. august 2021 og 7. september 2021 fra Ole Nørskov, jf. LIU alm. del – bilag 112, og besvare de i henvendelserne rejste spørgsmĂĽl?

[Til indhold]
Svar den 7. oktober 2021 fra ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).
I august 2021 kom undersøgelsen ’”Omvendelsesterapi” – Viden om udbredelse og karakter i Danmark – med blik til udlandet’, der indikerer, at ”omvendelsesterapi” finder sted under visse former i Danmark, og samtidig viser, at bl.a. unge er særligt udsatte. På den baggrund meldte regeringen ud, at den ønsker at undersøge muligheden for et eventuelt forbud mod ”omvendelsesterapi” over for mindreårige.

Undersøgelsen er kun i sin begyndelse, hvorfor det er for tidligt at sig noget om et eventuelt forbud og dets virkning. Hensigten er dog ikke at Ìndre pü den behandling, personer med kønsligt ubehag kan modtage i sundhedsvÌsnet eller pü mulighederne for at opnü erstatning i den forbindelse.

Jeg kan i øvrigt henvise til svar på spm. 1 af den 7. januar 2021 stillet i forbindelse med udvalgsbehandlingen af B 61 om forbud mod at tilbyde og udføre omvendelsesterapi for lgbt+-personer stillet af Astrid Carøe (SF) og Rasmus Nordqvist (SF), hvor det daværende Sundheds- og Ældreministerium (nuværende Sundhedsministerium) blandt andet har oplyst;

”Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at et forbud mod at tilbyde og udføre omvendelsesterapi for LGBT+-personer, jf. beslutningsforslaget, ikke kan forventes at få konsekvenser for den behandling, som i dag tilbydes i sundhedsvæsenet.

Sundheds- og Ældreministeriets vurdering bygger på, at omvendelsesterapi ligger meget langt fra de principper, regelsæt og kulturelle normer, som gælder i det danske sundhedsvæsen, og som udøves af autoriserede sundhedspersoner.”

Venlig hilsen
Peter Hummelgaard
Minister for ligestilling

* * *
[Til indhold] Kilder.
Henvendelsen fra Ole Nørskov i pdf-format hos Folketinget.
Det übne brev fra Ole Nørskov hos POV.International.
Folketingets journal vedrørende henvendelsen fra Ole Nørskov.
Folketingets journal vedrørende spørgsmül 28 fra Karina Adsbøl.
Svaret fra ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) i pdf-format

* * *
[Til indhold] Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Vedrørende: Keira Bell.
  Keira Bell er i dommene anført med mandenavnet Quincy Bell, som Keira Bell tog i forbindelse med sit kønsskifte fra kvinde til mand.
 2. [Retur] Vedrørende: En ny undersøgelse […].
  Undersøgelsen hos Vidensbanken: Omvendelsesterapi: Viden om udbredelse og karakter i Danmark.
  Undersøgelsen blev udgivet den 21. august 2021.
 3. [Retur] Vedrørende: Og svaret var det eneste logiske: et rungende nej.
  Dommen i dansk oversÌttelse hos Vidensbanken: Engelsk dom af 1. december 2020 om transbørn kan give informeret samtykke.
 4. [Retur] Vedrørende: Tavistock har anket sagen.
  Den 27. september 2021 afgjorde den engelske appelret, at transbørn kan give informeret samtykke om behandling med stophormoner til en lÌge.
  Ankedommen i dansk oversÌttelse hos Vidensbanken: Den engelske appelret har den 17. september 2021 afgjort, at transbørn kan give informeret samtykke om behandling med stophormoner til en lÌge.