Spgsm. 4 den 20. november 2018 fra Ligestillingsudvalget om undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed til undervisningsministeren. Svar 7. december 2018.

Vist 135 gange.

Ligestillingsudvalget stillede den 20. november 2018 efter √łnske fra Roger Courage Matthisen (ALT) sp√łrgsm√•l 4 – Samling: 2018-19 – om p√• hvilke offentlige undervisnings- og uddannelsesforl√łb og undervisnings- og uddannelsesinstitutioner under ministerens sagsomr√•de der indg√•r k√łn, ligestilling og mangfoldighed som obligatoriske tematikker, til undervisningsminister, Merete Riisager, (Liberal Alliance), der svarede den 7. december 2018.

Sp√łrgsm√•let
P√• hvilke offentlige undervisnings- og uddannelsesforl√łb og undervisnings- og uddannelsesinstitutioner under ministerens sagsomr√•de indg√•r k√łn, ligestilling og mangfoldighed som obligatoriske tematikker, og vil ministeren redeg√łre n√¶rmere for, hvordan tematikkerne indg√•r i forhold til de p√•g√¶ldende undervisnings- og uddannelsesinstitutioner, herunder underviserne, samt elever og studerende? Og p√• hvilke offentlige undervisnings- og uddannelsesforl√łb og undervisnings- og uddannelsesinstitutioner er de n√¶vnte tematikker ikke obligatoriske?

Svar
Nedenfor er der angivet uddrag af form√•lsbestemmelserne for de enkelte uddannelser, der findes p√• uddannelsesinstitutioner p√• mit omr√•de. Derudover er angivet, hvor begreberne ‚ÄĚk√łn‚ÄĚ, ‚ÄĚk√łn, ligestilling‚ÄĚ eller ‚ÄĚmangfoldighed‚ÄĚ er n√¶vnt i indholdet i uddannelserne.

Folkeskoler og frie grundskoler
I lov om folkeskolen står der, at skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Det obligatoriske emne ‚Äôsundheds- og seksualundervisning og familiekundskab‚Äô (SSF) skal indg√• i undervisningen i de obligatoriske fag i folkeskolen fra b√łrnehaveklasse til 9. klasse. Indholdet i emnet SSF er opdelt i to kompetenceomr√•der: 1) sundhed og trivsel og 2) k√łn, krop og seksualitet.

I lov om friskoler og private grundskoler m.v. fremg√•r det, at skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundl√¶ggende friheds- og menneskerettigheder, herunder k√łn, ligestilling mellem k√łnnene. Undervisningen p√• friskoler og private grundskoler skal desuden st√• m√•l med, hvad der almindeligvis kr√¶ves i folkeskolen.

De gymnasiale uddannelser
I lov om de gymnasiale uddannelser fremg√•r det, at undervisningen og hele institutionens dagligliv m√• bygge p√• √•ndsfrihed, ligev√¶rd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundl√¶ggende friheds- og menneskerettigheder, herunder k√łn, ligestilling mellem k√łnnene.

I det obligatoriske fag ‚Äôsamfundsfag C‚Äô p√• stx, hf, hhx, htx og eux indg√•r k√łn, ligestilling mellem k√łnnene som obligatorisk kernestof, og i det obligatoriske fag ‚Äôhistorie A‚Äô p√• stx og ‚Äôhistorie B‚Äô p√• hhx indg√•r udvikling af demokrati, menneskerettigheder og k√łn, ligestilling i nationalt og globalt perspektiv som obligatorisk kernestof.

Erhvervsuddannelserne
Det fremg√•r af lov om erhvervsuddannelser, at uddannelsessystemet skal tilrettel√¶gges s√•ledes, at det i videst muligt omfang er egnet til at bidrage til at udvikle de uddannelsess√łgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

P√• grundforl√łbets f√łrste del, som er obligatorisk for alle unge, der kommer fra grundskolen ind p√• erhvervsuddannelserne, indg√•r erhvervsfaget ‚Äôsamfund og sundhed‚Äô, som er et dannelsesfag bl.a. med f√łlgende m√•l for undervisningen: Formidle og diskutere grundl√¶ggende samfundsforhold og aktuelle samfundsm√¶ssige problemstillinger samt forst√• forhold, der p√•virker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, pr√¶vention, krop, k√łn og identitet.

Almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning
I lov om almen voksenuddannelse fremgår det, at undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. I lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne fremgår det, at undervisningen skal styrke deltagernes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Det fremgår af lov om arbejdsmarkedsuddannelser, at uddannelserne skal give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

Produktionsskoler
I lov om produktionsskoler fremg√•r det, at tilbuddet skal bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Produktionsskolernes undervisningstilbud best√•r prim√¶rt af v√¶rkstedsundervisning, der omfatter praktisk opgavel√łsning og produktion.

Den kombinerede ungdomsuddannelse
I lov om kombineret ungdomsuddannelse fremgår det, at tilbuddet skal bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Forberedende grunduddannelse
I lov om forberedende grunduddannelse fremg√•r det, at den forberedende grunduddannelse skal gennemf√łres i et inkluderende l√¶ringsmilj√ł, hvor undervisningen bygger p√• √•ndsfrihed, ligev√¶rd og demokrati. Bekendtg√łrelsen, l√¶replaner og fagbilag til den forberedende grunduddannelse er under udarbejdelse.

Det bem√¶rkes, at det danske uddannelsessystem er baseret p√• m√•lopfyldelse og ikke p√• fx et centralt fastsat pensum, og at l√¶rerene dermed har metodefrihed i forhold til, hvordan de vil n√• de opstillede m√•l, herunder hvordan de tilrettel√¶gger undervisningen samt valg af undervisningsmateriale og konkrete tematikker. Heri kan k√łn, ligestilling og mangfoldighed indg√• som temaer, og der findes en del materiale om disse emner p√• bl.a. EMU.dk.

Med venlig hilsen
Merete Riisager

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.